Lille rørsanger hitter i september

HAANING I FELTEN Lille rørsanger er en af de sjældenheder, der bør kigges grundigt efter lige nu, når man er ude at luske. Den 6. september fandt Rolf Christensen en fugl i Skagen, og sidste år var der et fund af en fugl ved Ove Sø den 19. september. Men hvordan er det med aldersbestemmelse af lille rørsanger? Kan ungfugle have slidt fjerdragt? En granskning, i forbindelse med SU-behandlingen, af fuglen fra Ove Sø (der havde slidt fjerdragt), viste at der var tale om en ungfugl. Fuglen var ellers bestemt til adult i felten på grundlag af de slidte vinge- og halefjer.

Årets fund i Skagen er det fjerde septemberfund fra Danmark, såfremt det godkendes af sjældenhedsudvalget. Det gør september til den næstbedste måned for arten herhjemme - kun overgået af juni med fem fund. Arten er nu truffet 13 gange i Danmark.

Sidste år blev en lille rørsanger, som sagt, fanget og ringmærket ved Ove Sø i Thy den 19. september. Fundet og fuglen blev beskrevet i denne artikel.

Lille rørsanger, 1K, Ove Sø den 19. september 2016. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Som det fremgår, bestemte vi dengang fuglen til adult (2K+) på grund af slidte svingfjer, tertialer og hale. Der blev taget udgangspunkt i kriterierne, som er beskrevet i Lars Svenssons ”Identification Guide to European Passerines” – en bog som benyttes af alle ringmærkere.

Imidlertid afslørede behandlingen af fundet hos Sjældenhedsudvalget, at der i stedet var tale om en ungfugl. Alderskriterierne, som er beskrevet i bogen, holder ganske enkelt ikke, når der er tale om forekomster ret sent på efteråret som i september.

Simon S. Christiansen, leder af Skagen Fuglestation og medlem af Sjældenhedsudvalget udtaler:

”Adulte fugle af lille rørsanger fælder hele fjerdragten umiddelbart ved ankomst til vinterkvarteret, hvilket betyder at de den efterfølgende sommer/efterår har en meget slidt dragt. De adulte fælder kun lidt kropsfjer om sommeren. Ungfuglene derimod har en ganske frisk dragt, da fjerene kun er få måneder gamle. Blandt de vesteuropæiske fund ser vi dog en del variation i hvor frisk ungfuglenes dragt er, hvilket hos de mere slidte individer gør, at de kan forveksles med de adulte fugle. Graden af slid hos ungfuglene afhænger bl.a. hvor længe fuglen har haft fjererne, hvor langt den har bevæget sig, samt hvilket miljø de har levet i. Derfor ser vi bl.a. at fund af 1k-fugle tidligt på efteråret er friskere end de fund der liggere senere på efteråret”.

Han fortæller endvidere: ”Øjenfarven er desuden en rigtig god karakter, hvor adulte om efteråret har en varm brun iris-farve, mens ungfuglene har en grålig iris-farve”.

Lille rørsanger, 1K, Ove Sø den 19. september 2016. Bemærk den olivengrålige øjenfarve - en klar indikation på at der er tale om en 1K. Adulte (2K+) fugle har et mere rødbrunt øje. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Sidstnævnte karakter udgør en vigtig pointe i forhold til Thy-fuglen fra sidste år. Den havde nemlig en gråligt oliven øjenfarve, og var således meget forskellig fra adulte fugles øjenfarve. Sammenlign thy-fuglens øjenfarve med disse links med adulte (2K+) efterårsfugle her og her, fanget og ringmærket i Sverige.

Skulle man være så heldig at finde eller fange en lille rørsanger, er der altså god grund til at have fokus på -  og dokumentere øjenfarve, udover øvrige dragtkarakterer samt hvordan sliddet i fjerdragten ser ud.