En hvid undergump behøver ikke at betyde hvidsisken

NYT FRA FUGLESTATIONERNE Bestemmelse af hvidsisken og gråsisken har været en del oppe i tiden på det seneste. Nylige ringmærkninger af lille gråsisken i både Skagen og Blåvand har vist fugle med helt hvide undergumpe. Det viser, at der er en del variation i denne karakter, og understreger, hvor vigtigt det er, at man kombinerer en række karakterer, når man bestemmer hvidsiskener og gråsiskener. En karakter er ikke nok!

Her på Pandion har Henrik Haaning Nielsen tidligere skrevet om bestemmelser indenfor komplekset af gråsiskner og hvidsisken. Se artiklen her.
Efter en vinter, hvor der blev fundet en del Hvidsisken, er det her under forårstrækket småt med observationer af den arktiske gæst.
Et par cases fra ringmærkningsverden for nylig viser et par fugle, hvor man under visse observationsforhold i felten godt kunne lave en fejlbestemmelse af art/race.

Gedser Fuglestation har fanget og ringmærket en Hvidsisken fredag den 21. april og tirsdag den 2. maj troede jeg et kort øjeblik, at jeg som ringmærker ved Skagen Fuglestation kunne gøre dem kunsten efter.
Jeg kom til et net, hvor der lå en sisken og viste en ren hvid undergump.
Da jeg tog fuglen ud fra nettet var det dog klart, at der ikke var tale om en Hvidsisken trods den hvide undergump, men derimod en han Lille Gråsisken.

Fuglens undergump var helt hvid, helt uden tegninger. Foto: Morten Jenrich Hansen.

Det overraskede mig noget, da alle Gråsisken jeg tidligere har haft i hånden alle har haft mørke streger/pilespidser centralt på underhaledækfjer. Godt nok i varierende udstrækning, men aldrig rent hvide.
Jeg huskede at Henrik sammen med Arne Urvang har ringmærket mange Gråsisken og Hvidsisken i Nordvestjylland gennem de sidste to vintre, så jeg ringede til Henrik for at høre om hans erfaring med fugle af den type, som jeg stod med.
Det viste sig, at Henrik ikke selv havde haft en sådan fugl, men han havde hørt kan forekomme. Vi aftalte derfor, at jeg viser fotos af fuglen her på Pandion.
Den ren hvide undergump var slående, men hele resten af fuglens fjerdragt og næb form siger Lille Gråsisken.
Vingemål på 75mm for en han som denne kan ikke bruges til så meget i forbindelse med race-bestemmelsen, da det falder inden for det interval af vingemål, som alle racer kan have.

Lille gråsisken, Skagen den 2. maj. At fuglen ikke er en hvidsisken ses tydeligt på den varmt brune ryg, det lange næb, og det meget røde bryst. Foto: Morten Jenrich Hansen.

Fuglens overgump. Foto Morten Jenrich Hansen.

Bestemmelse til Lille Gråsisken ud fra fotos: Langt næb, mørktonet ryg, kraftig stribet overgump, kraftige flanke striber, vingebånd beige tonet – ikke hvide, relativt mørk kind, rødt – ikke pink bryst.

Helt overraskende, så viste det sig onsdag den 3. maj, at den garvede ringmærker Henrik Knudsen fra Blåvand Fuglestation stod med endnu en Gråsisken med ren hvid undergump.

Den fugl ligner i den øvrige fjerdragt en Stor Gråsisken, så indenfor to dage de jyske fuglestationer altså haft både Lille og Stor Gråsisken med atypisk hvid undergump.

Fugle som disse set fouragerende højt i fx et Elletræ og kun set/fotograferet fra neden kan hurtig blive udråbt som Hvidsisken, hvis man kun fokusere på undergumpen.
Som Henrik i tidligere artikler om id af de udfordrende siskner viser, så er det altid godt, at tjekke flere karakterer inden man noterer sig for en Hvidsisken. 

Skagen Fuglestation

Morten Jenrich Hansen, ringmærker