Ugleungerne forlader reden inden for få uger

Det er fantastisk at opleve en fodring af de store hornugleunger, der har en glubende appetit. Formodentlig vil ungerne forlade reden allerede om to til tre uger, og det er derfor med at nyde ungerne, mens de stadig opholder sig foran DOF’s web-kamera.

Det går hurtigt, når føden skal sluges, for i hornuglekredse nyder man ikke just maden; måltiderne skal primært være effektive. Forældrefuglene besøger i øjeblikket kun reden 5-6 gange i løbet af et døgn for at servicere ungerne.

Jeg har oplevet ungerne blive fodret af den gamle hun ved 17-tiden en dag. Ikke fordi hun havde jaget ved højlys dag, men fordi hun havde taget forsyninger fra sit lager af føde og givet det til ungerne, siger Klaus Dichmann, der står i spidsen for uglegruppen i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Stor hornugle med unge ses her ved reden, som DOF har sendt live fra i foråret 2013. Foto: Klaus Dichmann.

Han er manden bag opsætningen af det web-kamera, der siden 21. april har sendt direkte i alle døgnets timer fra uglereden, der ligger ved en jysk grusgrav, hvor der om dagen bliver arbejdet med tunge maskiner.

Uglerne er upåvirkede af maskinlarm og tummel, bare de har fred på og lige omkring deres redehylde. Man kan fornemme, at hunnen hele tiden holder øje med, hvad der sker i nærheden af reden. Mens hun ruger, forlader hun kun sin rede, hvis hun bliver forstyrret. Hannen bringer al føden til hunnen i denne periode, og om dagen sidder han i en skovtykning med overblik over redestedet, fortæller Klaus Dichmann.

Lokaliteten for DOF’s web-kamera ved de store hornuglers rede er valgt med omhu. Klaus Dichmann har bogstaveligt talt kendt uglehunnen siden 1999, og han har gennem årene ringmærket 26 af hendes unger på stedet.

Ja, det er en yderst erfaren uglehun, vi har med at gøre. For et par år siden havde hun efter yngletiden en datalogger på ryggen, så vi kunne følge hendes færden i vinterhalvåret. Det viste sig, at hun da i dagtimerne holdt til i en skov med havudsigt. Hendes vinteropholdssted lå 6-8 kilometer fra redestedet. Vi fandt også ud af, at hun færdedes i et meget smalt landskabsbælte. Det var overraskende, at hun tilsyneladende havde så lille et jagtområde, men der må have været masser af føde i terrænet, siger Klaus Dichmann.

Stor hornugle. Hunuglen opholder sig i nærheden af redestedet. Foto: Klaus Dichmann.

Web-kameraet har afsløret, at ungerne på det seneste har fået serveret rotte, pindsvin, ringdue, blishøne og måge. Man har også kunnet se ungerne hoppe omkring i reden, og i det hele taget været yderst mobile og aktive.

Det er lidt sjovt, at man i kraft af DOF’s web-kameraer kan lave sammenlignende studier af den store hornugles unger og den jævnaldrende unge af havørneparret i reden på Lolland. Ugleungerne bevæger sig langt mere end ørneungen, hvis kløer og fod ikke er så udviklet som hornuglernes, siger Klaus Dichmann, der forventer, at de tre unge hornugler, som alle ser ud til at klare sig, vil forlade reden midt i juni.

Det er planen at ringmærke trillingerne, og der vil der være sort skærm i de minutter, hvor mærkningen finder sted. Ellers er det meningen at slukke web-kameraet, når ungerne har forladt redehylden og derefter går en hård tid i møde som unge, uerfarne hornugler, der skal rustes til et liv som nattens jægere.

I 2007 blev der i Danmark registreret 33-34 par af stor hornugle, og flere end halvdelen af de kendte reder var placeret i råstofgrave. Tendensen de seneste år har bevæget sig i retning af, at hornuglerne i stigende grad bosætter sig i skove og plantager, hvilket formentlig vil gøre det vanskeligere at følge artens spredning de kommende år. I dag yngler den store hornugle i hele Jylland.

Der er kendte redesteder fra den dansk-tyske grænse i syd til Frederikshavn i nord og fra Ringkøbing i vest til Djursland i øst. Bestanden skønnes at være på måske flere end 40 par, der alle yngler i hovedlandet. Den østlige del af Danmark har sit første ynglepar af stor hornugle til gode i nyere tid. I 2007 blev arten dog konstateret på Fyn og i Storstrøms-området, men der var ikke noget bevis på yngel.

Den store hornugle er en effektiv jæger i dansk natur. Den er i stand til at jage byttedyr på størrelse med rævehvalpe og katte, og flere steder har den specialiseret sig i at æde pindsvin. Den æder også mindre ugler som skovhornugler, og den kan snuppe rovfugle som musvåger og duehøge. Det lader ligefrem til, at duehøgen forlader de skove, hvor den store hornugle rykker ind.

Kommentarer

Er overbevist om at mange, med mig, gerne vil yde et ekstra bidrag, som tak for en herlig oplevelse. I kunne evt oprette en special konto til "kigge bidrag" Tænker her, også på planerne om flere kameraer i fremtiden. Der er måske nogle som ikke har interesse i medlemskab af vores dejlige forenig, men som gerne vil støtte, alligevel.

Vores redekameraer på havørn og stor hornugle har været en overvældende succes. Mere end 100.000 personer har været inde og kigge til ungerne i de to reder, og i april måned modtog seerne sammenlagt mere end 30 års tv fra DOF. Desværre er sådan en succes dyr for os, og derfor har vi været nødt til at sætte en lille bremse på live-transmissionen. For fremtiden skal man selv tænde for transmissionen ved at trykke på play-knappen i billedet, og efter tyve minutter bliver man spurgt, om man stadig ser med. Man kan dog altid tænde igen ved at genindlæse siden og trykke på play-knappen. Vi vil gerne sige tak til alle, der støtter DOF økonomisk og gør disse oplevelser mulige.

Ugleungerne er meget livlige i denne tid, og Jette Frandsen gjorde os opmærksomme på endnu et rullefald foretaget af en af ungerne den 30/5. Efter ca. 10 minutter var den igen tilbage i reden hos de to andre. Klippet kan ses her: http://youtu.be/tG7Wr9L6Rgg

Der ere tilsyneladende problemer med det ovenstående link, så vi forsøger lige igen:
http://www.youtube.com/watch?v=cRcANf2NAlg

Ugleungerne er nu målt, vejet og ringmærket af ringmærker fra Zoologisk Museum. Fuglene er i god stand. Besøget var nøje planlagt, og blev udført så hurtigt som overhovedet muligt. Alt i alt tog besøget under en time.

Tusind tak Iben, det var interessant at se den video.

Mandag aften trillede en af ugleungerne ud af reden, da hunnen ankom til reden. Nu har vi klippet en video sammen, som fortæller historien om ugleungens fald - og hvordan den vendte tilbage til reden igen. Se den her: http://youtu.be/cRcANf2NAlg.