Ørnevågen i Lille Vildmose var 2K ikke 3K

HAANING I FELTEN Den 24. juni i år bragte vi en artikel her på Pandion om en ørnevåge, der samme morgen var blevet bestemt i Lille Vildmose. Et hurtigt kig på billederne fik mig dengang til at bestemme fuglen til en formodentlig 3K, men skrev også, at netop aldersbestemmelsen skulle undersøges nærmere (jeg fik i stedet travlt med at komme ud at se den). Peter Sunesen, som er kendt for sine skarpe og nøjagtige beskrivelser og kommentarer på bl.a. Netfugl, har lavet en undersøgelse af aldersbestemmelse af ørnevåger. Han har været så venlig at sende nedenstående kommentar. Læs med og bliv klogere!

Kommentar til aldersbestemmelse af Peter Sunesen:

Som sagt er det en typisk slidt og bleget ungfugl af den lyse type (diffus vingebagkant, lyst felt på oversiden af hånden og stribede halefjer), hvis eneste lidt atypiske træk er et lidt mørkere iris end hvad man normalt ser.

Irisfarven er dog stadig så lys at pupillen ses tydeligt, og det at hovedet er meget lyst, vil måske også have kunnet spille ind rent fototeknisk, og gjort irisfarven lidt mørkere på billederne, end hvis man havde haft fuglen i hånden.

Ørnevåge, 2K, Lille Vildmose den 22. juni 2016. Bemærk diffus vingebagkant udover rødbrunt bugskjold, stort næb og lange nøgne ben. Det mørke øje forvirrede, og gav tanker i retning af, at det kunne være en ældre fugl, men netop øjenfarven er stærkt variabel hos våger og derfor vanskelig at bruge isoleret som alderskendetegn. Foto: Jan Skriver.

Hvis man søger på Netfugl, vil man hurtigt kunne finde selv 1k fugle af både Mus- og Fjeldvåge med ligeså mørk iris.

Den individuelle variation er nemlig betydelig i dette forhold hos ungfugle af Buteo arterne.

Det fotograferede individ er som sagt i næsten ren ungfugledragt, hvor en 3k fugl ville have fældet (fuldstændigt eller blot manglende enkelte juvenile håndsvingfjer) til adult dragt, som ser noget anderledes ud (ustribet hale, mere veldefineret vingebagkant og adult type kropsfjer).

Det at fuglen har fældet de inderste håndsvingfjer, og en eller to af de midterste halefjer er netop helt normalt for 2k fugle i maj/juni (se også foto fra Dick Forsman's nyeste udgivelse s. 627) 

En 3k Ørnevåge ville være i sin første adulte dragt, og ville have ustribet hale (ihvertfald på afstand som her), adult type vinge (med evt. enkelte endnu ufældede, juvenile, yderste håndsvingfjer, og måske med lidt mindre tydelig vingebagkant end ældre fugle, og stadig have en lysere iris end adulte fugle.

Ørnevåge, 2K, Lille Vildmose den 22. juni 2016. Bemærk de rødbrune indtryk, den lyse hale, hvor der er antydning af noget rødbrunt yderst, de rødbrune "bukser", de lange nøgne ben samt at øjet ikke er helt mørkt. Observatørerne beskriver halen som rødligt tonet. Foto: Jan Skriver.