DOFbasen fylder 10 år

Det er i dag 10 år siden, at man for første gang kunne indtaste sine fugleobservationer i DOFbasen. I billedserien ovenfor demonstreres eksempler på analyser af de mange indtastede observationer, og herunder gennemgås tiårets milepæle.

Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på DOFbasen og downloade et program, hvorfra man kunne indrapportere sine fugleobservationer til DOFbasen og dermed til DOF. Det er der rigtig mange, der har gjort siden; mere end 3.300 rapportører har bidraget med i alt 11,1 millioner observationer fra 16.500 lokaliteter. Arbejdet blev (og bliver fortsat) koordineret og udført af DOFbasegruppen, som består af frivillige DOFbasekoordinatorer (mindst én per lokalafdeling), to programmører og en central koordinator i Fuglenes Hus.

DOF's Caretakerprojekt

I 2003 startede DOF's Caretakerprojekt, og det var i den forbindelse, at megen af DOFbasens fortsatte udvikling skete. Bl.a. mulighederne for indtastning af ynglepar, revision af lokalitetsstruktur, rapportering af IBA-tællinger samt stor undervisningsaktivitet kan tilskrives dette projekt.

Samarbejdsaftale med Miljøministeriet

I 2004 blev der indgået en 3-årig samarbejdsaftale mellem DOF og Miljøministeriet, som bl.a. medførte økonomiske midler som bidrag til driften af DOFbasen mod at stille data til rådighed for myndighederne. Denne aftale er blevet fornyet hvert tredje år lige siden, og er meget væsentlig for finansieringen såvel som dataanvendelsen. Forskellige private fonde har også i årenes løb bidraget økonomisk til DOFbasen såvel som DOF selv har en stor egenfinansiering af projektet.

Anvendelse af data i DOFbasen

Siden 2004 har der i stort set hvert nummer af DOF's trykte blad Fugle i felten været en artikel baseret på dataudtræk fra DOFbasen. Derudover er der leveret kort og grafer til mange andre artikler i alle DOFs medier. Der leveres desuden løbende data fra DOFbasen til forskere og naturforvaltere.

Etablering af DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU)

En meget væsentlig tilføjelse til DOFbasegruppen skete i 2005, hvor DKU blev etableret. Med mange tusind indtastninger pr. dag, er det uundgåeligt, at der sker fejl, og DKU påtog sig det ofte utaknemmelige job at sikre kvaliteten af de mange data i DOFbasen. Det er ind til videre blevet til 3.000 forkastede observationer, hvilket blot svarer til 0,03 % af alle indtastninger.

Ny forside på DOFbasen

I efteråret 2006 blev DOFbasens forside lavet fuldstændig om, således at den blev meget mere imødekommende. Der blev desuden vist udtræk af data; herunder kort med dagens observationer, opfordringer til optællinger, sjældne fugle indtastet på datoen i tidligere år og så videre. Der blev også lavet en oversigt over de mest aktive rapportører, både fordelt på observationer, lokaliteter og arter. Dette blev efterfulgt af en voldsom og overraskende vækst i antallet af indtastninger, som formodes at være skabt af denne synliggørelse. 

Indtastning via hjemmesiden

Kort tid efter lanceringen af DOFbasen i 2002 blev der lavet en simpel indtastningsside på nettet, således at brugere, der ikke brugte Windows som styresystem (som programmet krævede), også kunne indrapportere deres observationer.

I 2009 blev denne indtastningsside fuldstændig renoveret og er nu den primære indtastningsvej. Mange ændringer blev gennemført, nogle for at lette indtastningen (for eksempel en opslagsfunktion til art og lokalitet), mens andre især var for at øge kvaliteten af data (for eksempel tvungen udfyldelse af adfærdsfeltet samt opdeling af adfærdskoderne i primær og sekundær).

Lokaliteter på Googlemaps

I 2009 blev det også for første gang muligt at få vist DOFbaselokaliteterne i et område på et kort. Dette har gjort det meget lettere at anvende korrekt lokalitet, især når man har besøgt et område, man ikke kender så godt.

