Historier fra østenvinden

HAANING I FELTEN Småfuglefald, løvsangere i tusindvis, steppehøge, hærfugle, armensk måge, hvidskæggede sangere og hvidhalsede fluesnappere. Korte perioder med varme i en ret ustadig vejrsituation, men med vinden mest i østlige retninger, har resulteret i mange gode oplevelser derude.

Forrige fredag var vejrudsigten luret af i Blåvand. Natten til lørdag den 6. maj ville for første gang i år byde på to-cifrede varmegrader og Henrik Knudsen, der er ringmærker på Blåvand Fuglestation, var klar, da alt mindede ham om en lignende vejrudsigt i 1994. En vejrudsigt der dengang resulterede i over 200 ringmærkede fugle.

Han blev ikke skuffet denne lørdag. Han vurderede bl.a., at der rastede 1200 løvsangere omkring Blåvandshuk, og han ringmærkede i alt 454 fugle, hvoraf 264 var løvsangere. Derudover blev det til bl.a. 3 ringmærkede vendehalse (ud af 6 rastende).

Samme dag hyggede Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen og Niels Knudsen sig på Mandø. De havde også mange løvsangere (600) men fandt også hærfugl og ikke mindst hvidbrynet løvsanger.

Hvidbrynet løvsanger, Mandø den 6. maj 2017. Foto: Tim Hesselballe Hansen

Hærfugl, Mandø den 6. maj 2017. Foto: Tim Hesselballe Hansen.

Søndag den 7. maj blev en fantastisk dag på Gilbjerghoved i Nordsjælland. Jakob Engelhard dannede partnerskab med Michael Køie Poulsen, men især Michael var manden med kliktælleren i hånden, og han var på overarbejde. De talte intet mindre end 3433 trækkende løvsangere. Dette er det tredjehøjeste antal, der er registreret i DOF-basen nogensinde. De beskriver at hver enkelt trækkende fugl, blev klikket ind på kliktælleren, og at langt de fleste kom i øjenhøjde, og sås godt. De fortæller, at der formentlig var endnu flere løvsangere denne dag, da der tillige var en rute af trækkende småfugle et stykke længere ude, som de ikke talte. Trækket var intensivt i timerne mellem 05-14, men ebbede lige så stille ud derefter. De talte træk og løvsangere på stedet frem til klokken 17.

Søndag var også en stor dag på Anholt, hvor ringmærkeren Kurt Nielsen, animeret af Blåvands flotte tal dagen forinden, satte net op derovre. Det stod hurtigt klart at der var masser af fugle og han kæmpede for at kunne få lukket nogle af nettene igen. I alt ringmærkede han 371 fugle, hvoraf de 261 var løvsangere. Han fangede også en lille fluesnapper han.

I det hele taget har der været flere glade dage med småfugle. For en uge siden var det dog særligt i øst, at det foregik. Christiansø meldte om 75 blåhalse den 8. maj, og i Fælledparken midt i København rastede samme dag hele 7 vendehalse og to rødtoppede fuglekonger. I det hele taget har sjællænderne i gennem flere år undret sig over, hvor få vendehalse de så derovre. Det er der lavet om på i år, da både Rørvig, Hundested og Gilbjerg også melder om flere fugle.

Forårets største bombe faldt den 4.maj, idet Henrik Knudsen meldte armensk måge ud fra Grønningen i Blåvand. Fundet er, såfremt det godkendes af SU, det første i Nordvesteuropa. Kun få twitchede reelt fuglen, da meldingen ikke kom ud til alle, da observatøren naturligvis var usikker når det drejede sig om en så heftig observation. Det kunne imidlertid være fedt, hvis vi feltornitologer kunne opbygge en kultur, hvor man godt tør melde ud – men f.eks. beskriver sin usikkerhed. At der er tale om en usikker bestemmelse.  På den måde er det jo op til eventuelle tilrejsende, at tage valget om man kører eller ej på en lidt usikker melding. Ingen løfter et øjenbryn over, at en observatør føler sig usikker, når der er tale om en så heftig melding.

Billederne af mågen ser meget spændende ud, og en række karakterer der passer på armensk måge, understøttes af, hvad billederne viser. Flere europæiske kapaciteter udi bestemmelse af måger har, efter sigende, stillet sig positive overfor bestemmelsen.

Armensk måge, Grønningen, Blåvand den 4. maj 2017. Bemærk gule ben, den mættede grå overside og den brede sorte vingespids med sort helt ind på p4 og en lille hvid plet i p10. Foto: Henrik Knudsen.

Armensk måge, Grønningen, Blåvand den 4. maj 2017. Bemærk at der kun ses grå "tunger" på inderfanen af de inderste håndsvingfjer. Umiddelbart ser fuglens karakterer ud til at understøtte et klassisk individ af armensk måge! Vildt og lidt chokerende. Foto: Henrik Knudsen.

