Mild vinter med eksotiske fugle

HAANING I FELTEN Eksotiske indslag som sølv- og silkehejrer, hærfugle og storpibere krydrer denne milde vinter, og på havet ser vi havfugle, som vi ikke burde se, ifølge hvordan det var engang. Forandringerne i fuglesammensætningen en dansk vinterdag er til at tage fat og føle på...

Om få dage starter februar. Altså er der nu blot en måned tilbage af vinteren ifølge kalenderen. Fortsætter det milde vejr, vil de gråstrubede lappedykkere snart ankomme til ynglepladserne, rørdrummerne begynde at pauke, grågæssene vil ruge, sanglærkerne begynde at synge, præstekraverne ankomme og meget mere.

Meget er allerede sket denne vinter og på mange måder, har denne vinterperiode været lidt mærkelig. Mærkelig fordi jeg endnu har en opfattelse af, hvad en vinter betyder. Gennem 1990erne oplevede vi flere såkaldt grønne vintre, flere år i træk, hvor vi oplevede stor overlevelse hos en række arter som isfugl, rørdrum og skægmejse. Munke begyndte at dukke op, ret hyppigt, på foderbrættene og man twitchede en meget usædvanlig sorthovedet måge i søerne i København…

Nu er det en tand vildere. Landet er nu ”fyldt” med eksotiske arter som hvide hejrer, hærfugle, storpibere m.m. Forandringen fra tidligere tider er virkelig til at tage fat at føle på…

Hanstholm har i øvrigt to overvintrende sorthovedede måger denne vinter…

Opfattelsen af december som en måned, hvor alting lukker ned, slutter, og går i dvale, er ikke rigtigt sket. Når det har blæst fra vest, har havfuglearter, som man førhen betegnede som efterårsarter, dukket op overraskende talrigt. Det er måske ikke kun et udtryk for mildere vejr, men er måske også et udtryk for klimaforandringer med varmere havtemperaturer – og dermed et andet fødegrundlag for havfuglene? Det var dog tydeligt, at det var i Kattegat, der var sjovest at være på havobs. I al fald var det i det område, man oplevede den største diversitet i arter, mens Vestkysten af Jylland mest producerede ”normale” og forventelige arter. Langs kysterne af Kattegat blev der på flere datoer observeret en del sodfarvede skråper og store stormsvaler, hvilke var nærmest uhørt at se for relativt få år tilbage. Begge arter blev set både i december og januar.

På land er der også sket flere ting, som for få år siden var noget, man ikke kunne forvente. Det mildere klima er slået igennem, og fuglearterne følger med. F.eks. overvintrer der mange sølvhejrer i landet denne vinter. Det fuldstændige overblik mangler jeg, men op til 9 eksemplarer er set på Skjern Enge, 4 i Vejlerne, minimum 4 i Vadehavets Klæggrave samt flere i Sydsjælland.

Sølvhejrer (og fiskehejre), Tamosen den 23. januar 2017. Foto: Henning Larsen.

Silkehejre, Attrup Engsø den 24. januar 2017. Foto: Kjeld Lund.

Lidt mere overraskende er det at der også er overvintrende silkehejre på Skjern Enge og i Vadehavet, og så er trane talrig med anslået 70 overvintrende fugle. I december sås et større antal overnattende fugle i Kongens Mose i Sønderjylland. Således 50 den 14. december faldende til 37 den 21. december og derefter ligger det anslåede antal rapporterede fugle på omkring 15 i det sønderjyske område. Lolland (10), Sydsjælland (10) og det Midtjyske (ca. 16) er flot repræsenteret.

I Reersø og i Munkebo bliver det en tand mere eksotisk idet hvert sted har en overvintrende hærfugl. Dertil er der også videofilmet en hærfugl på Bornholm den 1. januar.

Hærfugl, Reersø Havn den 11. december 2016. Foto: Anne Blotting.

Storpiber havde et fåtalligt efterår i Danmark, men så meget desto mere var det fedt da tre storpibere ved Thorsminde, sås gennem en stor del af december. Samtidig kunne ses en fugl på Grenen i Skagen. Den blev opdaget den 1. december, og blev set indtil den 2. januar. Sidstnævnte er første vinterfund i Skagen. Arten er begyndt at overvintre i Sydeuropa og i Nordafrika.

Storpiber, Thorsminde Havn den 6. december 2016. Foto: Carsten Gørges Laursen.

Når der er tale om milde vintre, skal vi måske ændre opfattelse til, at december mere er en forlængelse af efteråret, mens februar udgør starten på foråret snarere end at kalde dem vintermåneder? Fuglemæssigt er det jo spændende at opleve forandringerne og at dokumentere ændringerne.

God fornøjelse derude i det milde vintervejr.

Tak til Henning Larsen, Kjeld Lund, Anne Blotting og Carsten Gørges Laursen for udlån af billeder.