Aktive kasseopsættere fik perleuglen til at flytte mod vest

Kan aktive fuglefolk gøre godt for perleuglen? Ja, så sandelig. Takket være mange timers indsats fra aktive i DOF Vestjylland er den sjældne perleugle i år rykket ind i Klosterheden som ynglefugl for første gang.

Voksen perleugle titter frem fra opsat kasse på Bornholm. Foto: Johanna M. Hartmann

Ved samarbejdsudvalgsmøde mellem DOF Vestjylland og Naturstyrelsen Vestjylland I efteråret 2014 var et af punkterne opsætning af redekasser til perleugle og vendehals i Klosterheden. 

Perleugle var ikke tidligere hørt i skoven, men når den kunne yngle i et skovdistrikt 85 kilometer længere mod øst, kunne den vel også engang indfinde sig i Klosterheden var håbet.

Skovridder i Klosterheden, Thomas Borup Svendsen, var positivt indstillet, og Naturstyrelsen ville bekoste kasserne og hjælpe med opsætning.

Hans Rasmussen fra DOF Vestjylland lavede derpå kasserne, som jeg satte op sammen med naturvejleder Karsten Jensen fra Naturstyrelsen den kommende vinter.

16 kasser sat op

Vi satte 16 kasser til perleugle op (ni i Klosterheden, fem i Stråsø og to i Hoverdal).

Derudover 11 til vendehalse i Klosterheden og fem i Stråsø. I 2016 fik vi foræret yderligere fem perleuglekasser, så der nu er 14 i Klosterheden.

DOF Vestjylland bekostede fotoudstyr til eftersyn af perleuglekasserne, som nu har været opsat på tredje år.

Indtil i 2017 har der været alt muligt liv i kasserne - undtaget perleugler. Der har været: Musvitter, humlebier, bier, skovmår med unger i tre kasser og en natugle.

En af ungerne i det første ynglefund i Klosterheden. Foto: Svend Aage Knudsen

Men så blev det maj…

Agner, Hans og undertegnede gennemførte i år eftersynet af kasserne mandag den 29. maj.

Vi startede kl. 08.30 og stred os gennem skoven med tilpas med indlagte pauser, hvor vi så både krikand, lille lappedykker, fiskeørn og sortstrubet bynkefugl.

Hen på eftermiddagen ko vi til kasse nr. 13, og vi var ved at være trætte i armene af hejsning af kamerastangen op til kasserne.

Hans stod med Ipad’en, hvorpå vi kunne se billedet fra kameraet, og da Agner og jeg spurgte, om han kunne se noget, fik vi ikke svar.

Han var blevet mundlam.

Han kom hen med Ipad ’en, og nu forstod vi, hvorfor.

På skærmen tonede fem velnærede og flyvefærdige perleugleunger frem.

De er det først kendte ynglepar i Klosterheden.

Kunne man slutte en sådan dag på en bedre måde?

Jeg frekventerede området dagen derpå, og da sad der én unge i hullet og nød solen. Et herligt syn.

Det har været en stor oplevelse for os, der har deltaget.

For mig personlig er det en gave og belønning for mange-mange timers færden i skoven.

Der har endnu ikke været ynglende vendehals i kasserne – de vil hellere yngle i gamle spættehuller.

Skoven har også tre par ynglende stor Hornugle for ikke at forglemme to par ynglende fiskeørne, som jeg har fornøjelsen at være redekoordinator for.

SKRIV DIN GODE HISTORIE:

Har du også gode historier om at gøre noget godt for fuglene? Så skriv til pandion@dof.dk, helst før du skriver en tekst. 

VIDEO: Oplev når perleugle-unger får ring på

[video:https://youtu.be/5Mv5Hm2nTys]

Optagelser: Uffe Rasmussen/DOF