Kohejre i Vejlerne!

HAANING I FELTEN Hvide hejrer skorter det ikke på i øjeblikket i Vejlerne. Yngleparret af sølvhejre strejfer sandsynligvis rundt i området med deres fire unger, og flere fugle har sluttet sig til dem. I al fald har jeg på det seneste set 9 eksemplarer op til flere gange. Dertil har en adult silkehejre holdt til på Bygholmengen, men også en interessant 2K fugl blot med antydning af nakketop og prydfjer på ryggen, samt overvejende gråt næb. I dag blev en ny hvid gæst så fundet. En kohejre. Danmarks 18. fund og det første i Vejlerne siden 1903!

Egentlig var det ikke optimalt vejr til en totaltælling af Vejlerne i dag. Hyppige regnbyger og hård vestenvind er ikke den bedste cocktail, men omvendt er dårligt vejr godt vadefuglevejr, og på Bygholmengen havde den stærke blæst dannet områder med tørblæsning, hvor blandede flokke af islandske-, krumnæbbede-, dværg- og almindelige ryler løb fouragerende omkring. Mange store præstekraver bidrog til spændingen, og flokkene blev nøje tjekket igennem for at få alt med.

Jeg laver totaltællinger af Vejlerne for Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, da tællingerne indgår i NOVANA Vandfugletællingerne (National overvågning af fugle på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I og regelmæssigt tilbagevendende trækfugle).

I tællingen indgår alle vadefugle, ænder, gæs, rovfugle, hejrer, traner m.m. og er en slags månedlig status over områdets fuglemængder. Det er altid en fornøjelse at udføre, også selvom vejret, som i dag, ikke altid er lige godt. Det viste sig hurtigt, at der er mange fugle i området. Vadefuglediversiteten er stor i disse dage (20 arter alene på Bygholmengen idag), og højdepunkterne er mange, men 2 1K odinshøns vækker en særlig glæde. 102 skestorke står spredt over det meste af Bygholmengen, mens grågæssene sætter et markant præg på hele området. 6637 ex. tæller jeg i løbet af dagen.

Kogleakssøen ser umiddelbart ret tom ud. En flyvende flok krikænder afslører to atlingænders grålige forvinger, men ellers er det første, jeg støder på, en fjordterne og en flok gråænder. Teleskopfeltet arbejder fra venstre mod højre, og på en af de små øer midt i søen fanger øjet en hvid fugl, med orange stribe ned ad ryggen, orange isse og halvlangt orangegult næb. Kohejre! Hurtigt bestemt. Ikke noget med mellemste dækfjer eller tertialkanter. Det er en klokkeklar kohejre lige med det samme. Ikke nogle dikkedarer og udmeldingen og dokumentationen af fundet kan begynde.

Kohejre, Kogleaksøen, Vejlerne den 8. august. Taget med smartphone. Foto: Thomas Varto Nielsen.

Fedt nok. Det er sgu en ret sjælden fugl. Blot landets 18. fund. Jeg meldte den ud som ny art for Vejlerne, men det har vist sig at der er et gammelt fund fra Selbjerg Vejle, oktober 1903.

Den stod derude i et godt stykke tid, og flere lokale og gæstende fuglekiggere fik den at se. Imidlertid lettede den efter et stykke tid, og opsøgte straks en flok køer i nærheden, men den vendte ret hurtigt tilbage til Kogleakssøen, hvor den landede. I et uopmærksomt øjeblik forsvandt den desværre for os og den blev ikke set siden.

Jeg gjorde glad totalen færdig og fik bl.a. set 7 sortterner, 9 sølvhejrer, 63 traner og meget andet på tællingens sidste del. Endnu en superfed tælling i Vejlerne. Men det var kun de Østlige Vejler. I morgen venter de Vestlige…