En sommer med ringmærkning på Gedser Fuglestation

Den 9. juli 2013 pakkede Anders sin kuffert, forlod Fyn og satte kursen mod Gedser Fuglestation. Han havde just afsluttet 2.g på gymnasiet og var opsat på at få en pause fra skolebænken for at lave det, han holder allermest af. Her beskriver han sin sommer på GFU.

Jeg skulle for første gang være ansvarlig for ringmærkningen på fuglestationen fra den 9. juli til midt i august, så jeg var en smule spændt, men fyldt med gå-på-mod. En måneds ferie fyldt med mange spændende og fuglerige oplevelser lå forude.

Perioden fra primo juli til medio august er kendt for at have relativt få fugle i nettene, men til gengæld mange forskellige arter, og er derfor en god udfordring for de fleste ringmærkere – især for en mere uerfaren én som mig.

Jeg ankom med bus til Gedser ”down town” om aftenen den 9. juli, hvor stationsforstander Hans Lind ventede med et lift ud til fuglestationen. Næste morgen stod jeg op klokken 04:00 og bevægede mig ud i den lune sommerluft for at slå stationens 25 net op.

Himlen var kun lige begyndt at lysne, og stjernehimlen var således stadig meget tydelig. Der er altid en helt speciel stemning, når man slår nettene op på en træklokalitet. Hvilke fugle er kommet til i løbet af natten? Og er det i dag, man fanger ”hittet”?

Morgenen skulle vise sig at blive relativt normal for årstiden med 35 fugle ringmærket fordelt på 13 arter, hvoraf langt de fleste var lokale ynglefugle. Deriblandt var sangdrossel, digesvale, hvid vipstjert, gulspurv og en genfangst af en brun karmindompap, som også sad og sang i haven hele morgenen. De eneste deciderede trækfugle var en mindre flok tornsangere.

Min sommerferie var for alvor skudt i gang, og det var fantastisk at være tilbage på Danmarks sydspids i meget idylliske omgivelser!

Heidi måler vingen på en indfanget fugl i fuglestationens nye ringmærkningsskur. August 2013. Foto: Anders O. W. Nielsen.

Den næste dag foregik nogenlunde som den første, og ud over ringmærkningen gik tiden med (igen) at blive gode venner med indtastningsprogrammet, skrive blog, sove middagslur og gå en tur langs stranden. Om aftenen den 10. juli fik jeg besøg af Michael Bjerregaard og hans familie fra Fyn, og siden den dato var jeg ikke længere alene på fuglestationen.

Det er altid rart at være flere ringmærkere/observatører, når man arbejder på en fuglestation. Det er nemlig en stor fordel ikke at være alene om de faste gøremål, specielt om sommeren hvor græsslåning og kratrydning bliver prioriteret højt. Det betød også, at der blev gået til den med stationens efterhånden store udvalg af haveredskaber, så længe vi kunne holde sommervarmen ud.

Den 13. juli var en af de mere spektakulære dage, idet jeg ringmærkede stationens tredje lille korsnæb nogensinde. Humøret var derfor højt, og det blev bestemt ikke værre, da Michael og jeg om aftenen observerede en almindelig skråpe i hele ti minutter ud for sydspidsens kyst – endnu et Gedser-hit og en ny art for undertegnede.

GFU’s tredje ringmærkede lille korsnæb gennem tiderne. Den 13. juli 2013. Foto: Gert Jeppesen.

Næste dag satte Michael og familien kursen mod Fyn, og jeg kunne tænke tilbage på et par hyggelige dage i deres selskab. Senere på dagen ankom Heidi, min kæreste (og ringmærker), og mine forældre til stationen. De havde medbragt en sand festmiddag i anledning af min fødselsdag, som vi fejrede om aftenen.

Næste morgen var ringmærkningen antalsmæssigt sløv med kun 13 fugle. Blandt disse var dog en flot græshoppesanger og en nyudfløjen unge af træløber. Imellem netrunderne blev der lusket efter småfugle i haven, og der blev brugt god tid på at nærstudere dragtkarakterer på de indfangede fugle.

