Maltas jægere på forårsjagt med minimalt flertal

De grønne organisationer har tabt en folkeafstemning om forbud mod forårsjagt på Malta, men har skabt en opposition på næsten halvdelen af befolkningen, som er trætte af, at de ikke kan færdes i naturen uden at have hagl fra jagtvåben pibende om ørerne.

Jægerne på Malta vandt lørdag en folkeafstemning om deres forårsjagt.

50,4 procent af de maltesiske vælgere stemte for en dispensation til at fortsætte forårsjagten på vagtler og turtelduer - på trods af princippet i EU's fuglebeskyttelsesdirektiv om, at fuglene skal have lov til at yngle i fred, hvorefter jægere kan høste af overskuddet på jagt om efteråret.

Turtelduen er i tilbagegang i store dele af Europa, men den må altså fortsat skydes på Malta om foråret. Foto: Erik Borch.

Selv om resultatet ikke indebærer nogen ændring i jagten på Malta, som den er foregået længe, er resultatet selvfølgelig en stor skuffelse for de 14 grønne organisationer, som sidste år fik indsamlet over 40.000 underskrifter og dermed tvang regeringen til at udskrive folkeafstemningen i et håb om at få Malta bragt i overensstemmelse med fuglebeskyttelsesdirektivet.

Malta er det eneste land i EU, som tillader almindelig jagt på fugle om foråret. EU-domstolen fastslog i 2009, at Malta dermed forbrød sig mod direktivet, men dommen fastslog også, at landet kunne tillade jægerne en begrænset og kontrolleret forårsjagt på vagtler og turtelduer, fordi der reelt ikke er andre muligheder for jagt for landets over 10.000 jægere.

BirdLife Malta, som er DOF's søsterorganisation i BirdLife International, gik med i gruppen af grønne organisationer, som ud fra mange forskellige initiativer tog skridt til at kræve folkeafstemningen.

For BirdLife Malta har det længe først og fremmest handlet om at bekæmpe krybskytteri på fredede rovfugle, storke, hejrer og andre arter, samt illegal fangst af fugle i fælder.

Problemet med forårsjagten er i den sammenhæng, at krybskytter kan færdes frit i landskabet under dække af at være almindelige jægere på forårsjagt. Et forbud mod forårsjagt ville gøre det ulovligt overhovedet at være ude med et jagtvåben og dermed et meget effektivt middel mod nedskydning af de fredede arter.

Samtidig ser BirdLife Malta dog også gerne et forbud mod forårsjagten af hensyn til vagtler og turtelduer, som er i tilbagegang over store dele af Europa.

Når ærgrelsen er dampet lidt af, kan nederlaget i folkeafstemningen imidlertid også vise sig at være et vendepunkt til fordel for fuglene, der trækker over Malta på deres vej mellem Afrika og Europa.

Ganske vist vandt jægerne folkeafstemningen, men sejren på 50,4 procent er meget snæver med bare 2.220 stemmer flere end de 49,6 procent, der stemte imod at fortsætte forårsjagten. Jægerne og jagttilhængerne i Maltas to store politiske partier har nu for første gang fået tal på en hidtil uset modstand.

Næsten halvdelen af deltagerne i folkeafstemningen stemte for fuglene, for frihed til at kunne færdes i Maltas sparsomme natur uden at have hagl pibende om ørerne og imod en lobby af jægere, som i årtier har været tungen på vægtskålen i kampen om vælgerne for de to næsten lige store blokke i parlamentet.

Da BirdLife Malta i 2007 gik i gang med at organisere forårs- og efterårslejre mod krybskytteriet, kom der næsten udelukkende internationale deltagere, fordi malteserne ikke turde møde op af frygt for repressalier i deres lokalsamfund.

Her ses et jægerskjul på skråningen lige ved Red Tower. Foto: Birgitte Apel Jacobsen.

Siden er der kommet stadig flere - især unge - medlemmer i BirdLife Malta, som uden videre stiller op til sjofle tilråb og trusler fra bevæbnede mænd for at gøre en indsats for fuglene.

I det lys er det trods alt en kæmpe fremskridt og en flot advarsel til krybskytterne og politikerne, der ligger under for jægerlobbyen, at 49,6 procent har trodset premierministeren og oppositionslederens personlige anbefalinger til befolkningen om at stemme for forårsjagten. 

Kun tiden kan vise, om ordene er tomme eller reelle, men det er i hvert fald værd at bemærke, at mens jægere i kamouflagedress jublede i gaderne efter offentliggørelsen af resultatet af folkeafstemningen, så manede både formanden for det største jægerforbund, FKNK, og premierministeren til besindighed.

De havde tydeligvis bidt sig mærke i den meget snævre sejr og dermed det store krav om indgreb mod forårsjagten.

I sin tale sagde premierminister Joseph Muscat fra arbejderpartiet, at resultatet af folkeafstemningen er klart, og forårsjagten bliver åbnet i 20 dage fra tirsdag 14. april, men han lagde også vægt på, at befolkningsgrupperne for og imod jagten nu er næsten lige store.

De hæderlige jægere har fået den måske sidste chance for at praktisere deres sport, og de er nødt til at indse, at spillet har ændret sig nu, sagde Joseph Muscat.

Han gentog som ofte før, at regeringen har ”nultolerance” over for krybskytteri, og at det er helt afgørende, at de hæderlige jægere begynder at angive krybskytterne imellem dem til politiet.

Det er ikke længere business as usual for jægerne.

I jagtorganisationen FKNK lød det fra formanden, Joe Percici Calascione:

Vi har ikke vundet noget som helst, vi tabte bare ikke.

Deltagelsen i folkeafstemningen var på omkring 75 procent og dermed langt over minimumskravet på 50 procent for at være bindende. Nogle steder foregik folkeafstemningen samtidig med lokalvalg, og deltagelsen svingede fra valgdistrikt til valgdistrikt mellem 68 og 81 procent med en tendens til, at flest vælgere mødte op i distrikter, hvor der traditionelt at stærke jagtinteresser.

Sejren til jægerne blev da også sikret alene på den nordlige ø Gozo med stærke jagtinteresser, hvor jægerne fik over 5.000 flere stemmer end modstanderne af forårsjagten.

På hovedøen Malta ville afstemningen uden Gozo være endt med et plus på 3.316 stemmer for at stoppe forårsjagten.

Mark Sultana fra BirdLife Malta, der også var leder af de grønne organisationers fælles kampagne for at få forårsjagten afskaffet, hæfter sig nu ved, at en meget stor del af samfundet nu har tilkendegivet, at de forventer en langt hårdere linje over for krybskytter og ulovligheder i jagten.

BirdLife Maltas forårs- og efterårslejre imod krybskytteriet vil fortsætte, og vi forventer nu, at forårsjagten bliver stoppet i samme øjeblik, vi ser ulovlige nedskydninger af trækfugle.

Vi har før set jagten blive stoppet som følge af krybskytteri, og nu ved vi og regeringen, at samfundet forventer som en selvfølge, at myndighedernes indsats bliver langt mere omfattende, end den hidtil har været, siger Mark Sultana.

 

Kommentarer

Forårsjagten på Malta er nu blevet stoppet som følge af flere tilfælde af ulovlig jagt. Dårligt nyt for de nedskudte fugle, men godt nyt for alle de andre. Læs mere her.

Allerede i dag - anden dag med den omstridte forårsjagt - er ulovlig jagt afsløret på Malta. En flok frivillige fra BirdLife Malta filmede episoden, da en gøg blev skudt og faldt til jorden: https://www.youtube.com/watch?v=GOE8cD5DiN0.