2K han - Aftenfalk eller amurfalk?

HAANING I FELTEN At være i felten og opleve fugle i overraskende og lidt afvigende dragter hos fuglene får os til at stille spørgsmål om bestemmelsen. Det skærper os som feltornitologer og birdere. Kunne aftenfalken være en amurfalk?

Aftenfalk har haft et fint forår i Danmark. DOFbasen melder om i alt 471 observationer.

Der har været flere adulte hanner og hunner, men langt de fleste er immature (2K) fugle. Særligt hannerne kan være ret variable i dragten, og forleden (den 31. maj) var jeg i Skagen, hvor vi oplevede en 2K han i en lidt spøjs dragt.

Faktisk blev den gentagne gange bestemt til en hun af flere forskellige observatører, da den ved flere tilfælde gæstede Grenen i forbindelse med fouragering. Det lignede også en hun når den kom stik på os, da den havde et lyst ansigt og nakkesider i kontrast til den gråbrune overside. Endvidere var kroppen også overraskende lys. Det var først da den kom tættest på, at man kunne se, at det i stedet var en han – en lidt spraglet en af slagsen.

Aftenfalk, 2K han, Grenen den 31. maj 2018. Den diskuterede fugl i den specielle dragt. Bemærk især det lyse ansigt med en smal skægstribe. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Den fouragerede ialt tre gange i løbet af den tid jeg var på Grenen (05.00 – 15.30), og den sås aldrig trække ud.

På vejen hjem blev jeg ringet op af Lars Paaby. Han havde efter obsen tænkt noget over fuglen, og havde studeret sine billeder. Alt i alt så fuglen bare underlig ud, og især det lyse ansigt med en smal skægstribe var forvirrende.

Lars havde et øjeblik tænkt tanken om hvor vidt det kunne være en amurfalk! Han var ligesom jeg usikker på forskelle i karakterer mellem aftenfalk og amurfalk, når det handler om immature hanner, og vi blev enige om at undersøge det nærmere.

Det er jo en af de fede ting ved at være i felten. Nemlig at støde på afvigende dragter, sange eller kald hos nogle fugle, der tvinger en til at undersøge forskellene mellem almindelige og meget sjældne arter. Det er med til at skærpe ens viden.

Amurfalk er relevant at kigge efter derude. Der vil være tale om en ægte *MEGA, men med fund fra England (2), Sverige (1) og Færøerne (1) er Danmark ikke et meget urealistisk sted at finde en amurfalk ude af kurs.

Denne lille artikel omhandler kun immature (2K) hanner, da den har relevans i forhold til den fotograferede fugl fra Skagen forleden.

Først og fremmest er det meget vigtigt at kigge godt efter små detaljer. Det første britiske fund af amurfalk var en aftenfalk i 32 dage! Først i forbindelse med at den forsvandt, konstaterede man, på fotos, at den havde rent hvide armhuler og enkelte rent hvide undervingedækfjer. Det var en 2K han om efteråret (den rastede i perioden 14. september – 18. oktober) i en meget spraglet dragt som man også kender det fra aftenfalk. Aftenfalk vil imidlertid aldrig have rent hvide fjer i hverken armhuler eller undervingedækfjer, hvorfor disse fjergrupper er meget vigtige at tjekke på en 2K han.

Om foråret behøver 2K hanner af amurfalk ikke at have rent hvide fjer i hverken armhuler eller undervingedækfjer. Undervingerne er i stedet distinkt båndede på en ren hvid baggrund, men det oplever man også tit hos 2K aftenfalke. Den karakter kan altså ikke bruges til noget…

Ofte ser man imidlertid mørkt gråt ”smuds” i undervingedækfjerene hos 2K hanner af aftenfalk. Det ser man aldrig hos amurfalk. Det grå ”smuds” er adult-tegnede undervingedækfjer der er begyndt at dukke op.

Nogle steder kan man læse at længdestribning på kroppen er et godt tegn i forhold til muligheden for amurfalk. Imidlertid er det en karakter man også tit ser hos 2K aftenfalke.

Den vigtigste ting at tjekke er tilsyneladende fældede, adulttegnede halefjer!

2K fugle om foråret har oftest (altid?) fældet de to centrale halefjer (eller flere). Dette er som sagt en meget vigtig/den vigtigste karakter at tjekke, hvis man har en mistænkt 2K han amurfalk. Der er nemlig farveforskel på halefjerene de to arter imellem. Aftenfalk har meget mørke sortgrå halefjer, mens de hos amurfalk er tydeligt lysere og mere reelt grå. Her skulle der ikke være nogen slinger i valsen med overlap, og karakteren er tillige meget synlig, hvis fuglen ses godt. Det vil dog være en god ide at få fotos til at bakke ens observation op og blive helt sikker.

Aftenfalk, 2K han, Grenen den 31. maj 2018. Bemærk de markante sortgrå halefjer, der gør bestemmelsen klar som aftenfalk og ikke amurfalk. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Der er sandsynlighed for at vi fortsat vil kunne finde flere aftenfalke den kommende tid. Højtryksvejr med varme fra øst vil fortsætte et stykke tid endnu.

Tjek derfor dine aftenfalke efter i sømmene, og er der tale om en 2K han, så tjek farven på de centrale halefjer, hvis fuglen har vakt en mistanke hos dig…

Bemærk at flere af de europæiske fund er fra ultimo juni og juli.

Aftenfalk, 2K han, Tøndermarsken den 11. maj 2018. Et andet eksemplar, hvor det tydeligt ses at de centrale halefjer er sortgrå og dermed gør fuglen til en aftenfalk og ikke amurfalk. Foto: Henrik Haaning Nielsen