Hattrick af nye arter for landet på 12 dage!

HAANING I FELTEN Fundene af lille sejler, snefinke og gulbrynet værling har for alvor sat Danmark på det Europæiske hit-landkort her i dette forsinkede forår. Og vi er endda stadig i april i skrivende stund…

Vi er stadig kun akkurat i april, og der er nu fundet ikke mindre end tre nye arter for Danmark i løbet af blot tolv dage! Det startede med en lille sejler over Skagen den 17. april fundet af Troels Eske Ortvad (se artikel), dernæst en snefinke på Møn den 21. april fundet af Klaus K. Nielsen og slutteligt en gulbrynet værling i Skagen den 28. april fundet af Lene Thomsen.

Heftigt må man sige og birderdanmark blev i sandhed rystet ved alle tre meldinger.

At sige at fundet af snefinke var ventet, er nok for store ord at tage i ens mund. Imidlertid har der gennem tiden været fund langt fra yngleområderne. F.eks. er der fund fra Tunesien (2016) og Portugal (op til 1000 kilometer fra nærmeste ynglepladser), og så har Tyskland har bl.a. oplevet fund på øen Helgoland tre gange (senest i 2016), et fund i den vestligste del af delstaten Mecklenburg-Vorpommern i 2011 (blot 150 kilometer fra den danske grænse) samt senest et fund den 10. april i år ved Rostock. Polen havde deres tredje fund i 2016.

Tyskland meldte også i april 2016 om i alt 34 fugle på syv lokaliteter nord for alperne, i områder de ikke normalt ses.

Snefinke har derfor været en art, der (nok særligt efter de mange overraskende fund i 2016) er kommet over birdernes læber som en mulighed herhjemme. Det nævnte fund fra Rostock i år fik os til at lugte yderligere blod, og det var Klaus K. Nielsen der trak det længste strå, idet han, ret tilfældigt, opdagede snefinken nær Ulvshale på Møn. Han kørte simpelthen en lille flok småfugle op langs vejen, og studsede over, at en af dem havde lovlig meget hvidt i vingen. Han stoppede og BANG – foran ham sad Danmarks første snefinke.

Snefinke, Ulvshale, Møn den 21. april 2018. Foto: Klaus K. Nielsen

Desværre forsvandt den ret hurtigt, og ingen tilrejsende twitchere formåede at genfinde den.

Den seneste overraskelse var den gulbrynede værling i Skagen i lørdags. På en foderplads på Fyrvej 7 nær Det Hvide Fyr studsede ejeren Lene Thompsen over en fugl, hun ikke umiddelbart kendte. Hun fik taget et par billeder, som hun sendte pr sms til Jørgen Kabel, der var på morgenobs på Nordstrand. Der gik mindst ti minutter, før han fik set, at der var kommet en sms, men da han så billederne, hidkaldte han bl.a. Knud Pedersen og Jan Speiermann, og sammen fik de slået alarm.

Resten er historie. Rigtigt mange twitchere nåede fuglen inden den forsvandt endeligt omkring klokken 17 samme dag. Inden da havde den været drilsk, da den kun viste sig på foderpladsen tre gange med lange pauser på mellem næsten 2,5 og 5 timer!

Twitchere kigger på gulbrynet værling i Skagen den 28. april 2018. Foto: Helge Røjle Christensen

Gulbrynet værling, Skagen den 28. april 2018. Foto: Morten Christensen

Dagen efter blev den slet ikke set, og alle troede, at den var borte.

Imidlertid er seneste nyt, at den blev genopdaget i dag, lidt nordligere end den tidligere have. Mange har twitchet den denne eftermiddag og aften. Nu er vi nogle, der håber, den er på plads i morgen….

Gulbrynet værling yngler i det østlige sibirien og overvintrer i Sydøstkina. Det er nok ikke urealistisk, at denne fugl  har overvintret et sted i Europa efter at være fløjet forkert i efteråret. Nu har den sikkert fået gang i trækdriften, og er dermed endt i Skagen.

Det drejer sig om det 12. fund i Europa. Der er to tidligere forårsfund i Europa (april og maj), men kun det ene er godkendt i kategori A. Der er desuden et fund af en vinterfugl (3. januar – 27. februar) på en fodringsplads i Sverige, men derudover er alle de øvrige Europæiske fund fra månederne september og oktober.

Tak til Klaus K. Nielsen, Morten Christensen og Helge Røjle Christensen for udlån af billeder.