Netfugl genopstår

Efter at have ligget i dvale i en årrække, er der nu atter udsigt til, at Netfugl kan genopstå.

Sabinemåge. Foto: Jørgen Kabel

Netfugls bagmænd, DOFs hovedbestyrelse og DOFs feltudvalg har fundet sammen om at opdatere Netfugl teknisk, genoplive sitet, og skabe Netfugl 2.0, som et centralt netforum for feltornitologi i Danmark.

I takt med udviklingen af DOFbasen vil brugernes indtastninger generere artsliste for alle, der ønsker det, og disse lister vil kunne vises på Netfugl 2.0.

Lanceringen af Netfugl 2.0 forudsætter, at der findes midler til en teknisk opdatering, der løfter sitet ud af sin tornerosesøvn.

Galleriet er fortsat af høj kvalitet og rummer ikke bare alle Danmarks fugle, men mere end halvdelen af verdens fuglearter. Det er håbet at brugerne fortsat vil bidrage til dette galleri og være med til at udvikle indholdet.

Dertil kommer, at der vil ske en gradvis integration mellem DOFbasen og Netfugls danske artslister.

DOFbasen er under stadig udvikling, og den nyeste udgave, der er på trapperne, kan automatisk generere danske artslister på baggrund af kvalitetssikrede indtastninger af observationer i DOFbasen.

På sigt vil også VP-artslisterne på Netfugl 2.0 blive forbedret, så det bliver lettere at registrere og vedligeholde disse lister.

Der er ved at blive udarbejdet en projektplan for finansiering og rækkefølgen af dette arbejde.

Efterhånden vil alle funktioner fra det gamle Netfugl blive opdateret, herunder også en artikeldatabase, der omfatter feltornitologiske artikler fra bl.a. Pandion, der tænkes udfaset.

Da Netfugl 2.0 reelt skal programmeres fra bunden af, og sitet i højere grad skal integrere data fra DOFbasen, er det et dyrt og ressourcekrævende projekt.

Belært af erfaringerne med forsinkelser fra Android og IOS versionerne af DOFbase-app’en, ønsker arbejdsgruppen bag projektet ikke at sætte en dato på, hvornår de første dele af det nye Netfugl 2.0 vil være klar. Men ambitionen er at kunne gå i luften i 2020.

- Det er med glæde, at DOF giver sig i kast med udviklingsopgaven, udtaler Egon Østergaard, formand for DOF, der ser frem til at kunne tilbyde det nye digitale mødested til landets feltornitologer.

Næstformand for Feltornitologisk Udvalg, Anders Wiig, noterer sig med tilfredshed, at man er kommet i mål med sagen, der i mange år har ligget FELTUD på sinde.

Morten Bentzon Hansen og Jens Søgaard Hansen, som er ”bagmændene” bag Netfugl, glæder sig over det tekniske løft af Netfugl og koordineringen af de to hjemmesider.

Har man spørgsmål til projektet, vil man kunne henvende sig til hovedbestyrelsesmedlem Lene Smith, lene@lsmith.dk eller til FELTUD ved Anders Wiig, feltud@dof.dk).

Mange venlige hilsener fra

Anders Wiig Nielsen, Feltornitologisk Udvalg

Jens Søgård Hansen og Morten Bentzon Hansen, Netfugl

Mark Desholm, chef for Naturafdelingen, DOF BirdLife