Efter endt ringmærkning besluttede Heidi og jeg at køre et smut til Bøtø Nor, nord for Gedser, hvor masser af vadefugle, gæs, ænder og to traner rastede.

Da vi kom tilbage til stationen, blev vi modtaget af Sebastian, en ny ringmærker, som deltog i arbejdet til og med den 26. juli.

Koncentration – Sebastian piller en fugl ud af nettet, mens Anders (artiklens forfatter) kigger på. Foto: Heidi Vibe Frederiksen.

Efterhånden som dagene gik, begyndte flere trækfugle at melde deres ankomst, og sammen med lokale ungfugle dominerede især gamle gulbuge og kærsangere nu dagenes fangster.

Den 18. juli blev første dag med over 50 ringmærkede fugle, og resten af juli ringmærkede vi i gennemsnit 44 fugle om dagen; heraf var syv dage med over 50 fugle.

Den 28. juli var en stille dag med bare 19 ringmærkede fugle. Dagen skulle dog vise sig at tage en drejning, da jeg på morgenens anden netrunde kom til et net, hvor jeg med det samme blev opmærksom på en stor nattergal-lignende fugl i nettet. Da jeg kommer hen til den, ser jeg på en stor brunlig sanger med lang hale og skællede underhaledækfjer - og dermed var sagen klar: Jeg stod med GFU’s fjerde flodsanger gennem tiderne!

Med et stort smil på læben løb jeg ind til Heidi og fortalte den gode nyhed. Sammen ringmærkede vi fuglen i skuret, og 15 minutter efter kan den fremvises til glæde for seks lokale fugleinteressede. Dagen bød desuden på sæsonens første nattergal og vil for mit vedkommende blive husket i lang tid.

Flodsanger ringmærket på Gedser Fuglestation den 28. juli 2013. Bemærk stribet strube og de karakteristiske underhaledækfjer. Foto: Gert Jeppesen.

Med en godkendt juli måned gik vi nu ind i august, og allerede var det meste af Heidis og min tid på stationen (i denne omgang) gået. Craig fra England var ankommet, og sammen dannede Heidi, Craig og jeg et godt team.

Samtidig begyndte flere nye arter at finde deres vej til nettene, og således blev havesanger, gærdesanger, tornsanger, løvsanger, rørsanger og rødstjert nye karakterfugle i nettene. Af de mere fåtallige arter var nattergal, husrødstjert, broget fluesnapper, grå fluesnapper, karmindompap, skovsanger og rødrygget tornskade regelmæssige gæster i nettene og i haven.

En noget uventet fangst blev en rødtoppet fuglekonge, som nok var en omstrejfende lokal ynglefugl.

Glæden ved en ny fugl i hånden. Her ses Heidi med en rødtoppet fuglekonge. Foto: Craig Brookes.

I luften blev højdepunkterne en majestætisk rovterne, som fløj kaldende over hovedet på Craig og jeg under en netrunde, samt et hvidvinget korsnæb, som rastede kortvarigt i haven den 4. august. Derudover sås blandt andet to hvide storke, sort glente og mange trækkende mursejlere.

Den 10. august blev dagen, hvor Heidi og jeg tog tilbage til Fyn for at passe skolen. Vi blev sendt afsted med stil, idet vi om morgenen ringmærkede 131 fugle fordelt på 21 arter. En fantastisk måned var gået, og der blev sagt farvel og på gensyn til Craig og Thorkild, som fortsatte med ringmærkningen - og til alle de lokale folk, som jævnligt besøger og hjælper til med arbejdet på fuglestationen.

Jeg håber, at denne beretning vil fungere som en opfordring til især unge fugleinteressede om at tage et ophold på en af DOF’s fuglestationer, ligegyldigt hvor meget erfaring med fugle, man har. Det vigtigste er blot, at man har interessen. Mængden af unikke oplevelser er stor, og man har mulighed for at få et indblik i mange forskellige fuglearters levevis og adfærd.

Ud over fuglene er der også mulighed for at lære meget om andre dyr og planter samt vejr og vind. Vi ses derude!