Felttræf 2016: Sådan gik det

150 deltagere fik, i forbindelse med årets Felttræf i uge 42, mange spændende fugleoplevelser, levende foredrag og fællesture i felten. Fællesskabet blev dyrket, og der blev kratlusket, trækobset og twitchet i hele felttræfugen. Mærk eller genkald lidt af stemningen her.

DOF’s Feltudvalgs traditionelle felttræf er nu afsluttet, og hvordan gik det så? En halvandet hundrede mennesker deltog undervejs i træffets arrangementer og ture, og overordnet må man sige, at vi igen fik mange spændende fugleoplevelser i felten og på Blåvand Fuglestation. Felttræf er ikke kun et sted hvor man ser og lærer om fugle og feltbestemmelse, men i lige så høj grad et socialt arrangement, hvor der skabes netværk og venskaber mellem fuglefolk med alle grader af dedikation.

Det bærende element i felttræf er de mange småture, der typisk havde tilslutning af 20 til 30 deltagere. Også udmeldinger af ”hits” skaber ved hjælp af meldesystemerne Birdalarm og Birdcall hurtigt samling af fuglefolk i felten.

Aftenforedragene samlede mange mennesker på fuglestationen, men med foredraget om Omans 50 fremmødte må man også sige, at vi nåede smertegrænsen for hvad vi kan være samlet af folk på stationen til et foredrag, hvor alle gerne skulle have en ordentlig plads.

Det krat skal have bank! Mads Bunch fra Team Rubinsvin demonstrerer en ny lusketeknik - en teknik der førte til sejr i årets holdkonkurrence. Foto: Anders Wiig Nielsen.

Hvad blev der så set?

Ugen startede forrygende med lørdagens obs af dværgværling og den eksklusive hvidkindede værling på Fanø, der desværre skulle vise sig at være den sidste dag for den sjældne gæst.

Derefter gik det slag i slag med følgende observationer:

Hele 3 brune løvsangere på Mandø, Ho Bugt og i Blåvand ved Fuglestationen, 2 himalayaløvsangere på hhv. Fanø og Juvre, Rømø, hvidkindet værling nummer 2, en hun-type, på Rømø, 2 korttåede lærker på hhv. Skallingen og ved Skallingen Laboratoriet, amerikansk sortand og brilleand ved Æselbunkerne, Blåvand, fuglekongesanger på Rømø, storpiber, Skallingen og Mandø, dværgværling på Mandø, hvidbrynet løvsanger ved Ho, og lille fluesnapper på Skallingen. Hertil kommer en lang række af de spændende fugle, der måske nok er forventelige i Blåvand – Vadehavsområdet, men langt fra er hverdagskost i lokalområdet, for flertallet af os. 

Masser af fuglefolk deltog i fælleslusk, og lærte om feltkendetegn, flugtkald og levesteder for arterne i fuglegrupper som værlinger, lærker, pibere, drosler med mere.  Blandt de allersværeste discipliner som fuglekigger er lusk efter småfugle og havobs. Feltud havde igen i år allieret sig med skrappe turledere og oplægsholdere, der kunne give kurser i skolestuen og i felten i, hvordan man kan blive en bedre feltornitolog. Både oplæg og feltkurser havde stor tilslutning, og Feltudvalget håber også fremover at mange vil deltage i disse aktiviteter.


Rubinsvinene slog til

Det er en fast tradition med konkurrencer og præmier til de heldigste og flittigste deltagere.

I år blev holdkonkurrencen suverænt vundet af "Rubinsvinene" fra Mandø, bestående af Jakob Engelhard, Mads Jensen Bunch og Michael Funch med i alt 17 point:

Brun løvsanger 1: 12 point
Rødtoppet Fuglekonge 1: 2 point
Rødstjert 1: 1 point
Bysvale 3 i flok: 1 point
Skovpiber 1: 1 point

Team Rubinsvins logo. Foto: Anders Wiig Nielsen.

Herefter kommer "Los Latinos" bestående af Freddy S. Hansen, Ole Zoltan Göller, Michael Mosebo Jensen og Thomas Bundgaard Rasmussen og "Det andet hold" bestående af Henrik Wienberg Kristensen, Ib Jensen, Andreas Egelund Christensen, Kristoffer Hansen og Mikkel Høegh Post med hver omkring 10 point med fund af store tornskader, rødtoppede fuglekonger, lapværling, bysvale og løvsanger.

Reglen om at kun rastende fugle er pointgivende trak godt fra i holdenes point og mange trækkende lapværlinger udløste desværre ikke point. Usikkerheden omkring pointere skyldes dels, manglende angivelse fra observatørerne om hvorvidt fuglene trak eller rastede, dels usikkerhed om hvem der fandt fuglene.

Sjældneste fugl set af flere deltagere blev brun løvsanger på Mandø fundet af Mads Jensen Bunch, Michael Funch og Jakob Engelhard, der sås af mange.

Hvidkindet værling blev ny træf-art, men fuglen var fundet inden træffet startede. I løbet af træfperioden blev der meldt Himalayaløvsanger fra både Fanø og Rømø, men fuglene er vurderet for dårligt dokumenterede til at vinde præmien for sjældneste fugl.

Træffets næstbedste fugl blev ligeledes brun løvsanger, denne gang i Blåvand.

De sibiriske jernspuve i resten af landet var undervejs ved at tage opmærksomheden fra felttræffet, men lige efter træffets afslutning slog Ole Zoltan til på Skallingen, med endnu en obs af ”den gule russer”, midt i felttræfområdet. Afslutningen på uge 42 blev derved markeret på bedste vis, og markerede dermed igen Blåvandsområdet som et af de bedste for efterårshits.

Feltudvalget vil gerne sige tak til alle deltagere, Blåvand Fuglestation og oplægsholdere.