Amerikansk rørdrum vs. rørdrum

HAANING I FELTEN På en lang række punkter adskiller amerikansk rørdrum sig væsentligt fra rørdrum. Erfaringer fra Norden har imidlertid vist, at ikke alle er ordentligt forberedt på, hvordan man adskiller de to arter fra hinanden. Det var lige ved at gå galt i Danmark i 2001 og i Sverige i 2009. Heldigvis endte det godt i begge tilfælde. Bliv forberedt på din ekstraordinære rørdrumoplevelse og få styr på kendetegnene i denne artikel.

Der var et skrækeksempel fra Sverige 24. april 2009. En birder tog et pænt billede af en rørdrum på hans hjemmelokalitet et sted nær Orsa i Dalarna. Han var begejstret, fordi rørdrum slet ikke var hverdagskost på lokaliteten, og han tilkaldte hans venner. Otte mand så fugle. Alle så den som en rørdrum. Først da han kom hjem og lagde billederne på computeren, og sammenlignede billederne med tegningerne i en fuglebog, indså han, at han i virkeligheden havde fotograferet en amerikansk rørdrum! Faktisk intet mindre end en ny art for Sverige. Læs historien og se et par billeder af fuglen her

Det fik naturligvis mange twitchere til at opsøge stedet i håbet om at genfinde den i dagene efter. Alle forsøg var imidlertid forgæves, og fuglen sås aldrig mere.

Scenariet kunne man sagtens også forestille sig udspille sig herhjemme. En begejstret sjæl glæder sig over at en rørdrum vader rundt på engen, frit eksponeret. ”Ses pissegodt”, tænker han, at han vil tilføje i birdalarm-meddelelsen, og heldigvis får han en række billeder, som han stolt lægger op på Dansk Ornitologisk Forenings Facebook-side. Først da kommentarerne begynder at rulle ind, går det op for ham at han har jokket i spinaten…

Til gengæld kan han nu glæde sig over at han i det mindste har fået billeder af den, så fundet er registreret og kommer til at figurere på den danske fugleliste.

Det samme gjaldt for den svenske fugl. Var billederne ikke blevet taget, var den gået tabt…

Jeg har selv stået i en lignende situation, idet jeg opdagede en amerikansk rørdrum i Vejlerne den 18. maj 2001. Danmarks andet fund.

Jeg arbejdede som observatør i Vejlerne, og var vant til at se rørdrummer. Tæt på, flyvende, gående etc. Måske derfor studsede jeg straks over denne ”rørdrum”, der stod frit fremme på et dige. Farvetegningerne var nemlig anderledes. Det jeg bed mærke i var: Issen var kanelbrun, baghalsen virkede grålig og ryggen virkede jordbrun. Derudover virkede fuglen mere langnæbbet end rørdrum og så var den sorte stribe på halsen lang; længere end på rørdrum!

Jeg havde hverken kamera eller teleskop med, og jeg kan huske, at fordi jeg ikke fik set halstegningerne godt nok, ville jeg ikke sende den til SU. Fuglens karakteristika, som jeg noterede dem, passede heller ikke ordentligt med tegningerne i håndbøgerne, der var tilgængelige dengang.

Fundet nagede mig de efterfølgende dage. ”Det var sgu’ ikke en almindelig rørdrum”, gik mine tanker på, men samtidig var jeg også i tvivl, om det var en amerikansk rørdrum.

Feltkortet og feltnoterne fra den 18. maj 2001, hvor jeg så den amerikanske rørdrum. Et par dage efter den 26. maj, hvor fuglen hørtes pauke, blev fundet offentliggjort. Fuglen dukkede op hvert år til og med foråret 2004, og der blev flere gange arrangeret guidede ture ind til den paukende fugl.

Forløsningen kom den 26. maj, hvor jeg var samme sted, lidt før midnat, på natlyt, for at registrere nataktive fugle. Der paukede den amerikanske rørdrum nemlig. En sær sær stemme i stil med ”oonk – ka – lonk”, der både har en dryppende karakter samtidig med en sonar-agtig lyd. Døm selv her (optagelse fra USA, men som lyder fuldstændigt som fuglen fra Vejlerne).

Det bakkede min observation op, og SU-beskrivelsen kunne gøres klar, i øvrigt vedhæftet en god stemmeoptagelse.

Fundet blev dermed et af de mere bemærkelsesværdige i Vestpalearktis, idet det er første gang, der nogensinde er registreret en territoriehævdende fugl udenfor Amerika!

Sonagram over den amerikanske rørdrums pauken i Vejlerne. Sonagrammet er lavet af Tim Hesselballe Hansen.

