Islandske store kobbersnepper om vinteren

HAANING I FELTEN Først så sent som i slutningen af 1990erne fandt vi ud af hvordan vi skulle bestemme islandske store kobbersnepper herhjemme. En ting er adulte fugle i deres dybrøde dragt med stålgrå dækfjer, en anden er ungfuglene, hvor nøglen var sen fældning og (oftest) mindre og kortere proportioner. Nu gælder det vinterdragten. Tag ud og hjælp til med at dokumentere.

Lige siden jeg så billeder af en overvintrende ”stor kobbersneppe” fra Nibe Bredning i en ældre NOK-rapport (Fugle i Nordjylland), har min nysgerrighed været vakt. Den fugl viste nemlig tilsyneladende meget intens gråfarvet hals, nakke og isse. Altså med en massiv, heldækkende bly-agtig grå farve.

Kan det være et kendetegn der kan bruges til at bestemme en islandsk stor kobbersneppe (racen islandica) i fuld vinterdragt, en vinterdag, i Danmark?

Jeg tror det.

I Danmark kan man opleve vores egne store kobbersnepper (racen limosa) fælde meget hurtigt til vinterdragt, eller tæt på fuld vinterdrag,t når yngletiden er overstået. For de fugle, hvor ynglen mislykkes, kan vi allerede i juli opleve fugle der hurtigt fælder til vinterdragt. På de fugle har jeg aldrig studset over en påfaldende mørkegrå hals, nakke, isse eller bryst. Desuden virker kinden ikke afstikkende lys. Det bakkes op af dette billede og af nedenstående.

Stor kobbersneppe (limosa), vinterdragt, Oman den 5. november. Bemærk den lysegrå hals, nakke og isse, hvor kinden ikke virker afstikkende lys. Foto: Jens Thalund.

Efterhånden har jeg set en del islandske store kobbersnepper i Danmark og særligt sent på året (ultimo oktober og november), har jeg tænkt over at flere fugle, typisk ungfugle, i fremskreden vinterdragt får påfaldende mørk hals, bryst, nakke og isse, hvor kinden virker afstikkende lys. Det er interessant. Meget peger i retning af at islandsk stor kobbersneppe, har en mørkere dragt, i samme stil som man ser hos islandske rødben.

Bemærk billederne herunder af en ungfugl i overgang til vinterdragt, hvor de påfaldende mørkegrå farver og den afstikkende lyse kind fremgår tydeligt.

Islandsk stor kobbersneppe, 1K, Ulvedybet den 31. oktober 2016. Bemærk den intense mørkegrå (næsten brungrå) farve på halsen og i issen samt hvordan kinden opleves som kontrasterende lys. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Islandsk stor kobbersneppe, 1K, Ulvedybet den 31. oktober 2016. Bemærk den intense grå (gråbrune) farve på halsen, i nakken og i issen, samt hvordan kinden er kontrasterende lys. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Der behøves imidlertid mere erfaring og dokumentation af dette, så noget mere sikkert kan siges. Der er altså, med andre ord, brug for at feltornitologerne er opmærksomme på disse karakterer, og beskriver dem i DOFbasen, for at vi med større sikkerhed kan belyse en eventuel overvintringsforekomst af islandsk stor kobbersneppe i Danmark – også på sigt.

Vores hjemlige store kobbersneppe (limosa) overvintrer i Sydeuropa og i Vestafrika. Trækket til overvintringspladserne kan forløbe meget direkte og hurtigt, hvilket bl.a. er underbygget af en fugl som med radiosender fløj fra Holland til Senegal på blot 72 timer! Det svarer til en afstand på 4600 kilometer.

Islandsk stor kobbersneppe har sin hovedudbredelse som ynglefugl i Island, men yngler sporadisk på de nordlige Britiske Øer, på Færøerne og på Lofoten i Nordvestnorge. De overvintrer talrigt på de Britiske Øer og i Irland samt i Vestfrankrig, på den Iberiske Halvø samt i Marokko.

Måske overvintrer ganske få også i Danmark? Finder du en stor kobbersneppe her i vinter, vær da opmærksom på farveintensiteten i de grå farver og hvordan kontrasten til en lysere kind opleves.

Tak til Jens Thalund for udlån af billede. 

Kommentarer

Det ser ud til at den nyetablerede Birkesø er blevet et hotspot for islændingene. Det kan være svært at overskue området og få et øjebliksbillede af, hvor mange der er til stede. Det er nærliggende at antage, at det er de samme fugle, der har befundet sig her gennem de seneste par måneder.