Find en sjældenhed: Tjek vipstjerterne

HAANING I FELTEN Det er altid spændende, når man støder på en rastende flok gule vipstjerter. Håbet om at finde en citronvipstjert lever altid, men næstbedst vil det være at finde en af de sjældne racer. Forleden fandt jeg en gul vipstjert med hvid strube. Alle de andre havde gul strube. Kunne det være noget? Det skulle undersøges.

I forgårs stødte jeg på en flok gule vipstjerter på en kreaturafgræsset eng nær Vejlerne. Jeg kunne tjekke samtlige 37 individer, og det var næsten alle typiske ”hjemlige” gule vipstjerter, altså racen flava, med deres blå hoveder, hvide øjenbrynsstriber og gule struber.

Gul vipstjert af racen flava med hvid strube, Lønnerup Fjord den 2. maj 2017. Bemærk, udover den afvigende hvide strube også, at øredækfjerene er af samme blå farve som det øvrige hoved. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Der var dog et individ, der skilte sig ud. Den havde hvid strube. Straks kørte hjernen i nye omdrejninger, og begyndte at tænke i mulige sjældne racer.

Den hvide strube var veldefineret, og var skarpt afsat mod det gule bryst.

Gul vipstjert af racen flava, Lønnerup Fjord den 2. maj 2017. Den hvide strube var veldefineret og skarpt afsat mod det gule bryst. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fuglebogen var ikke med i bilen, og efter en god snak med Rune Sø Neergaard stod det klart, at der kunne være to mulige racer i spil. Iberiae – ”spansk gul vipstjert” - som er udbredt på den Iberiske halvø og i Nordvestafrika, samt cinereocapilla – ”italiensk gul vipstjert” som er udbredt i Italien, på Sicilien og på Sardinien.

Spændende. Det skulle der bores i.

Det viser sig, at der er et fund af iberiae i Tyskland, den 23. maj 2012. Cinereocapilla er til gengæld truffet to gange i Holland, mens der er 26 fund af ”cinereocapilla-typer” i Tyskland. Helt aktuelt er der to fund i Holland i disse dage. Således en fugl den 1. maj og en anden fugl den 3. maj. Se meldingerne og billederne af de aktuelle fugle her og her.  

Det interessante var nu, om min fugl var en kandidat til en af de to racer.

Iberiae ligner vores hjemlige flava meget. Den har blåt hoved og hvid øjenbrynsstribe, men har til gengæld hvid strube. Umiddelbart interessant i forhold til min fugl. Imidlertid viser det sig ved yderligere studier af billeder og litteratur, at øredækfjerene skal være ret mørke. Tydeligt mørkere end hætten og nakken. Se billeder af iberiae her.

Cinereocapilla har oftest ikke en tydelig øjenbrynsstribe. Typisk sidder der højst en tynd øjenbrynsstribe bag øjet, men nogle har en tydelig øjenbrynsstribe, der dog er smallere end hos vores hjemlige flava. Hovedfarven er blålig, og øredækfjerene er mørkere, mens struben er hvid. Dermed ligner cinereocapilla mesten nordlig gul vipstjert – racen thunbergi - (der jo passerer gennem Danmark på trækket) men med hvid strube. Se billeder af en hollandsk fugl her og flere af de tyske fugle her, her og her.

Flugtkaldene er ret forskellige, i hvert fald mellem vores hjemlige flava og de to sydlige cinereocapilla og iberiae. Det er tydeligt, at de to sydlige racer har et mere groft og rullende kald sammenlignet med vores hjemlige fugle. Lyt med nedenfor.

Cinereocapilla – ”italiensk gul vipstjert” 

Iberiae – ”spansk gul vipstjert” 

Flava ”vores gul vipstjert” 

Det vil være rigtigt godt, hvis man nu skulle stå overfor en af disse to racer i Danmark, hvis det lykkes at få en optagelse af flugtkaldet. Det vil til enhver tid bestyrke dokumentationen af, i dette tilfælde, en ny race for landet. Næstbedst er, at man er opmærksom på kaldet, og kan beskrive det godt.

Min fugl kaldte tilsyneladende som en flava. Den fløj et lille stykke på et tidspunkt, og jeg hørte et flugtkald, som jeg tror, kom fra denne fugl.

Min endelige konklusion på min fugl er, at det er en flava, der udviser en ret ekstrem variation. Sådanne fugle er i virkeligheden dødinteressante i forhold til at blive klogere på variationen hos hjemlige fugle. Varianter kan minde meget om sjældne fugle, men det nytter jo ikke noget at claime sjældne fugle, hvis en veldokumenteret variation underbygger, at der skal mere til for at blive helt sikker.

Gul vipstjert af racen flava med hvid strube, Lønnerup Fjord den 2. maj 2017. Fuglen lignede en typisk flava blot med hvid strube. Bemærk fuglen i baggrunden og dens gule strube. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Når man støder på disse varianter, skaber det nysgerrighed. Nysgerrighed gør, at man undersøger ting nærmere, og i sidste ende bliver vi alle klogere.

Dermed giver jeg opfordringen videre til at bl.a. kigge de gule vipstjerter grundigt igennem den kommende tid. Husk at der er andet end gulhovedede -, nordlige -, balkan - og hjemlige gule vipstjerter. Italiensk og spansk gul vipstjert er spændende gode kandidater. Særligt med tanke på fundene i både Holland og Tyskland.

Læs også min artikel Pas på thunbergi, som jeg skrev sidste år om variationen hos nordlig gul vipstjert – racen thunbergi