Champions of the Flyway: Fugle kender ingen grænser

For tredje år i træk afholdtes Champions of the Flyway i Israel og for tredje år i træk satte arrangementet indsamlingsrekord. Herunder følger en beretning om arrangementet fra den eneste danske deltager.

Pokalerne står klar! Foto: Yuval Dax.

Igen i 2016 stod den israelske BirdLife partner The Society for the Protection of Nature in Israel (SPNI) bag Champions of the Flyway. Champions of the Flyway har tidligere været beskrevet her på Pandion, men opridses her ganske kort. I bund og grund handler Champions of the Flyway om at samle penge ind til at sikre fuglenes trækkorridor, så de ikke bliver skudt eller ædt på deres vej mellem ynglepladserne i Asien eller Europa og overvintringspladserne i Afrika. Illegal jagt på trækfuglene er desværre ganske almindeligt på de kanter, og for israelerne, der i mange år har arbejdet med at forbedre forholdene for trækfuglene, er det naturligvis en frustration. Så med baggrund i og inspiration fra det amerikanske ”World Series of Birding” startede israelerne Champions of the Flyway op i 2014. Formålet er at indsamle penge til sikring af trækfuglene, og det indsamlede beløb tilfalder en BirdLife partner langs trækkorridoren, som i det daglige har store udfordringer med at indsamle penge til fuglebeskyttelse.

Den vigtige trækfuglekorridor gennem Israel. Foto Dutch Knights.

 

Hvem går pengene til?

I 2014 blev der samlet 30.000 dollars ind til Bird Conservation Georgia og helt specifikt til området omkring Batumi, der med sin placering i det sydøstlige Georgien mellem Sortehavet og Kaukasusbjergene udgør en flaskehals for svævetrækkende rovfugle. Studier i Batumi har vist, at 10.000vis af trækkende rovfugle som hvepsevåge, steppevåge, hedehøg, steppehøg, spurvehøg, levanthøg og diverse ørne hvert efterår må lade livet, når de passerer igennem kløfterne og dermed er inden for de lokale jægeres skudhold.

I 2015 gik pengene til BirdLife Cyprus som hjælp til deres bestræbelser på at sikre trækfuglene, når de passerer Cypern. Estimater siger, at op mod 2.500.000 fugle hvert år må lade livet eller berøves deres frihed, hvilket tydeliggør, at der i høj grad er brug for støtte til BirdLife Cyprus og deres projekt. I 2015 blev der samlet 35.000 dollars ind og ifølge BirdLife Cyprus ville et af deres fokusområder være oplysningskampagner til unge. De ville forsøge at få de nye generationer til at interessere sig for naturen på en anden måde og dermed på sigt få ændret de traditioner for jagt og fangst, som er sådan en indgroet del af den cypriotiske kultur. Af initiativer på den front har de blandt andet arrangeret tegnekonkurrencer for børn med en større respons end på forhånd håbet.  

I 2016 blev der samlet ind til BirdLife Greece. BirdLife Greece har de samme udfordringer som BirdLife Cyprus. Illegal fangst af trækfugle som turteldue, stillits, gulirisk og grønirisk er meget almindeligt, og mange af arterne holdes i små bure, hvilket enhver Grækenlandsrejsende sikkert har oplevet. De selvsamme arter skydes også for sjov, men også en art som krøltoppet pelikan trues af jagt. Modsat Cypern så spises småfuglene ikke i samme grad, men jages mere for sjovs skyld. Mere end 67.000 dollars blev indsamlet til BirdLife Greece, og der er ingen tvivl om, at pengene falder på et tørt sted, da den generelle økonomiske udfordring i Grækenland gør, at pengene til naturbeskyttelse og naturbevarelse ikke er særligt store.

Den græske BirdLife partner præsenteres under åbningsceremonien. Foto Morten Bentzon Hansen.

 

Hvordan indsamles pengene?

Champions of the Flyway består af en event i Israel, der markerer afslutningen på hele indsamlingsperioden. Men inden eventen løber af stablen, så har de deltagende hold forpligtet sig til at forsøge at indsamle penge til den BirdLife partner, der af folkene bag Champions of the Flyway er udvalgt som modtager. Pengene donores til de enkelte hold på Champions of the Flyways hjemmeside, og doneringen sker således elektronisk. Hvordan de enkelte hold får gjort opmærksom på indsamlingen er op til holdene selv. Kun fantasien sætter grænserne. I 2016 lavede et af de amerikanske hold en støttesang til Champions of the Flyway. Sangen kan høres på følgende link: http://www.champions-of-the-flyway.com/river-birds-official-champions-flyway-anthem/

Som en afledt effekt af indsamlingen, så kommer der også fokus på de udfordringer, som trækfuglene har, og det sker som oftest ved, at de deltagende hold kommer i de nationale medier og derigennem får mulighed for at tale fuglenes sag. Som udgangspunkt er det ønsket, at de deltagende hold hver indsamler 3.000 engelske pund. Det er naturligvis ikke alle hold, der kommer i mål med dette, om end det lykkes for de fleste. At samle flest penge ind til projektet er en af de konkurrencer, som indgår i Champions of the Flyway.

