2K hvidvinget terne på Nyord

HAANING I FELTEN En ynglefugletælling på Fugleværnsfondens reservat Nyord blev krydret med en hvidvinget terne i en usædvanlig dragt. 2K fugle er nemlig meget sjældne i Danmark, men sådanne fugle er, i år, set hele to gange herhjemme.

I forbindelse med en optælling af Nyord enges ynglefugle fandt jeg søndag den 18. juni en hvidvinget terne. Det var ikke en letbestemmelig adult fugl i sommerdragt, men en fugl i noget der lignede vinterdragt, men hvor detaljer afgjorde den som 2K-fugl. Det gjorde den bare endnu mere spændende, synes jeg.

Hvidvinget terne, 2K, øverst og havterne 3K+ nederst, Nyord den 18. juni 2017. Bemærk hvidvinget ternes mere kompakte, bredvingede og korthalede silhouet i forhold til havternens ditto. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Generelt er det lidt kuriøst at se immature terner på vore breddegrader. 2K og 3K hav- og fjordterner ses regelmæssigt i små antal på en del lokaliteter. Immature moseterner (sort-, hvidvinget- og hvidskægget terne) ses imidlertid meget sjældent.

Det er yderligere bemærkelsesværdigt, at der allerede i år er set to 2K hvidvingede terner i Danmark. Den 27. maj sås således en fugl i Sneum Engsø, som imidlertid havde ret mørk ryg og lidt sort i undervingedækfjerene, og altså var meget forskellig fra fuglen på Nyord. Derudover har jeg hørt om, at også England har haft besøg af en 2K hvidvinget terne dette forår.

Som sagt blev fuglen på Nyord fundet i forbindelse med en ynglefugletælling. Jeg var i selskab med Uffe Damm Andersen, og vi havde netop konstateret, at der var etableret en hættemågekoloni med mange reder på engen. Det er et sikkert tegn på, at der ikke er ræv på engene denne ynglesæson. Det gav sig også til udtryk i de mange ungevarslende vadefugle. Blandt de mange hættemåger på vandet fandt vi desuden en flot 3K sorthovedet måge, og da de fleste af hættemågerne lettede, opdagede jeg ternen blandt dem. Den havde hvid underside og en ret spraglet og slidt overside, og jeg meldte hurtigt, at det måtte være en 2K sortterne, med begejstring i stemmen. Først da den havde fløjet over os og et stykke væk, bliver jeg med et ”HOV” opmærksom på, at den ikke har nogle mørke kommategninger på brystsiderne!

Hvidvinget terne, 2K, Nyord den 18. juni 2017. Bemærk især oversidens slidte udseende samt hovedtegningerne med de smalle "høretelefoner" på øredækfjerene, det lille næb, det isolerede øje, det lille område med mørkt på issen og den mørke "hestehale". Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Hvidvinget terne, 2K, Nyord den 18. juni 2017. Bemærk især hovedtegningen, det lille næb, de slidte håndsvingfjer (bortset fra de to inderste) samt at der ikke er mørk "kommategning" på brystsiden. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Dertil ses det nu at næbbet virker lille og ansigtet lyst, da der kun er mørke ”hovedtelefoner”, begrænset mørkt på issen og en smal ”hestehale”. Øjet sad isoleret.

Karaktererne passer således på hvidvinget terne. Overgumpen var ret lys, men det var lidt overraskende at overgumpen ikke lyste mere op. Måske har det noget at gøre med, at ryggen ikke er afstikkende mørk mod de lysere omgivelser. Fuglen var i udpræget vinterdragt.

Fældningsmæssigt kunne vi på billederne tydeligt se, at de to inderste håndsvingfjer var nyfældede og friske, og stod frem som lysegrå mod de mere slidte og brunsorte øvrige håndsvingfjer.

Hvidvinget terne, 2K (og hættemåge), Nyord den 18. juni 2017. Bemærk de to inderste friske håndsvingfjer som er lysegrå. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Fældningsmønsteret er typisk at opleve hos 2K hvidvinget terne netop i juni, hvor op til fem af de inderste håndsvingfjer kan være udskiftet med nye fjer.

Fuglen ligner denne som er set i Stege Sukkerbassiner tæt på Nyord. Det er dog uklart hvornår i juni den er set, men jeg føler mig sikker på at det er samme fugl.