Danmarks ørne skal tælles - traditionen tro

I lighed med de foregående otte år arrangerer Projekt Ørn en årlig optælling af landets overvintrende ørne. Hermed opfordres du til at deltage og besøge velegnede områder for overvintrende ørne i weekenden den 1. og 2. februar 2014. Over hele landet skal ørnene tælles, og alle observationer af ørne og andre rovfugle skal registreres og indtastes i DOFbasen.

Flere hundrede ornitologer plejer at deltage i den årlige tælling af ørne og andre rovfugle, og du er velkommen til at være med. Det er ikke nødvendigt med tilmelding; du skal blot indtaste dine ørneobservationer i DOFbasen med så præcis lokalitetsangivelse som muligt.

Når du vælger din lokalitet skal du tænke på, at det især er ved kyster og isfri søer, at der er mange svømmefugle, som ørnene på denne årstid ynder at fouragere på.

En januardag jager en gammel havørn blishøns, der forskræmte holder sig i deres våge. Foto: Mogens Hansen.

2013 var endnu et godt år for de ørne, der yngler her i landet. Med hele syv nyetablerede par voksede den samlede bestand af havørne til 54 par med rede. 45 par forsøgte at yngle, og heraf lykkedes det 37 par at gennemføre en succesfuld sæson. Der kom i alt 73 havørneunger på vingerne. De tre kongeørnepar fik i alt fire unger på vingerne i 2013.

Yngleparrene er allerede nu i nærheden af deres redeområder, så det er vigtigt at undgå færdsel, som eventuelt kan forstyrre etableringen af et nyt ørnepar.

Et godt vejr i weekenden den 1.-2. februar er afgørende for, at vi får talt alle ørnene denne vinter. Sidste vinters tælling resulterede i et imponerende antal ørne, idet hele 374 havørne og 11 kongeørne opholdt sig her i landet. Dette resultat bliver nok svært at slå, men måske kan tællingen overraske ved at afsløre endnu flere rastende ørne her i landet.

Resultaterne

Efter weekendens optælling opfordrer vi til, at resultatet hurtigst muligt indtastes i DOFbasen. Vi vil meget gerne have en nøjagtig lokalitet på observationen, og du må meget gerne tilføje noter om fuglens alder og adfærd. Bearbejdningen af oplysningerne bliver foretaget umiddelbart efter, og selve resultatet af ørnetællingen offentliggøres på DOF’s hjemmeside og her på Pandion.

Alle er velkomne til at deltage og der er ingen tilmelding. Er du ikke bruger af DOFbasen, så kan du sende dine observationer til rovfugle@dof.dk. Alle indsendte samt indtastede observationer er meget værdifulde.

Ørnens Dag

Ørnens Dag afholdes i år søndag den 16. februar klokken 10-14, hvor DOF inviterer hele familien med på ørnetur. Du kan læse mere om Ørnens Dag her.