Lattermågen i Hanstholm

HAANING I FELTEN Lattermågen som dukkede op i går ved Hanstholm, var heldigvis at finde igen i dag. Mange deltog i eftersøgningen, og fik fine oplevelser med den og andre måger – og så blev det til fine gensyn med venner og bekendte i flokken af besøgende twitchere.

Mange var dukket op i Hanstholm Havn her til morgen. Folk var fordelt ved alle havnebassiner, og der blev holdt kontakt via telefoner og walkie-talkies. Det føltes uvant som lokal med så mange birdere samtidig heroppe i underbirdede Thy, men det føltes også fedt. De mange folk skabte da også en vis opmærksomhed blandt fiskerne og ravsamlerne, der også var til stede på havnen.

Det betød en del hyggelige spørgsmål, der skulle svares på i løbet af formiddagen…

Glade twitchere i Hanstholm. Bl.a. ses på billedet Henrik Højholm (nr. 5 fra venstre), der i år har gennemført et såkaldt "Big-Year", hvor det gælder om at få så mange årsarter som muligt indenfor Danmarks grænser. Lattermåge var hans årsart nummer 316! Foto: Conny Jensen.

Lattermågen, som blev fundet af Dorte Pors Knudsen og Svend Dybkjær (læs finderberetningen her) i går, var heldigvis til stede igen i dag. Lige meget hjalp det at mandsopdække havnen, da den blev genfundet af lokale Mona Frederiksen på parkeringspladsen ved Hanstholms gamle rådhus oppe i byen.

Den så lidt sløj ud, og den haltede lidt, men efter et stykke tid lettede den, og fløj efterhånden i fin stil i retning af havnen.

Lattermåge, Hanstholm Havn den 30. december 2017. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Her blev den genfundet. Ikke af dem der kiggede langt. Den blev fundet af dem, der kiggede tæt på. Den stod nemlig, næsten anonymt, nær kajkanten, inaktiv og let at overse. Den var til gengæld dejligt tillidsfuld, og mange fik fine billeder af den.

Lattermågens tillidsfuldhed gav gode fotomuligheder. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Vi var måske 50, da vi stod flest, og så på den. Man kunne også glæde sig over gode gensyn. Der var bekendte og egentlige venner. Lokale og folk langvejs fra. Og glædeligt nok også flere helt unge. Fedt!

Havnen bød også på i alt 4 gråmåger og en sorthovedet måge. Senere blev der på en mark udenfor Hanstholm fundet tre sorthovedede måger. En adult, en 2K og en 1K.

Lattermåge på havet (længst til højre) med stormmåger. Læg mærke til den mørke overside og det langvingede slanke jizz. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Lattermågen viste sig at være mere frisk, end vi lige troede. Efterhånden tog den nogle lange flyveture afbrudt af ret kortvarige landinger på kajen og på vandet. Den startede i havnens vestlige del, og endte langt ude øst for Roshage. Her lå den på havet i nogle minutter, hvorefter den lettede på ny, og fløj op over skrænten, i sydøstlig retning, for ikke at blive set mere.

Klokken var da 12:27.

Den bød altså på knap tre timers fornøjelse, da første melding skete klokken 9:30.

Fundet er det ottende i Danmark men det første i Hanstholm. Dermed er der truffet 15 arter måger i havnen. Dertil også både inuitmåge – (regnes p.t. for en race af hvidvinget måge) og baffinmåge (en canadisk type af hvidvinget måge).

Tak til Conny Jensen for udlån af billede.