Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, april 2017

I weekenden 1-2. april afholdt Sjældenhedsudvalget (SU) møde i Vejlerne. Omgivelserne bød på sydlige blåhalse, sølvhejre, bjergpibere, mosehornugle, havørne og mængder af svømmeænder i pauserne mellem diskussionerne, bedømmelserne og aldersbestemmelserne i en lang række spændende, indsendte sager.

Su-møde i Vejlerne den 1. april 2017. Simon Sigaard Christensen præsenterer aldersbestemmelse af alpejernspurv. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Blandt sagerne, som blev godkendt på mødet, kan bl.a. nævnes Danmarks, Europas og Vestpalæarktis' første fund af sinkiangløvsanger, Danmarks første fund af østlig husrødstjert samt Danmarks femte fund af ørkenpræstekrave.

Østlig husrødstjert

Karakterer, der godtgør bestemmelse af østlig husrødstjert (racen phoenicuroides), blev gennemgået grundigt på mødet. Afgørende forskelle fra hybrider mellem rødstjert og husrødstjert, der indimellem kan ligne østlig husrødstjert meget, ligger i udbredelsen af sort på brystet samt, at vingeformlen skal være som hos husrødstjert.

Der diskuteres østlig husrødstjert. SU-møde i Vejlerne den 1. april 2017. Kent Olsen til venstre og Simon Sigaard Christensen til højre. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Lokale SU-arter

For nuværende har i alt otte arter status som lokale SU-arter. Dvs. at fund af disse arter i særlige dele af landet skal godkendes, førend fundene kan publiceres i DOF’s officielle publikationer. Listen er for nylig blevet korrigeret i samarbejde DOFbasens kvalitetsudvalg (DKU) og kan ses nedenfor.

Derudover behandler SU meget usædvanlige forekomster af arter, som ikke er på SU-listen, f.eks. ekstraordinært store forekomster eller fund af en art uden for dens dokumenterede forekomstperiode. Bedømmelsen kan ske på opfordring fra bl.a. DKU, DOF’s Landsrapportgruppe eller DOF’s lokale årsrapportgrupper

 

Art

Geografisk område, hvor fund af arten skal bedømmes

Lille stormsvale

Fund uden for den jyske Vestkyst bedømmes

Topskarv

Fund uden for den jyske Vestkyst bedømmes

Sandterne

Fund øst for Lillebælt bedømmes

Stor hornugle

Fund øst for Lillebælt bedømmes

Kirkeugle

Fund øst for Lillebælt bedømmes

Grønspætte

Fund øst for Storebælt bedømmes

Topmejse

Fund øst for Storebælt bedømmes

Fyrremejse

Fund øst for Lillebælt og fund i lokalafdeling NJ og NVJ bedømmes

  

Indsendelse af SU-fund

Bemærk, at SU meget gerne ser, at man ved indsendelse af fund vedlægger feltnoter eller feltskitser – specielt ved fund, som ikke er dokumenteret med fotos eller lydoptagelse. Tilstedeværelsen af feltnoter/feltskitser vægtes højt af udvalget og kan i flere tilfælde være afgørende for resultatet af sagsbehandlingen. Ved indsendelser, hvor observationen er af ældre dato, er det endvidere meget vigtigt, at indsender tydeliggør, hvad beskrivelsen bygger på, og vedlægger eventuelle feltnoter fra observationen.

SU vil desuden opfordre til, at man er omhyggelig med at vedlægge (eller linke til) al den relevante dokumentation, man har til rådighed, når man indsender et fund – også i sager, hvor en artsbestemmelse måske let kan afgøres ud fra kun et enkelt billede. Flere billeder fra forskellige vinkler kan eksempelvis være afgørende for en eventuel aldersbestemmelse. Læs endvidere også tjeklisten på SU's hjemmeside.

Fund indsendes nemmest via udvalgets hjemmeside her. Ellers kan man naturligvis også stadig indsende pr brev og mail (SU@dof.dk).

Liste over endnu ikke indsendte SU-fund

SU efterlyser en række fund fra 2016 af SU-arter, som endnu ikke er indsendt pr. 21. februar 2017. Indsendelse af disse fund er vigtige, således de kan nå at blive behandlet inden en eventuel publicering i SU's årsrapport, som udkommer med ”Fugleåret”. Alle kan indsende SU-fund, uanset om man er finder eller ej. Man kan følge med i hvilke fund, der er indsendt, og også se om de indsendte fund er behandlet færdig her. Listen over de endnu ikke indsendte SU-fund kan findes her. Denne liste vil blive opdateret 1. maj.