Entusiastiske ornitologer forbereder sig til Atlas III

Fuglekiggere fra hele landet deltog i DOF’s fuglefaglige årsmøde, som for andet år i træk blev afholdt på Nymindegab Kro. Denne gang var temaet Atlas III og den kortlægning af Danmarks fugle, som vil optage mange ornitologer de kommende fire år.

En tidlig lørdag morgen troppede 55 ornitologer op på Nymindegab Kro syd for Ringkøbing Fjord. De var kommet fra nær og fjern; alle med intentioner om at få sparket Atlas III, kortlægningen af Danmarks fugle, i gang på bedste vis.

Her ses samtlige deltagere ved DOF's faglige årsmøde 2013, som blev afholdt på den idyllisk beliggende Nymindegab Kro med udsigt til blandt andet husrødstjert i de tidlige morgentimer og mulighed for mosehornugle om aftenen.

Det er stort, at vi er nået hertil

DOF’s formand Egon Østergaard bød velkommen, og der herskede ingen tvivl om, at han ser frem til Atlas III-startskuddet den 1. marts 2014. Han husker tydeligt den dag, der lå et brev i postkassen fra Aage V. Jensen Naturfond med tilsagn om 20 millioner kroner. Det var det beløb, DOF søgte til Atlas III-projektet.

Det er jo stort, at vi er nået hertil, hvor vi er i dag. Og det er lige om lidt, at vi skal ud at tælle, sagde Egon Østergaard.

En speciel gæst

Blandt de mange danske ornitologer befandt der sig en helt speciel gæst fra England, nemlig projektleder Simon Gillings fra British Trust for Ornithology (BTO). Simon stod for atlaskortlægningen af de britiske ynglefugles udbredelse, som blev afsluttet i 2011.

For et par uger siden udkom resultaterne heraf i en bog, og værdien af den arbejdskraft, som de britiske frivillige lagde i projektet, blev beregnet til 33 årsværk. Omkring 4.000 ornitologer stod for størstedelen af feltarbejdet, men flere end 17.250 var med til at registrere de britiske ynglefugle.

På årsmødet var der rig mulighed for at studere resultater af andre landes atlasundersøgelser, og især det catalanske vakte stor opsigt. Foto: Nathia Brandtberg.

I Atlas III forventes det, at flere end 1.000 ornitologer vil deltage i registreringen af de danske ynglefugle, og at endnu flere vil bidrage med indtastning af enkelte ynglefund.

TimeTælleTure afmystificeres

Et af de nye tiltag i forhold til tidligere atlasundersøgelser i Danmark er optælling af fugle ved hjælp af TimeTælleTure. Metoden går i korte træk ud på at notere alle fugle, som ses og høres, mens man går ad en rute, som er en kilometer lang. Ruten skal gås på en time, og observationerne skal inddeles i bånd, alt efter hvor langt fra ruten, fuglene befinder sig. 

På nærtliggende stier blev TimeTælleTure, optællingsmetoden til estimering af fuglenes tætheder og bestande, afprøvet og afmystificeret. Undervejs blev det ivrigt diskuteret, hvilke af de tre bånd (0-25 meter, 25-50 meter og 50-100 meter) fuglene befandt sig i. Foto: Nathia Brandtberg.

TimeTælleTure var dette årsmødes mest diskuterede emne, og mange delte synspunkt med ornitologen Andreas Winding, som sagde:

Vores udfordring bliver at få forklaret, hvor simpelt det her i virkeligheden er…

Efter årsmødet valgte projektlederne Irina Levinsky og Thomas Vikstrøm at justere på metoden for TimeTælleTurene, så det bliver endnu mere simpelt at udføre tællingen. Ruten skal ikke længere inddeles i sektioner, og fuglene optælles derfor samlet for hele ruten.

På denne måde kan vi stadigvæk få data af høj kvalitet til at estimere fuglenes tætheder og bestande, mens TimeTælleTurene er blevet nemmere at udføre. Flere får forhåbentlig blod på tanden og vil udføre dem i deres kvadrater, siger Irina Levinsky. 

Med kikkert og notesbog

Årsmødet bød også på masser af fællesskab over en tår atlasøl, dejlig mad og anekdoter fra de to tidligere atlaskortlægninger.

Lørdag aften blev der drukket atlasøl, mens DOF’s chef for den naturvidenskabelige afdeling, Michael Borch Grell, fortalte om sine erfaringer som projektleder på det forrige atlasprojekt tilbage i 1990’erne. Foto: Iben Hove Sørensen.

Ny art for lokaliteten

Søndag morgen gik fugleturen til Filsø, hvor caretaker Jens Rye Larsen havde lovet både havørne og masser af gæs.

Herudover blev det til en ny art for lokaliteten, nemlig hvidbrynet løvsanger, og alle fik et glimt af havørneparret svævende på himlen eller siddende på jorden.

Søndag formiddag bød på et oplæg af caretaker Jesper Tofft om Danmarks højeste fugl, tranen. Tranen er en af de 18 arter, der vil være særlig fokus på i Atlas III. Foto: Nathia Brandtberg.

Rundrejse

I øjeblikket rejser atlasteamet rundt til alle DOF’s lokalafdelinger for at fortælle nysgerrige ornitologer om Atlas III og besvare deres mange spørgsmål. For om cirka fire måneder skulle alle landets ornitologer gerne befinde sig i felten med kikkert og notesbog og dermed tilvejebringe uvurderlig viden om Danmarks fugle.

Se liste med rundrejsedatoer her.