Ellekrage i Thy!

HAANING I FELTEN Thy har de seneste dage budt på et usædvanligt oktoberfund af ellekrage. Det skabte røre. Mange manglede den, og en del tog ud at opleve den, selvom de ”havde” den i forvejen. En ellekrage i Danmark er nemlig både en sjælden, heftig og flot oplevelse – og vi så den pissegodt – flyvende, siddende og ædende insekter og markmus. Wow!

Tirsdag var Karen Margrethe Gabel ude at gå en eftermiddagstur i Nationalpark Thy. Allerede på vejen ud på vandreruten havde hun og hendes mand studset over en speciel fugl, men lyset var dårligt, og de slog den lidt hen, og håbede på at den stadig ville være der, når de kom tilbage.

Den var der heldigvis. Nu i bedre lys og de blev klar over, at de havde fundet en ellekrage!

Ellekrage, 2K+, Sårup, Thy den 17. oktober 2018. Fuglen sad det meste af tiden synlig og eksponeret i en "høgeuglelysning". Foto: Henrik Haaning Nielsen

De var lidt betænkelige ved at melde den ud, men valgte heldigvis at kontakte Gerner Majlandt gennem DOF-basen, da han er DOFbasekoordinator for Nordvestjylland. Hun sendte et kort over, hvor den var set, og Gerner kontaktede lokale John Kyed, for at han kunne tjekke, om den var på plads.

Det var den, og John satte straks i gang med at melde den ud på alle meldesystemer.

Det betød, at rigtigt mange fik en glad eftermiddag i Thy…

Fuglen rastede i en skovlysning, hvor den fra udkigsposter i udgåede træer fløj ned i skovbunden, og fangede store insekter og endda en markmus.

Ellekrage, 2K+, Sårup, Thy den 17. oktober 2018. Fuglen sås gentagne gange fange store insekter, men ved et enkelt tilfælde fangede den en markmus. Efter at blive basket gentagne gange mod en gren, blev den, med lidt besvær, slugt i en mundfuld. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Det var interessant kigge fjerdetaljer i håbet om en aldersbestemmelse. I felten var de fleste af os imidlertid temmelig meget på udebane på dette felt, men efter at have studeret billeder kan man i al fald på baggrund af haletegningen bestemme den til minimum 2K+. Det baserer jeg på baggrund af denne artikel. Tjek selv efter og sammenlign med billedet herunder.

Ellekrage, 2K+, Sårup, Thy den 17. oktober 2018. Bemærk den distinkte plet i de yderste halefjer der godtgør en alder på minimum 2K+. Foto: Jens Jørgen Andersen

På årets felttræf i Blåvands- og Vadehavsområdet gav det også uro i gellederne. Dagens fællesaktiviteter på Fanø blev således kun halvvejs gennemført, da alle deltagere på nær fire, tog afsted mod Thy før den planlagte fællesmiddag og foredrag. Den lokale arrangør sås bl.a. i en af bilerne nordpå…

Rigtigt mange birdere ”manglede” nemlig ellekrage på deres danmarksliste. Fuglen fra Thy er blot det fjerde fund i dette årtusinde, og den seneste stationære fugl var en tre-dages fugl på Bornholm i august 2010.

Den europæiske bestand af ellekrage er i generel tilbagegang. Således menes den samlede bestand at være gået tilbage med op til 25 procent fra 1990 til 2000. Bestanden i Nordeuropa har været kraftigt faldende, og den yngler bl.a. ikke længere i det tidligere Østtyskland og den nordlige del af Rusland. I Danmark uddøde den som ynglefugl allerede i 1868. Bestandsnedgangen skyldes en kombination af faktorer. Mange bliver skudt i nogle Middelhavslande på trækket da de er et let mål, når de raster, eksponerede, i lave træer, præcis som vi oplevede det med den aktuelle fugl i Thy.

Mange af ellekragens levesteder er endvidere blevet ødelagt, da de er blevet omdannet til intensivt landbrug eller skovbrug. Bl.a. har mængden af pesticider i landbruget betydet, at der er sket en reduktion i de insekter, som ellekragerne æder.

Imidlertid mener man at manglen på naturlige redepladser (hule træer), der skyldes fjernelse af gamle, udgåede og hullede træer, er en af de vigtigste faktorer, der påvirker nedgangen.

Felttræffet slog i øvrigt til igen, mens mange deltagere var på vej nordpå. Superluskeren Torbjørn Eriksen fandt nemlig en nonnestenpikker på Skallingen til glæde for omkring 100 tilbageblevne felttræfbirdere, bl.a. de benhårde cyklende medlemmer fra Ungdomsudvalget, i daglig tale Ungud.

Felttræfugen har igen været heftig med en lang række gode fugle. Taigapibere, lille gulbug, nonnestenpikker og ellekrage er de største overskrifter. Uge 42 er allerede nu godkendt, men der er flere dage at løbe på endnu og sikkert mere godt i vente…

Ud og slid! Ud og nyd! Og for resten, ellekragen er pp i dag torsdag…

Tak til Jens Jørgen Andersen for det flotte billede.