Korttået træløber på tæerne

Tendensen er klar: Korttået træløber udvider sit udbredelsesområde i Danmark fra artens kerneområder i den sydøstlige del af Jylland, den sydøstlige halvdel af Fyn og Nordsjælland med København og dens parker og kirkegårde som faste levesteder.

Der er stor sandsynlighed for, at korttået træløber også de næste år vil rykke yderligere mod nord i Danmark, selv om vi har haft et par hårde vintre, som måske ikke bekommer arten så godt, siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Det er i det klassiske østdanske landskab med store, gamle løvtræer, at korttået træløber foretrækker at leve. Jeg vil sige det på den måde, at hvor natuglen trives, der kan der formentlig også leve korttået træløber. Arten vil næppe nogensinde kolonisere de vestjyske klitplantager eller større sammenhængende områder med nåletræer, siger Knud Flensted.

Åbne parklandskaber, herregårdsmiljøer med aldrende løvtræer, alléer, gamle kirkegårde og lysåbne løvskove, der ikke nødvendigvis behøver at være særligt store, er det billede, man skal se for sig, hvis man vil have et indtryk af det landskabelige livsrum for korttået træløber.

Korttået træløbers udbredelse, ATLAS 1971-1974.

Korttået træløbers udbredelse, ATLAS 1993-1996.

Korttået træløbers udbredelse, DOFbasen 2008-2011.

Noget tyder på, at korttået træløber ikke kræver særligt store områder med de rette træer for at kunne leve der. Der er eksempler på, at en mindre klynge gamle egetræer er nok som levested for arten.

På den baggrund er det blevet foreslået, at korttået træløber mere beskrivende kunne kaldes parktræløber i modsætning til den ”almindelige” træløber, der så skulle hedde skovtræløber.

Den ”almindelige” træløber er i langt højere grad knyttet til deciderede skovområder, hvor den ganske vist foretrækker gamle løvtræer, men hvor der sagtens kan være partier med blandingsskov og nåleskov med i dens territorier, der kan strække sig over flere hektar.

Begge arter af træløbere foretrækker generelt lokaliteter, hvor der er en stor andel af ældre træer med knudret bark, som huser de insekter og smådyr, fuglene lever af.
Det er kendt, at der kan opstå indbyrdes konkurrence om pladsen, hvor træløber og korttået træløber lever side om side. Arterne hævder territorium over for hinanden, og i det tidlige forår kan der ligefrem opstå fysiske kampe de to arter imellem.

Og nu er det snart sangsæson for træløbere, der er blandt de første fugle i skove og parker, som indleder forårets fuglekor allerede længe inden, der kommer blade på træerne.

Træløbers udbredelse, ATLAS 1971-1974.

Træløberens udbredelse, ATLAS 1993-1996.

Træløberens udbredelse ifølge DOFbasen 2008-2011.