Det hold som ser flest arter i løbet af birdracet kåres som Champions of the Flyway under afslutningsceremonien.

De to hovedmænd bag Champions of the Flyway. Til venstre Dan Alon, der er direktør i SPNI. Til højre Jonathan Meyrav, der er turismedirektør i SPNI. Foran dem ses pokalerne, som de deltagende hold kæmper om. Bemærk det danske flag til højre i billedet. Foto Morten Bentzon Hansen.

 

Hvordan foregår eventen i Israel?

Når eventen løber af stablen i Israel, så mødes de tilmeldte hold i Eilat. Selve eventen er typisk af en uges varighed. Hovedeventen for de deltagende hold er et birdrace, hvor det i løbet af 24 timer gælder om at se så mange fugle som muligt. Hovedparten af de fugle, som holdene ser, er trækfugle, og det er også derfor, at arrangørerne kalder birdracet for ”Celebration of the miracle of bird migration”. Typisk så bruges dagene op til racet på at lære området at kende samt finde ud af, hvor de enkelte arter kan findes. Aftenerne er typisk også booket, da der udover en åbningsceremoni også er holdpræsentationer og mere indgående præsentation af området samt information om, hvor man må være, hvad man må se, strategi og andre lignende ting. Udover cirka 15 deltagende hold, så vil der også være et hold med journalister, der følger eventen fra sidelinjen. Men de skrivende journalister er ikke de eneste medier, der er til stede under arrangementet. Flere filmhold følger og interviewer også deltagerne.

Indledende orientering af Jonathan Meyrav om Champions of the Flyway. Foto Morten Bentzon Hansen.

De mange journalister og deltager gør under selve arrangementet så, hvad de kan for at gøre opmærksom på Champions of the Flyway. Det skete i 2016 under hashtagget #COFT2016, der blev brugt på Twitter, Instagram, Facebook med mere.

Lokale Itai Shanni (til højre) udpeger på telefonen til Birding Ecotours fra Sydafrika, hvor nogle af de mere sjældne fugle kan findes. Foto Morten Bentzon Hansen.

 

Konkurrencerne

Som nævnt ovenfor, så er Champions of the Flyway også en konkurrence om at se flest fuglearter på et døgn. Det hold, der ser flest arter, bliver ”Champions of the Flyway” og får - udover æren - også en pokal med hjem. Dertil havde Swarowski udloddet en kikkert til hver deltager fra det vindende hold.

Derudover er der et par andre konkurrencer. Den ene er ”Knights of the Flyway”.

"Knights of the Flyway” udpeges af de lokale arrangører, og vinderen er det hold, som hjælper de andre hold til at se så mange arter som muligt og udviser god moral og holdånd samt gør, hvad de kan for at udbrede kendskabet til de udfordringer, som trækfuglene har.

Præmien til det vindende hold var udover pokal og ære en kikkert fra Swarowski, som holdet kunne og skulle donere til en BirdLife Partner efter eget valg.

”Guardians of the Flyway” er endnu en konkurrence. ”Guardians of the Flyway” er det hold, som indsamler flest penge til fuglebeskyttelse. Der var pokal og ære til dette hold.

 

Resultatet i 2016

I 2016 satte arrangementet ny indsamlingsrekord, idet der ved arrangementets afslutningsceremoni blev overrakt en check på 67.000 dollars til den græske BirdLife Partner.

Jonathan Meyrav og Dan Alon præsenterer, mens BirdLife Internationals direktør Patricia Zurita overrækker checken med 67.000 dollars til de fire repræsentanter for BirdLife Greece. Til venstre Jim Lawrence der er Global Marketing Manager hos BirdLife International. Foto Morten Bentzon Hansen.

Vinderne af birdrace konkurrencen og dermed kåret som Champions of the Flyway blev The ZEISS Arctic Redpolls fra Finland. Holdet var meget organiseret og seriøst og havde da også tilbragt 14 dage i området inden birdracet løb af stablen, hvorfor de havde haft langt mere tid i nærområdet end de fleste af de andre deltagende hold. Det lykkedes holdet at se 174 arter i løbet at de 24 timer.

Tre af de fire finske vindere får overrakt pokal og en Swarowski kikkert fra Dale Forbes, Swarowski. Foto: Yuval Dax.