Tre arter har for alvor optrådt bemærkelsesværdigt talrigt fra ultimo april til nu: Steppehøg (dog også flere i perioden 31. marts – 19. april) hærfugl og hvidhalset fluesnapper.

I Skagen er de oppe på lige knap 50 forskellige steppehøge, men arten har spredt glæde over det meste af landet. I alt er der således 291 observationer af steppehøg i DOFbasen i år.

Steppehøg, han, Skagen den 26. april 2017. Foto: Lars Grøn

Hærfugl er der set ca. 19 af siden 19. april.

Hvidhalset fluesnapper er set med 6 eksemplarer i perioden 3-7. maj. Alle på Sjælland, Møn og Bornholm, men til gengæld ingen fra Christiansø, hvilket er lidt overraskende.

En art man savner, og som man ville ønske, at der var flere af, er hortulan. Arten er gået væsentligt tilbage, og er blevet et sjældent syn i kikkertfeltet. En af de formentligt væsentlige årsager til tilbagegangen er, at man visse steder i Frankrig regner Hortulan for en delikatesse. Man indfanger dem, drukner dem levende i Armanac, og spiser dem hele efter et stykke tid.

De seneste dage har heldigvis markeret sig ved, at en del hortulaner er set. Således måske op til 17 fugle i dagene 6-14. maj. Bl.a. sås op til 3 på Fyns Hoved den 11. maj, og to rastede ved Rusland i Nordsjælland samme dag. At feltornitologer bliver begejstrede over mødet med en hortulan, kan man nemt høre på denne video.

Begejstring og overraskelse har de hvidbrynede løvsangere helt sikkert også vakt. Denne art, som man tidligere har regnet som en eksklusiv efterårsgæst, regnes nu i stedet som en relativt almindelig efterårsgæst. Den er kort og godt blevet mere almindelig, og det skyldes ikke kun at danske feltornitologer, har fået mere fokus på sjældenheder. De mange efterårsfugle skal måske ses som fugle der prøver nye trækveje og overvintringsområder af? Kort og godt pionerer. Måske skal vi også begynde at vænne os til, at vi kan træffe enkelte hvidbrynede løvsangere, hvert forår, som forårstrækgæster? Det vil tiden vise. I al fald er der foreløbigt fundet tre eksemplarer dette forår. Udover den tidligere nævnte fugl på Mandø, blev der den 14. maj fundet en i Mandemarke Bakker på Møn og på Frenne Odde på Bornholm blev der i går, den 15. maj, fundet endnu en. Sidstnævnte fugl sang endda.

Et andet usædvanligt forårsfund af en art man især forbinder med efterår, var storpiberen i Karensby Bakker på Møn, der sås den 7. maj.

Storpiber, Karensby Bakker, Møn den 7. maj 2017. Foto: Troels Eske Ortvad

I den seneste periode løb også Skagen Fuglefestival af stablen. Udover at Skagen Fuglestation og Center for trækfugle blev indviet på førstedagen, sørgede fuglene for god underholdning alle dage. Steppehøgene fortsatte deres store forekomst (bl.a. 5 om lørdagen), der var mange bynkefugle, stenpikkere, løvsangere og fluesnappere i krattene, og i luften sås en del rovfugle samt bl.a. 2 hvide storke og en flok på 8 biædere.

Et par nordlige blåhalse og en lille fluesnapper blev fundet, og om søndagen rastede en hun citronvipstjert på Grenen i halvanden time inden den trak videre. Den blev naturligvis, fristes man til at sige, fundet af Rolf Christensen, der gennem årene har fundet i omegnen af 20 citronvipstjerter i Skagen!

Citronvipstjert, hun, Skagen den 14. maj 2017. Foto: Conny Jensen

I samme dage som fuglefestivalen forløb fandt David Boertmann en hvidskægget sanger i Nørre Lyngvig Fyrhave, som rastede i dagene 13-15. maj. Den fik en del folk afsted, da mange er usikre på, hvilke hvidskæggede sanger-typer de har set i forvejen. Er de østlige? Er de vestlige? Spørgsmålene hænger i luften, altimens man er blevet mere usikker på forskelle og på overlap i karakterer. Imidlertid er der ikke rigtigt skrevet noget om de nye bestemmelses”problemer”, og der er stor usikkerhed på, hvad der egentlig skal menes om den sag.

At hvidskægget sanger er en fed fugl, kan alle imidlertid blive enige om. Det mener de helt sikkert også i Gedser, hvor de fangede en fugl den 27. april. Bemærk forskellene på de to fugles karakterer. Fuglen fra Gedser har rødfarvning på flanken og den hvide skægstribe er smal. Lyngvig fuglen har rødfarvning mere eller mindre begrænset til brystet og har en ret bred skægstribe.

Hvidskægget sanger, Gedser den 27. april 2017. Foto: Michael Borch Grell

Hvidskægget sanger, Nørre Lyngvig Fyrhave den 13. maj 2017. Foto: Kurt Willumsen

Tak til alle fotografer for udlån af billeder.