Nå, tilbage til fokus for denne artikel – nemlig fokus på karakterer man skal bide mærke i, hvis man har en rørdrum foran sig.

Overordnet set er de to arter ret ens med næsten samme adfærd. Dog optræder amerikansk rørdrum tit i åbne områder, enge, sumpe og lignende, mens rørdrum oftest er i tilknytning til rørskov.

Amerikansk rørdrum er slankere, mere langnæbbet og når man ser den i flugt, er den mere slankvinget og virker derfor også mere langvinget. Altså er den mere ”typisk” hejre-agtig i indtrykket. Rørdrum er i modsætning mere kompakt, kortnæbbet og virker bred- og lidt mere kortvinget.

I flugt ser man om foråret en tydelig lys vingebagkant hos amerikansk rørdrum (det gør man muligvis også om efteråret, men jeg har ikke erfaring med amerikansk rørdrum på dette tidspunkt – måske læsere kan byde ind med deres erfaringer?). På en rejse til Texas så vi den lyse vingebagkant tydeligt i håndkikkert på 750 meters afstand (målt ud umiddelbart efter observationen) og vi vurderede, at den vil kunne ses på endnu større afstande.

Denne lyse bagkant har rørdrum aldrig.

Amerikansk rørdrum har ensartede mørke svingfjer, der danner stor kontrast til dækfjerene. Rørdrum har båndede svingfjer, men det ser man ikke på afstand. Desuden oplever man ofte også hos rørdrum en stor kontrast fra svingfjer til dækfjer, hvorfor vingekontrasten ikke kan bruges til at adskille de to arter.

Den lyse vingebagkant er til gengæld god.

Amerikansk rørdrum, Cape May, USA, april. Flyvende amerikanske rørdrummer virker slankere og knap så kompakte som flyvende rørdrummer. På dette billede er halsen ikke trukket ind, hvorfor det ikker er helt sammenligneligt med billedet af rørdrummen herunder. Bemærk imidlertid den lysebrune vingebagkant, de ellers ensartede sorte svingfjer og det lange næb. Foto: Helge Sørensen.

Rørdrum, Vejlerne, juni. Bemærk de kompakte proportioner, det korte næb og båndede svingfjer, uden lysere vingebagkant. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Se også denne serie med billeder af flyvende amerikanske rørdrumer.

Amerikansk rørdrum, Cape May, USA, april. Bemærk den afstikkende, varmt farvede, kanelbrune isse, den distinkte øjenbrynsstribe, den grå baghals og mørke, nærmest jordbrune ryg. Foto: Helge Sørensen.

På stående fugle er isse- og rygfarve meget forskellige. Hos amerikansk rørdrum er issefarven varmt kanelbrun, hos rørdrum er den sort. Hos amerikansk rørdrum er rygfarven stribet i jordbrun farve, mens den hos rørdrum er stribet i sort. På afstand synes jeg, at man kan erkende, at rørdrummen er reelt ”stribet” i brede sorte streger. Derimod er stribningen sværere at se hos amerikansk rørdrum på afstand, hvorfor ryggen virker mere ensartet og, som sagt, jordbrun.

Amerikansk rørdrum, Cape May, USA, april. Bemærk varmt brun isse, grå baghals, brun ryg, langt næb og distinkt øjenbrynsstribe. Foto: Helge Sørensen.

Rørdrum, Vejlerne, juli. Bemærk sort isse, sortstribet ryg, gylden baghals, kort sort malarstribe og kort næb. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Baghalsen er grålig på amerikansk rørdrum, men gylden på rørdrum.

Næbbet er langt og slankt hos amerikansk rørdrum, mens det er bredere og kortere hos rørdrum.

Amerikansk rørdrum, Cape May, USA. Bemærk den lange sorte malarstribe, udover de allerede nævnte karakterer: Kanelbrun isse, grå baghals, brun ryg, langt næb og øjenbrynsstribe. Foto: Helge Sørensen.

Den sorte malarstribe er kort hos rørdrum, mens den er lang hos amerikansk rørdrum (karakteren kan forsvinde bag andre fjer i visse situationer).

Desuden ses en distinkt øjenbrynsstribe hos amerikansk rørdrum, mens der ingen øjenbrynsstribe er at se hos rørdrum.

Amerikansk rørdrum, april, Cape May, USA. Bemærk kanelbrun isse, grå baghals, langt næb, distinkt øjenbrynsstribe, lang sort malerstribe. Foto: Helge Sørensen.

Rørdrum, Vejlerne, juni. Bemærk sort isse, kort næb, kort sort malarstribe og mangel på øjenbrynsstribe. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Tak, endnu en gang, til Helge Sørensen for leverance af flotte billeder.