Nummer to med 171 arter blev IBRCE Flying Dutchmen. Holdet bestod af unge frivillige fuglekiggere fra fuglestationen i Eilat og derfor også et hold med et betydeligt lokalkendskab.

Nummer tre med 164 arter blev de unge englændere Next Generation Birders.

I alt så de deltagende hold på selve dagen 243 arter.

Vinderne af Knights of the Flyway blev det amerikanske hold ZEISS/Bird Watcher’s Digest Way-off Coursers. De fik nok primært prisen på grund af støttesangen.

Vinderne at Guardians of the Flyway blev ligeledes det amerikanske hold ZEISS/Bird Watcher’s Digest Way-off Coursers. De fik indsamlet mere end 12.000 dollars til arrangementet.

Jim Lawrence fra BirdLife International præsenterer det amerikanske hold ZEISS/Bird Watcher’s Digest Way-off Coursers. Foto Morten Bentzon Hansen.

Samtidigt med birdracet blev der afholdt et nationalt birdrace med deltagelse af 24 hold, hvoraf hele 9 hold var ungdomshold. Vinderholdet så 169 arter og blev således kun overgået af de to bedste internationale hold.

Et af de israelske ungdomshold på Eilat North Beach. Foto Morten Bentzon Hansen.

Samlet deltog 190 fuglekiggere fordelt på 40 nationale og internationale hold

Den samlede event indbragte omkring 67.000 dollars til Champions of the Flyway. Det var som nævnt rekord, men det lyder ikke af meget, hvis der sammenlignes med det amerikanske ”World Series of Birding”, hvor der nu årligt indsamles i omegnen af 600.000 dollar, og som siden starten i midtfirserne i alt har indsamlet ca. 9 millioner dollars til fuglebeskyttelse.

 

Organiseringen

Der er ingen tvivl om, at selve arrangementet var organiseret ned til den mindste detalje.

Holdene var primært indkvarteret på Agamim Hotel, der så udgjorde basen for de deltagende hold samt for deltagerne af Eilat Bird Festival, som Champions of the Flyway overlappede med. At holdene var indkvarteret samme sted sikrede, at informationer om fuglene hurtigt kunne udveksles.

Derudover var der en del arrangementer, der også medførte, at udvekslingen af informationer og muligheden for at netværke på tværs af hold og landegrænser var muligt.

Selve birdracet var planlagt til den 29. marts, men da præsentationen af de enkelte hold fandt sted 4 dage inden selve birdracet, så ankom hovedparten af deltagerne omkring den 25. marts.

Ved ankomsten fik hvert hold stillet en bil til rådighed. Ved den officielle åbningsceremoni den 27. marts fik holdene udleveret magnetiske numre og reklame for birdracet til deres bil.

Med alle biler nummererede, så kunne birdracebilerne kendes på stor afstand.

Generelt var der planlagt aktiviteter for holdene hver aften. Derudover var der også en fælles udflugt i bus, hvor flere af lokaliteterne blev fremvist, så deltagerne havde en idé om, hvilke lokaliteter det enkelte hold med fordel kunne besøge.

Når der ikke var nogen arrangementer, så blev tiden naturligvis brugt på at lære områderne at kende og finde ud af, hvor fuglene var. En opgave, der ikke nødvendigvis var helt forenelig med lysten til at se så mange nye arter som muligt.

Der var lokale arter, som man aldrig fik set, da de ikke lige kunne indpasses i planerne.

Udover at sørge for, at deltagerne havde hotel med halvpension samt bil, så havde arrangørerne sørget for at få inddraget mange lokale parter, og gjort hvad de kunne for at gøre opmærksom på arrangementet.

Ved indfaldsvejene til Eilat var der således opsat flag, der gjorde de lokale og turisterne opmærksom på, at Champions of the Flyway var i gang.

Under hele opholdet fik hvert hold tildelt en internetrouter til bilen, således at holdene løbende kunne indrapportere fund af sjældne fugle eller modtage informationer om det samme samt opdatere om racet på de sociale medier under hashtagget #COTF2016

I felten var der under selve birdracet udstationeret guider på flere lokaliteter. Guider der kunne vejlede og hjælpe holdene undervejs med både fugle og lavpraktisk organisering.

Endvidere var arrangørerne godt klar over, at området omkring især Yotvata ville blive besøgt om natten, og da Yotvata ligger lige op til ingenmandsland og Jordan, så var militæret blev orienteret om, at trafik i området og brug af projektører på birdracenatten og birdraceaftenen ville skyldes fuglekiggere og ikke en potentiel invasion fra Jordan.

 

Hvem kan deltage?

I teorien kan alle deltage, men man skal tilmelde sig. For nærmere information om det, henvises der til arrangørerne på www.champions-of-the-flyway.com. I 2017 samles der ind til Doğa Derneği, der er den tyrkiske BirdLife partner.

