DOF Ungdom drager ud

En gruppe unge mennesker stimlede sammen under uret på Københavns Hovedbanegård. Foran dem lå fire dage på Christiansø fyldt med fugle og hyggelige stunder i smukke omgivelser meget ulig, hvad man ellers ser i Danmark.

Efter en tur i tog, færge, bus og små 12 timers rejse viste turens første eksemplarer af alk og lomvie sig i kikkertfelterne fra båden, som skulle fragte holdet det sidste stykke fra Gudhjem til Christiansø. Dette var dog kun en lille smagsprøve på det inferno, der ventede ved indsejlingen til selve Ertholmene. Her kunne holdet se de mange tusind alkefugle, som yngler på Danmarks eneste fuglefjeld, Græsholmen.

Christiansøs fastboende sule vakte stor begejstring hos alle som færdedes på havnen.

Ydermere bød også 200 gråsæler og et par af den sjældne baltiske sildemåge, de unge fuglekiggere velkommen. Teltene blev sat op, de mange nettoposer tømt og inden længe hørtes og sås den første lille fluesnapper. Det skulle vise sig, at øen var opholdssted for ca. tyve eksemplarer af denne haleknejsende lille fugl med det store øje. Således lykkedes det for en stor del af Danmarks fremtid at tilføje denne fornemme fugl til deres ædelartslister. 

Christiansø kunne udover lille fluesnapper, et sort udvalg af sangere og ikke mindst den fastboende sule også fremmane et stort arsenal af brogede fluesnappere. Her var der rig mulighed for at studere diverse køns- og aldersdragter samt enkelte gange sikre sig, at man nu ikke stod og dippede en stum hvidhalset.

Efter en gang gourmet hotdogs og en aftentur, som bl.a. gav en 0,5 sek. lang observation af natravn, var det tid til at krybe i soveposen, lukke øjnene og drømme om en flot gammel hvidhals midt på Langelinie.

Her ses tydeligt, hvorfor en rastende natravn er så svær at finde.

Klokken 04.15 sker det, hvidhalsen forsvinder og erstattes brat af en blinkende og larmende mobiltelefon, som ringer solen op. Ud af posen og på med kikkerten – fuglene venter….ikke. Men inden da skal der synges fødselsdagssang for et sjældent syn i fuglekredse; en ung pige, Freya, fylder femten år.

Freyas sekstende år er ikke mange timer gammelt, før et sjældent syn møder hende. To af turlederne, Vicky og Amalie, har fundet en rastende natravn til fuld skue i morgenlys. Hele holdet fik digiscopet på behørig afstand, og dagen var godt i gang. Der skulle dog heller ikke gå mange timer, før endnu en sjælden gæst blev opdaget. Denne gang af Thomas W. Johansen, som i disse dage også var at finde på Christiansø. Han leverede en meget smuk rastende turteldue, som efter lidt arbejde ligeledes blev set af hele holdet.

Denne fine turteldue valgte at tilbringe et par timer på Christiansø, inden den atter trak videre.

Herefter var det tid til dagens sidste rigtige måltid, fødselarens livret, spaghetti bolognese, som hurtigt blev fordelt i ti sultne maver. Mørket samlede sig og dermed muligheden for at se natravnen under mere actionprægede forhold. Derfor tog de yngste deltagere plads ved fodboldbanen, i håb om at natravnen kiggede forbi. Deres tålmodighed blev belønnet idet targetarten blev set ganske nær og ad flere omgange.

Natten over var vestenvinden taget til, og antallet af småfugle dalet. Dette tog dog ikke håbet om et hit fra deltagerne, som virkelig knoklede og gennemtrawlede øen – hele tiden med smilet inden for en håndsrækning, og med Mikkel "Goldfinger" Lausten ved nettene, er det svært ikke at holde humøret højt. Der skal lyde en stor tak til ham, for turen igennem at fremvise og fortælle om diverse fangster.

Det var en fornøjelse at se den generelle glæde for de mere almindelige arter blandt deltagerne. Især de yngre deltagere viste stor fascination for ederfuglene og deres mange ællinger, som blev betragtet fra stierne i respekt for fuglene. Dette kan desværre ikke siges om de turister, som hver dag mellem kl. 11 og 14 indfandt sig på øen.

Flere af deltagere havde desuden kamera med som en del af feltudrustningen. Interessen for fotografering var derfor også årsag til begejstringen for en fritsiddende rødstjert, skovpiber, løvsanger, rødrygget tornskade etc.

Mikkel Lausten fremviser en af øens mange rødryggede tornskader.

Endnu en dag lakkede mod ende, og turens sidste varme måltid var midt i sin afvikling, da Thomas W. Johansen ringer. Han havde sammen med Tim Andersen fundet en blåhals ovre på Frederiksø. Flere deltagere havde ikke blåhals på deres DK-liste, hvorfor der hurtigt blev lavet en aftale om, at de fik lov at løbe, mod at tage opvasken straks de kom tilbage.

Ovre på Frederiksø ventede der deltagerne en meget medgørlig blåhals hun, som fotogent spankulerede rundt på havnen. Dagen var ved at gå på hæld, og da fuglen stadigvæk fouragerede, måtte den være udmattet, hvorfor den efter den første glæde og fotografering fik fred og ro fra de unge ornitologer.

"Hjemme" på campingpladsen ventede opvasken og soveposerne, som grundet den tiltagende blæst var flyttet ind i det lille opholdsrum på campingpladsen. Dette viste sig at være en god beslutning, i hvert fald holdte det ekstremt blafrende ``ledertelt´´ den ældre del af holdet vågne store dele af natten.

Næste morgen gik med lidt fugleeftersøgning, men der var ikke meget at komme efter i de vindblæste krat. Båden til Bornholm havde dog lovet at sejle - uanset vejret. Således blev søsygepillerne uddelt, lejren pakket sammen og båden læsset.

Holdbillede for deltagerne på årets ungdomslejr inden afgang, mens der endnu er lidt kulør i ansigterne. 

Ude på søen var der høj bølgegang, men endnu en gang viste DOF Ungdom storsind på dækket, hvor kun en enkelt turleder måtte kaste suppen over rælingen. Resten af hjemturen foregik under roligere forhold, og færgen til Ystad bød på luksus, da hele holdet kunne nyde en glimrende lasagne med dertilhørende æblekage.

Den sidste etape af turen foregik i bus fra Ystad til København, hvor de sidste arter blev føjet til turlisten, heriblandt: blishøne, rød glente, agerhøne og dværgterne.

Turlisten endte på i alt 112 arter og ti trætte, men glade ungdomsmedlemmer.

Deltagere og ledere på Ungdomslejren takker DOF for den delvise finansiering af turen og håber på flere af samme slags.