Vær med til Tårnenes Dag 2017

Nordisk landskamp mellem 4 lande. Så er det snart tid for Tårnenes Dag, hvor Finland igen indbyder til en spændende landskamp fra fugletårne mellem fire nationer.

Der obses ved Vest Stadil fjord, hvor det blev til vestjysk rekord i 2016 med 86 forskellige fuglearter, bl.a. steppehøg. Foto: Lars Holm Hansen

Det gælder om at spotte flest forskellige fuglearter, fra ens udvalgte fugletårn inden for konkurrencens 8 timer.

Foruden Finland (Birdlife Finland) er det Sverige (SOF), Danmark (DOF) og Litauen (LOD), som deltager i den spændende konkurrence, der løber af staben lørdag d. 6. maj i tidsrummet fra kl. 5.00 – 13.00.

I 2016 var i alt 412 fugletårne med. Finland vandt konkurrencen hvor 2 tårne hver spottede 110 fuglearter, foran Sverige, hvor de 2 bedste tårne kom op på 103 arter hver.

Danmark fik 3. pladsen med Fugletårnet i Gulstav mose, som fik 95 arter, men det skal dog nævnes at vi har en speciel regel i DK, som ikke gælder i landskampen, idet man kan deltage fra ”udsigtspunkter” også og det var netop et udsigtspunkt ”Verdens ende Skagen”, som satte DK rekord med 108 arter i 2016.

Litauen som var debutant i konkurrencen fik 4-pladsen, hvor bedste tårn nåede 86 arter. Alt i alt var det gode vejr i 2016 årsag til at det blev rekordernes år her i Danmark, idet ganske mange hold fik deres bedste resultat hidtil og det håber vi på gentager sig i år.

I skrivende stund her en måned før konkurrencen har 13 hold meldt sig eller tilkendegivet at de deltager.

”Hold” fra 7 af DOFs 13 lokalafdelinger er repræsenteret pt., men vi håber at der igen i år deltager mindst ligeså mange tårne i Danmark, som tidligere år og meget gerne fra samtlige lokalafdelinger, noget som endnu aldrig er sket i de 11 år, som konkurrencen er afviklet i Danmark.

Vestjylland har 4 tilmeldte tårne, Storstrøm, Nordsjælland og Østjylland har 2, mens 1 tårn fra København, Fyn og Nordvestjylland deltager indtil videre. 

Konkurrenceregler og formål for Tårnenes Dag

1. ”Tårnenes dag” er en konkurrence, som har til formål at udbrede interessen for fugle og natur, samt give deltagere og besøgende en spændende dag.

2. Konkurrencen starter lørdag d. 6.5. kl. 5.00 og afsluttes kl. 13.00, hvorefter resultaterne fremsendes til arrangørrene snarest. DK og Sverige er færdige en time senere end Finland og Litauen, grundet 2 tidszoner.

3. Hvem kan deltage: Slaget er åbent for alle interesserede. Et hold er fra 3 – 8 personer, men holdet må gerne få hjælp fra besøgende.

4. Fugleobservationer skal ske fra et fugletårn, platform (*eller afgrænset udsigtspunkt).

5. Fuglearter er godkendt når mindst 2 af konkurrence deltagerne har observeret /hørt den respektive fugl. Fangenskabsfugle, tamme fugle, samt fjerkræ accepteres ikke.

6. CD og apps med fuglestemmer, fløjter eller andre tekniske hjælpe midler bør ikke anvendes.

7. Resultater i form af ”fugleregistreringsark”, samt antal arter fremsendes til arrangørerne pr. E-mail snarest muligt efter konkurrencen ”fløjtes” af.

8. Vinder af konkurrencen i landskampen og på nationalt plan vil blive bragt på ”Tårnenes dag Facebook”, samt i DOFs medier så hurtigt, som muligt efter konkurrencens afslutning

*Da man startede ”Tårnenes dag” i Danmark besluttedes, at et ”afgrænset udsigtspunkt” også var en mulighed at observere fra, men den observationsmulighed bruges ikke i S og SF og man er ret stringente i forhold til dette.

Vi har besluttet at vi herhjemme opfordrer deltagerne til at finde et fugletårn/platform frem for udsigtspunkt, idet man kun kan vinde ”landskampen” fra et tårn, i konkurrencen mod vore nordiske kollegaer. Dog vil man godt kunne deltage og vinde den interne danske konkurrence fra et udsigtspunkt!

Landskamp 6. maj

Vi opfordrer lokalafdelingerne til hjælpe med til at slå et slag for Tårnenes Dag-konkurrencen og opfordrer deltagerne, at formidle aftaler med nabo tårne, eksempelvis at ringe sammen nogle gange i løbet af dagen, fabrikere omtale til aviser og ellers raffinere konkurrencen, hvis man har gode ideer, så alle deltagere får en spændende og hyggelig dyst.

DOF-Vestjylland er tovholder på arrangementet og formidler via ”Tårnenes dag facebook”.

Tilmelding:

Fremsend tilmelding på E-mail adressen: taarnenesdag@gmail.com

Vi vil gerne have flg. oplysninger:

• Tårnets navn:

• Evt. Holdnavn:

• Kontaktperson og evt. yderligere deltagere på holdet:

• Kontakt E-mail:

Vi håber i vil læse reglerne, som gælder for alle 3 lande godt igennem og leve op til dem.

Deltagene hold skal tilmelde sig via ovennævnte e-mail adresse, og vil få tilsendt et afkrydsningsark med fuglenavne påtrykt, som kan bruges i tårnet og når konkurrencen er færdig kan sammentælling i excel-arket ske, ved at skrive et ”1” tal udfor fuglearten og når arket er udfyldt (tæller selv automatisk sammen), fremsendes det til arrangørerne.

Vi glæder os til konkurrencedagen og en god landskamp og håber mange har lyst at deltage!

DOF-Vestjylland
Henrik Rähr og Lars Holm Hansen

Kommentarer

.GRØNJORDSTÅRNET, København (DOF-Ung)
Debutant
.Favrholm voldgrav, Nordsjælland
deltager for 4. gang
men 2 måtte melde forfald, så totallisten ser således ud
Deltagere:
.Grønjordssøen, København
.Klydesøen, København
.Præstesøtårnet, Værløse, København
.Smørmosen, København
.Utterslev mose, København
.Gulstav mose, Fyn
.Verdens ende, Skagen fuglestation, Nordjylland
.Bastrup tårnet, Nordsjælland
.Favrholm voldgrav
.Holløse bredning, Nordsjælland
.Nivå strandenge, Nordsjælland
.Grynderup engsø, Nordvestjylland
.Avnø, Storstrøm
.Hejrede sø, Storstrøm
.Hyllekrog, Storstrøm
.Susåens udløb i Karrebæk fjord, Storstrøm
.Geddal, Vestjylland
.Vest Stadil fjord, Vestjylland
.Egå engsø, Østjylland
.Vorup enge, Østjylland
God kamp :-)
….. og husk at tage foto´s fra jeres tårne

Hvilke tårne deltager eller er det en hemmelighed?