Danmarks ørne skal tælles den første weekend i februar

Lørdag den 2. februar og søndag den 3. februar 2013 skal de danske ørne tælles. Traditionen tro opfordres du hermed til at tage ud i naturen og besøge velegnede ørneområder, så vi kan få et overblik over, hvor mange overvintrende ørne, der holder til her i landet.

De fleste havørne søger ud til det åbne vand ved søer og fjorde, hvor de blandt andet fouragerer på de mange svømmefugle. Yngleparrene holder til i nærheden af deres redeområder, og allerede nu er der indikation på enkelte nye par under etablering. I forbindelse med tællingen er der således gode muligheder for at finde et nyt havørnepar i gang med at forberede reden.

En januardag jager en gammel havørn blishøns, der forskræmte holder sig i deres våge. Foto: Mogens Hansen.

2012 var et godt år med 10 nyetablerede par havørne, og den samlede danske bestand af havørne voksede til hele 48 par med rede. Ud af alle disse par lykkedes det desværre kun for 29 par at få unger på vingerne – i alt 52 unger fløj fra rederne. Det er meget normalt, at nyetablerede par ikke altid har held til at gennemføre første års yngel.

Der blev i 2012 registreret tre kongeørnepar, hvoraf de to fik hver en unge på vingerne.

Ørnetællingen

Godt vejr i weekenden den 2.-3. februar er afgørende for, at vi får talt alle ørnene denne vinter, og alle indsendte samt indtastede observationer er meget værdifulde. De sidste to vintres imponerende antal ørne, med knapt 300 havørne og 4 kongeørne talt, kan måske øges endnu mere i år.

Efter weekendens optælling opfordres du til at indtaste dagens resultat i DOFbasen hurtigst muligt. Du bedes angive tidspunkt og lokalitet så nøjagtigt som muligt, og du må meget gerne tilføje, hvilken alder og adfærd fuglen havde. Bearbejdningen af oplysningerne bliver foretaget umiddelbart efter tællingen, og resultatet af ørnetællingen vil offentliggøres i løbet af en uges tid.

Alle er velkomne til at deltage, og der er ingen tilmelding. Er du ikke bruger af DOFbasen, kan du sende dine observationer på en e-mail til rovfugle@dof.dk.

Ørnens Dag

Ørnens Dag afholdes i år søndag den 17. februar, hvor DOF inviterer hele familien Danmark på ørnetur over hele landet. Læs mere om Ørnens Dag her.

Kommentarer

Vintertællingen afslørede, at der i disse dage befinder sig mindst 374 havørne og 11 kongeørne i det danske landskab. Det lover godt for Ørnens Dag, som DOF indbyder alle danskere til søndag 17. februar 2013.

Læs mere om ørnetællingen her: http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=1112