Billeder til usædvanlige observationer

I 2010 blev det muligt at oploade dokumentationsfotos til usædvanlige observationer. Dette har højnet standarden for DOFbasen som kildegrundlag og ikke mindst gjort DKU's arbejde væsentligt nemmere.

Overvågning af de almindelige fugle

I 2011 kom DOF's punkttællingsprojekt på DOFbasens hjemmeside, hvor man nu kan se og rapportere sine punkttællinger.

Farvel til programmet

DOFbaseprogrammet har været en tro følgesvend gennem mange år, men tiden er løbet fra det, og vi er desværre nødt til at afvikle det i slutningen af 2012. Det har vist sig at være en kilde til hackerangreb mod den centrale database, og kravet om, at man ikke skal være online under indtastning af hensyn til et 56k modem og for at undgå at optage telefonlinjen, er for længst forældet. Vi håber, at brugerne vil vænne sig til at bruge indtastningssiden på nettet, hvor erfaringen viser, at man kan indtaste lige så hurtigt som i programmet, når man lige har vænnet sig til det og især har lært genvejstasterne at kende.

Kommentarer

Det er nok nærmere en faktor nul! Det er lige så hurtigt at indtaste på hjemmesiden som det var i programmet. Det er kun et spørgsmål om at sætte sig ned og lærer de nye funktioner på hjemmesiden. Dertil kommer at indtastningssiden kan tilpasse via "indstillinger", således den passe den enkelte, langt mere end det er/var muligt i programmet.

Mvh. Brian, DOFbasekoordinator Nordjylland.

Hej Lasse

Lukningen af programmet skyldes især, at det ikke har været supporteret de sidste mange år pga. manglende mandskabsressourcer, og det derfor er propfyldt med fejl og mangler og uden udsigt til, at det kan blive rettet. Hjemmesiden er derfor langt mere opdateret, men den fortsatte forbedring af DOFbasen bliver bremset af hensynet til det forældede program. Det koster uforholdsmæssigt mange ressourcer at hjælpe brugerne med problemer med programmet, som hverken brugerne eller holdet bag DOFbasen kan være tjent med. Vi har derfor valgt at satse helt på hjemmesideindtastningen fremover, da det også falder bedst i tråd med den generelle teknologiske udvikling.

Vi arbejder naturligvis på, at få indtastning via hjemmesiden til at være så hurtig og nem som muligt, og langt de fleste indrømmer da også efter lidt tid, at det går ret hurtigt, når man lige vænner sig til det og især lærer genvejstasterne at kende.

Jeg vil meget gerne gå videre med at undersøge, om forkortelserne på et tidspunkt også kan gøres brugbare ved indtastning på hjemmesiden.

Det er ikke noget problem for punkttællingerne, at programmet udfases, da disse nu er fuldt implementeret i DOFbasens hjemmeside, hvor man kan indtastes og se sine tællinger: http://www.dofbasen.dk/pkt/kort.php

Mvh
Timme Nyegaard
Central koordinator for DOFbasen

Hej

Der er stadig en del, der bruger programmet til tastning. Grunden er, at det er meget hurtigere - vel en faktor 4 - 5. Når man indtaster mange data, er dette en meget væsentlig faktor. Årsagen er forkortelse af artsnavne - i programmet kræver stort set alle arter kun to bogstaver (egne forkortelser), mens man på netversionen kan komme op på adskillig flere. Jeg har prøvet at bruge netversionen - og den dag, at det er den eneste mulighed, vil mængden af indtastet data fra undertegnede antagelig falde med en faktor 10.

Hvorfor ikke beholde programmet for de få der ønsker det (der er vist også et problem med punkttællingerne) og så ændre på muligheden for at downloade, så det kun er medlemmer, der kan få adgang til denne funktion.

Det går jo fint med at styre adgangen til denne webside (måske for godt - jeg tror, at der er adskillige medlemmer, der endnu ikke er kommet på).

Mvh
Lasse