Deltagerne i Champions of the Flyway 2016. Foto Yuval Dax.

 

Hvorfor besøge Israel?

Der er mange grunde til at besøge Israel og kigge fugle dernede.  Der er masser af fugle, og arterne er for os nordeuropæere spektakulære. Med en artsliste på cirka 540 arter fordelt på et areal, der nogenlunde er halvt så stort som Danmark, og med en anslået passage af cirka 500 millioner trækfugle to gange årligt, så kræver det ikke den store fantasi at gennemskue, at der er masser af fugle at kigge på, hvis man besøger landet på det rigtige tidspunkt.

For nogle arters vedkommende er passagen gennem Israel den eneste trækkorridor - eller i hvert fald den vigtigste.

Steppehøg sås dagligt under eventen. Foto Morten Bentzon Hansen.

Blandt de mange trækfugle kan nævnes, at hele verdensbestanden af lille skrigeørn passerer igennem Israel, hvilket også gør sig gældende for hele den palæarktiske bestand af hvid pelikan.

Hvid stork er ligeledes talrig. Omkring 102.000 rastende hvide storke ved Kibbutz Kfar Ruppin en aprildag i 2006 illustrerer meget godt, at antallet af fugle i Israel bare er imponerede på de rigtige tidspunkter.

Traditionelt besøges Israel i foråret, og det bedste tidsrum er fra midten af marts til midten af maj. Variationen af fugle er stor, og mængderne af de enkelt arter er ganske enestående. I Eilat kan man på en god marts eller april måned opleve dage med 50.000 trækkende rovfugle, hvor især Steppevågen vil være langt den talrigeste.

Det største koncentration af besøgende fuglekiggere ligger omkring månedsskiftet mellem marts og april, men også maj kan byde på nogle helt enestående oplevelser. Således bød en majdag i 2015 på hele 250.000 trækkende Hvepsevåger, hvoraf de 147.000 kom på blot 4 timer. Det svarer til mere end 10 fugle i sekundet, og var de kommet samtidigt og fløjet side om side, så ville det svare til afstanden fra Skagen til grænsen mod Tyskland.

Lille Tårnfalk ses af og til i flokke. Foto Morten Bentzon Hansen.

At besøge Israel for at kigge på fugle kan gøres på mange måder. Den letteste måde er måske at tage på en af deres fuglefestivaler, hvor alt er arrangeret for dig, og de lokale guiders kendskab sikrer, at du kommer de rigtige steder hen og ser så mange fugle som muligt.

Tilmed er du også rimelig sikker på, at du med lokale guider er opdateret, hvis noget interessant eller uforudset af den ene eller anden art skulle ske.

En anden klassisk måde at se fuglene i Israel på er ved at deltage i nogle af de arrangerede fugletursrejser, som flere store fugletursarrangører årligt har til Israel.

Denne rejseform giver måske lidt flere fugle, men er måske nok også en smule mere krævende, da turarrangørerne gerne vil maksimere antallet af arter set på den enkelte tur. Det kan derfor betyde, at der køres en del rundt.

Den sidste mulighed er naturligvis at arrangere det hele på egen hånd. Der er mange flyafgange til Tel Aviv eller alternativt Aqaba i Jordan, så man kan flyve til både nord og syd. Aqaba ligger lige øst for Eilat, og det er forholdsvist hurtigt at gå over grænsen mellem Jordan og Israel.

Arrangerer man selv sin tur, så er man selv herre over de fleste ting, men det kan også betyde, at man kan misse nogle arter, hvis man ikke har forberedt sig godt på forhånd eller har nogle gode kontakter, mens man er af sted.

Er man til den sidstnævnte form, så kan man via www.goisrael.com finde en del information om landet, om end det ikke er specielt fugleorienteret.

En alternativ måde at opleve Israel på er ved at være frivillig på Eilat Birdwatching Center (IBRCE). Jeg besøgte IBRCE flere gange under Champions of the Flyway, og i 2016 var der to danske frivillige på fuglestationen, idet Heidi Vibe Frederiksen og Anders Odd Wulff Nielsen hjalp til med ringmærkningen. Det er ikke kun ringmærkning, som man kan deltage i. De frivillige tæller bl.a. også trækfugle i bjergene.

Heidi Vibe Frederiksen i færd med at kigge på en munk hos IBRCE. Foto Morten Bentzon Hansen.

Besøger man Israel som fugleturist, så skal man være klar over, at det er med risiko for at vende tilbage. Landet har på mange fronter meget at byde på, og der er så mange og så fede fugle, at mange ofte vender tilbage for at genopleve landet, stemningen og det store fugletræk.