Video: Kirkeuglens fremtid i Danmark er truet

Den danske bestand af kirkeugle har stort behov for beskyttelse. Der bliver færre og færre ynglende kirkeugler i Danmark, og kun omkring 40 par vurderes at være tilbage. Det industrialiserede landbrug, sprøjtemidler og mindre adgang til gode steder at bygge reder er nogle af forklaringerne på tilbagegangen.

Derfor har DOF udvalgt uglen til sit Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, som er finansieret af Villum Fonden og skal sætte særligt fokus på ni udsatte fuglearter.

I Flemming Ahlmanns video herunder kommer du med til en gård i Himmerland og oplever et af de sidste par ynglende danske kirkeugler og deres fire unger. 

 

I kraftig tilbagegang

Kirkeuglen var engang den talrigeste ugleart i Jylland, men bestanden er gået kraftigt tilbage de sidste cirka 40 år på grund af moderniseringen af landskabet og landbrugets industrialisering.

Tidligere levede kirkeuglen mest i det åbne land, hvor den brugte huller i gamle træer, læhegn og frugttræer til at yngle i. Den har også kunnet bygge sin rede i gamle kirketårne og åbne gårdbygninger med gode hulrum. Men da sådanne steder stort set ikke findes mere, har kirkeuglen været tvunget til at finde alternativer. I dag er en mindre landejendom det typiske sted for et par kirkeugler.

Hjælp kirkeuglen

Har du et kirkeuglepar på din ejendom - eller lyst til at hænge en kasse op - er der også praktisk hjælp at hente hos AgriNord, som sammen med DOF, DN og Vesthimmerland, Aalborg og Rebild Kommuner indgår i et grønt partnerskab for at hjælpe kirkeuglen.

Her kan du få hjælp i form af opsætning af hegn, gratis uglekasser og daggamle kyllinger til vinterfodring af kirkeuglerne. Hvert eneste nye par, vi kan hjælpe, er et lod mere i lotteriet om at få bestanden på fode igen. Læs mere om partnerskabet og de tiltag, du selv kan stå for.

Lille som en solsort

Kirkeuglen er på størrelse med en solsort, som du kan se i videoen. Den lever fortrinsvist af insekter, regnorme og smågnavere. Dens lange ben er nyttige på eksempelvis arealer med kort græs, hvor den løber rundt og fanger regnorme, som er det, den spiser mest.

Læs mere om kirkeuglen.