VÆR MED til nordisk landskamp på Tårnenes Dag 2018

Hvem vælter team Verdens Ende-holdet af Tårn-tronen? Holdet har vundet ”Tårnenes Dag” de tre seneste år, så kom på banen, de skal have kamp til stregen.

Pomeransfugl blev set 3 gange i Danmark ved konkurrencen Tårnenes Dag 2015. Foto: Peter Marczak

Du inviteres atter til nordisk landskamp fra fugletårne i den årlige dyst, som i Finland kaldes ”Torninen taisto” i Sverige ”Fågeltornskampen” og herhjemme ”Tårnenes Dag”.

Det sker lørdag den 5. maj fra kl. 5.00 – 13.00, til den tid er der nok godt gang i fugletrækket.

Du kan læse mere om konkurrencen på Tårnenes Dags Facebookside, hvor der indtil konkurrencedagen løbende vil blive opdateret vedrørende tilmeldinger osv.

”Tårnenes Dag” er en konkurrence, som har til formål at udbrede interessen for fugle og natur, samt give deltagere og besøgende en spændende dag.

Landskamp 5. maj – Skal du være med?

Sidste år var 19 ”tårne” med i Danmark, heraf et par debutanttårne, hvoraf det ene blev bemandet af DOF UNG.

Fugleværnsfonden er også med i tårne på 2 af deres reservater og i flere lokalafdelinger bruges ”Tårnenes Dag”, som en medlemsaktivitet, hvor man foruden at deltage i den spændende dyst om at spotte flest fugle også bruger dagen, som en slags hyggedag, hvor medlemmer der kommer og hjælper til, får rundstykker mv.

DOF Vestjylland, som faktisk i år for 10. gang er arrangør af ”Tårnenes Dag” i Danmark opfordrer hermed lokalafdelinger og tidligere deltagere til at slå et slag for årets arrangement, bl.a. ved at skrive om det på hjemmesider, Facebook eller andre lokale medier, hvor man har mulighed for eller selv tage initiativer til at oprette et hold og deltage fra et fugletårn i nærheden af, hvor man bor.

Tilmelding:

Fremsend tilmelding på taarnenesdag@gmail.com

Vi vil gerne have flg. oplysninger:

• Tårnets navn:

• Evt. Holdnavn:

• Kontaktperson og evt. yderligere deltagere på holdet:

• Kontakt E-mail:

Vi håber i vil læse reglerne, som gælder for alle 3 lande godt igennem og leve op til dem.

Deltagerne hold skal tilmelde sig via ovennævnte e-mail-adresse og vil få tilsendt et afkrydsningsark med fuglenavne påtrykt, som kan bruges i tårnet og når konkurrencen er færdig kan sammentælling i excel-arket ske, ved at skrive et ”1” tal udfor fuglearten og når arket er udfyldt (tæller selv automatisk sammen), fremsendes det til arrangørerne.

Vi i DOF-Vestjylland glæder os til konkurrencedagen og en god landskamp og håber mange har lyst at deltage!

Sådan gik Tårnenes Dag 2017

Knap 420 tårne deltog i 2017 udgaven af konkurrencen og Finland, som også er opfinder af konkurrencen, havde over 320 deltagende tårne, mens Sverige havde rekord deltagelse med 74 tårne og her i Danmark var 19 tårne med.

2 tårne i Finland og 1 i Sverige vandt sidste års konkurrence med 107 forskellige fuglearter. 10 tårne i alt i de 3 lande fandt 100 arter elle mere fra deres fugletårne i de 8 timer konkurrencen varede.

I Danmark vandt ”Verdens ende, Skagen” for tredje år i træk den danske konkurrence med 102 forskellige observerede fuglearter. I Danmark må man foruden at deltage fra fugletårne også deltage fra observationspunkter. I Danmark blev bedste fugletårn Gulstav mose, Fyn med 90 arter, et antal som tillige rakte til en delt tredje plads her.

Der var deltagere med fra 8 af de 13 lokalafdelinger og Københavns afdelingen havde flest ”Tårne” med, nemlig 5. 2 af tårnene fra Københavns området – Klydesøen, Amager og Smørmosen, er de eneste som har deltaget i samtlige 12 tårn-dyster, siden konkurrencen blev startet op i Danmark i 2006.

Den nordiske konkurrence skal vindes fra et fugletårn, men i Danmark er det også muligt at vinde fra et udsigtspunkt, som eksempel ses her et lidt genialt foto, som viser ”et noget alternativt tårn” på Verdens ende, Skagen, med Grenen i baggrunden, som sandsynligvis ikke godkendes af vore nordiske naboer hvis holdet på et tidspunkt, skulle få flest fuglearter af alle. Verdens ende holdet har vundet ”Tårnenes dag” de 3 seneste år, så kom på banen, de skal have kamp til stregen. Foto: Lars Grøn