25 millioner mord om året på fugle i Middelhavet

For første gang nogensinde har BirdLife indsamlet data og analyser for at få et realistisk indtryk af truslerne mod trækfugle ved Middelhavet.

Hvert år bliver 25 millioner fugle ofre for ulovlig forfølgelse i landene ved Middelhavet.

De bliver dræbt af krybskytter, eller de bliver fanget i fælder, net på limpinde eller på andre måder.

De bliver forgiftet, plyndret fra reder og skudt i reservater eller uden for jagtsæsonen.

Næsten hver fjerde af de mange millioner fugle bliver fanget i Egypten, hvor 5,7 millioner fugle bliver ulovligt indfanget og dræbt, tæt fulgt af Italien med 5,6 millioner ofre.

Det fremgår af en rapport fra BirdLife International, som i et par år har arbejdet på at fremlægge den første grundige analyse nogensinde af problemets omfang.

Grusomme resultater

Der findes selvsagt ikke præcise opgørelser af kriminalitet, men BirdLife har indsamlet alle tilgængelige reelle optællinger samt analyser og vurderinger fra medlemsorganisationer i Middelhavslandene.

Beregningerne har derefter været lagt åbent frem til kritik fra jagtorganisationer, offentlige myndigheder og andre. Hele materialet er derefter blevet bearbejdet under ledelse af den anerkendte zoolog Anne-Laure Brochet.

De 25 millioner er eksperterne i BirdLife landet på i et interval, der svinger mellem 13 og 37 millioner.

Resultaterne er grusomme. På trods af love om beskyttelse, bliver der begået illegale drab på fugle i et ganske ekstraordinært og ikke bæredygtigt omfang. Mens mange vender det blinde øje til, bliver der hvert år illegalt massakreret anslået 25 millioner fugle, siger Patricia Zurita, direktør for BirdLife International.

Malta: Mange drab per kvadratkilometer

En død rørhøg er en ud af 100.000 fugle, som skydes på Malta årligt. Tallet fremgår af ny rapport fra BirdLife, som for første gang har indsamlet data og analyser for at få et realistisk indtryk af truslerne mod trækfugle ved Middelhavet. Foto: Kim Skelmose

Problemet kan anskues på mange måder. Man kan fokusere på, hvor der bliver dræbt flest fugle, som Egypten og Italien, men man kan også fokusere på, hvor der bliver dræbt flest fugle af fåtallige, sårbare og truede arter som Frankrig med fangst af hortulaner, og hvor den illegale jagt er hårdest i forhold til antallet af dræbte fugle per kvadratkilometer land.

Her kommer Malta ind på en suveræn førsteplads med 343 dræbte fugle om året per kvadratkilometer fulgt af Cypern og Libanon, begge med 248 drab om året per kvadratkilometer. Malta er bare ikke noget stort land, og det samlede antal årlige ulovlige fugledrab i den lille nation er på 108.000.

Trods det store antal dræbte fugle er Italien langt nede på listen over årlige drab per kvadratkilometer med 19, og mange af drabene i lande med store tal går ud over arter, som også forekommer talrigt i Europa og ikke umiddelbart er så truede af den illegale jagt som mere sårbare arter.

Blandt de 25 millioner ofre er der 20 millioner sangfugle med bogfinke som den mest dræbte art med 2,9 millioner om året - fulgt af munk med 1,8 millioner.

BirdLife fokuserer i rapporten 'The Killing' på de 10 lande i området, hvor der foregår flest drab på fugle og peger på, at arbejdet med at undersøge omfanget af illegal forfølgelse af fugle ved Middelhavet har identificeret tre områder, hvor forfølgelsen er særlig hård.

Farmagusta på Cypern, området ved Menbej-Tishreen-dæmningen i Syrien og omkring al-Manzala i Egypten – her bliver der til forbløffelse hvert år dræbt over en halv million fugle på hver af lokaliteterne.
Fra rapporten 'The Killing'

Skønnet for al-Manzala tæt på Suez-kanalen i det nordlige Egypten alene lyder på 617.000 årlige drab, men i afsnittet 'Døden på Nilen' peger BirdLife-rapporten på Egypten som det farligste land i øjeblikket for trækfugle med 5,7 millioner årlige ofre i gennemsnit.

Fuglene bliver i stor stil fanget, solgt på markeder og spist overalt i Egypten. Love og regler om selv den legale jagt er ifølge BirdLife mangelfulde og svære at forstå, og selv om der er særligt hårdt ramte områder, foregår den illegale forfølgelse af fugle i stort omfang over hele Egypten.

Rapporten giver også et indblik i mulighederne og indsatserne for at bekæmpe illegal forfølgelse af fugle. I Italien, som er det nummer to på listen med 5,6 millioner drab om året og dermed det værst plagede land i EU, er der i modsætning til Egypten klare regler i EU's fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver.

Der er et naturpoliti, og BirdLife-organisationen LIPU har i mange år arbejdet tæt sammen med andre naturorganisationer og aktivister fra den tyske Komitee gegen den Vogelmord (Cabs) om at stoppe ulovlighederne på nogle af de værst belastede lokaliteter – som Brescia i Norditalien med 112.000 årlige drab og Sulcis på Sardinien med 126.000 årlige ulovlige drab på fugle.

Skyder fugle for sjov

I et land som Libyen er der overhovedet ingen jagtlov, men hvert år bliver godt en halv million fugle dræbt – mest for sjov. BirdLife peger på, at Egypten og Libyen sammen arbejder på en strategi for at stoppe illegal forfølgelse af fugle.

Slemt er det også i Libanon, hvor 2,6 millioner trækfugle årligt bliver ofre for en illegal jagt, der er i hastig vækst og primært går ud på at skyde fugle for sjov. Men også her er der arbejde i gang på at ændre forholdene.

Uansvarlig illegal jagt og fældefangst i Libanon antages at være en af hovedårsagerne til nedgangen for mange af de trækfuglearter, der forekommer i Libanon. BirdLife-organisationen i Libanon, SPNL, og organisationens partnere har fået til opgave af regeringen at hjælpe med at implementere en ny jagtlov.
Fra rapporten 'The Killing'

Længere nede på listen står Grækenland med 704.000 årlige ofre for ulovlig jagt på fugle, men landet er det tredjeværste, når det gælder ulovlig jagt på turtelduer, som er i hastig tilbagegang overalt i Europa.

Korttåede lærker bliver i stor stil fanget og solgt som burfugle, og græske krybskytter hører til de værste trusler mod den sårbare europæiske bestand af krøltoppede pelikaner, hvoraf netop hovedparten af bestanden lever i Grækenland.

Her har et hold frivillige fundet en nathejre, som var begravet under tre sten på Malta. Man kan kun gisne om dødsårsagen, men hejren har formodentlig ikke begravet sig selv. Foto: Mette Aagesen.