Fulvescens stor skrigeørn - overvintrer den smukke lyse fugl?

HAANING I FELTEN En smuk lys stor skrigeørn, en fugl af den sjældne form fulvescens, er lige nu i Danmark. Den befinder sig nær Hyllekrog på Lolland og har efterhånden glædet mange twitchere. Flere begynder nu at spørge sig selv om den har fundet endestationen, overvintringspladsen denne vinter, efter en turné fra Finland over Sörmland i Sverige og senere Öland og Falsterbo.

Stor skrigeørn er truffet i Danmark 83 gange (84 fugle) til og med 2016. Dertil er der i 2017 rapporteret flere fund, som skal en tur ind til en bedømmelse hos Sjældenhedsudvalget før en egentlig offentliggørelse.

Et af fundene er højaktuelt, og det skiller sig ud. Det drejer sig om en fugl af fulvescensformen, som lige nu besøger Lolland. Den blev opdaget igen den 18. november og meldt ud på Birdalarm, men det viste sig at den allerede blev fotograferet den 13. november på Lolland (se foto på Club 300), altså samme dag den trak ud fra Falsterbo (se senere). Både den 19. og 20. november blev fuglen set foretage adskillige trækforsøg, og opfattelsen var også, da den ikke i de nærmeste dage derefter blev set, at den var trukket sydpå. Imidlertid blev den genfundet den 24. november, og er herefter set hver dag. I dag blev den først fundet ret sent på dagen, og kun set ret kortvarigt.

Tankerne begynder at blive vakt i feltfolket om, at den måske overvejer, at ville overvintre. Som sagt har den i flere dage forinden, foretaget flere reelle trækforsøg. Imidlertid er den stadig på plads på trods af flere dages udmærket trækvejr. Dertil er vi snart i december, og man kan ved at kombinere de forskellige fakta, måske formode at trækdriften aftager. Eller i al fald håbe…

Vi er nemlig flere, der håber, at vi får chancen for at opleve en overvintrende stor skrigeørn – og denne gang endda en fulvescens.

Stor skrigeørn, 2K fulvescens, Lolland den 19. november 2017. Bemærk den lyse cremebrune fjerdragt, den hvide halvmåne ved basis af håndsvingfjerene samt et sortagtigt "bånd" dannet af meget mørke store dækfjer. Dette står ret tydeligt frem mellem de lyse dækfjer og de ensartede og lidt lysere svingfjer. Bemærk også den lange syvende håndsvingfjer (talt udefra), hvlket er en afgørende detalje i forhold til lille skrigeørn. Foto: Nis Lundmark Jensen.

Det hele startede med, at fuglen blev set nær Helsinki i Finland den 28. august. Her blev den bestemt til en 2K fulvescens stor skrigeørn!

Den 5. september blev den genfundet sydtrækkende i Sverige et stykke vest for Stockholm. Næste stop blev den sydlige del af Öland, hvor den langtidsrastede, og hvor mange oplevede den i perioden 16-30. september. Ud fra billeder på artportalen sås den tilsyneladende på Falsterbohalvøen 6-7. oktober, men først den 13. november sås den igen, denne gang som vesttrækkende over Falsterbo.

Formen fulvescens, der er kendetegnet ved en påfaldende gylden fjerdragt, er sjælden. Det drejer sig højst om nogle få procent af bestanden af stor skrigeørn, der har denne dragt, og hyppigheden af disse stiger tilsyneladende i den østlige del af udbredelsen. Det er især i de første år, at fulvescens-fugle kan være meget lyse. Ældre fugle bliver også lysere og endda ræverødlige i forhold til mere typiske fugle. Især de lyse ungfugle og yngre immature fugle kan forveksles med andre lyse ørne som f.eks. yngre fugle af kejserørn og rovørne. Det er også vigtigt at være opmærksom på at nogle små skrigeørne kan være meget lyse.

Man skal man især lægge mærke til en hvid halvmånetegning, dannet af hvid fjerbase på håndsvingfjerene, ved knoen. Til forskel fra yngre kejser- og rovørne har fulvescens yderligere tydeligt mørke store dækfjer der ser ud som et sortagtigt bånd, mellem de lyse dækfjer og de utegnede ensartet farvede svingfjer.

Stor skrigeørn, 2K fulvescens, Lolland den 19. november 2017. Bemærk de lyst brunlige dækfjer samt de mange smukke hvide detaljer. En overside som denne kan påminde en del om såvel ung kejserørn og ung rovørn. Til forskel fra disse er især denne fugls kompakte proportioner, der er typiske for stor skrigeørn. Foto: Nis Lundmark Jensen.

Der er i sandhed tale om et spektakulært fund på dansk jord. Jeg håber jeg når ned at se den…

Tak til Nis Lundmark Jensen for billeder og hjælp til at finde data på fundet i Finland samt til Rasmus Strack for yderligere kommentarer.