Kort Nyt filtreret på Jan Skriver

image description Sortér

Aftenfalke på insektjagt i Danmark

Mens fiskeørne og hvepsevåger trækker over os på vej mod syd, tager vi i disse dage imod et rykind af aftenfalke fra Østeuropa. Rovfuglene tager en sviptur mod nord for at jage guldsmede og græshopper. Læs også 4 obs fra DOFbasen.

Skarven på vej mod stabilitet efter magre år

Måske er den danske bestand af skarver ved at finde sit niveau omkring 31.000 ynglepar, der fordeler sig i mange kolonier med stor geografisk spredning

Varsel for de kommende dage: Traner trækker tidligt til træf

Østlige vinde og stigende temperaturer får i disse dage flokke af traner til at trække over den østlige del af Danmark. De store fugle er på vej fra halvøen Rügen i Nordtyskland til Hornborgasjön ved Göteborg. De næste dage kan der være udsigt til imponerende trane-kiler, der pløjer himmelen på fuglenes rejse mod moserne i nord.

Gås med GPS-sender fløj i døden på havet

Efter en godt tre måneder lang tørn i videnskabens tjeneste endte en tajgasædgås sine dage i Kattegat sydvest for Læsø. I dagene forinden var sædgåsen fløjet fra Holland over Nordsøen til Norge og sydpå igen til Danmark, hvor den mistede livet efter en overraskende sidste dødsrute.