Operation overshooter 2016. Lolland, Falster og Møn. Den 20-22.maj

Overshooter hentyder til det fænomen, at en del fugle, der ikke er hverdagskost herhjemme, når de sydlige dele af landet i det sene forår. Er vinden sydlig kommer der nye fugle op sydfra. Er det koldt og efterårsagtigt, trækker de ”overshooters”, der allerede er i landet, tilbage mod varmere himmelstrøg. Selvom der kan være langt mellem fuglene, giver det næsten garanti for noget spændende på træksteder som Gedser Odde og Hyllekrog. Men alle gode lokaliteter bør tjekkes, både nat og dag!

Feltud fortsætter traditionen med Operation Overshooter på Lolland, Falster og Møn. Arrangementet har denne gang datosammenfald med et par gyldne dage i 2011, hvor optimale vejrforhold gav en perlerække af fugle på sydhavsøerne, som Høgeørn, Stor Skrigeørn, Aftenfalk, Hvid Stork, Hvidvinget Terne, Biæder, Savisanger, Drosselrørsanger og Flodsanger.

Turteldue. Foto: Anders Wiig Nielsen

Fredag aften kl. 20.00 vil der være et introoplæg til området. Det afholdes på Gedser Fuglestation, for enden af Fyrvej øst for Gedser. Parkér ved den offentlige parkering for enden af Fyrvej.

Efter nogle tidlige timer i felten vil der lørdag kl. 8.00 være morgenmad for tilmeldte ved fuglestationen. Lørdag aften vil der være mulighed for at mødes med andre deltagere i skolestuen på Gedser Fuglestation. Arrangementet slutter kl. 16.00 søndag.

Deltagere skal selv finde indkvartering. Hvis du har en walkie talkie er det en god idé at tage den med og tune ind på kanal 2.10. Guidning via walkie kan være en stor hjælp når Biæderen eller den Rødryggede Svale skal lokaliseres.

Arrangementet er gratis. Bedste fugl fundet af en deltager præmieres, forudsat man er tilmeldt og medlem af DOF.

På facebookgruppen ”Feltud” og på Pandion kan der læses om Feltuds arrangementer, og om spontane aktiviteter som fælleslusk og guidning ift. stationære hits under selve arrangementerne.

Du kan tilmelde dig Operation Overshooter på: ” feltudarrangerer@dof.dk” eller til Anders på sms eller telefonisk på 21 68 66 81.

Vi ses i felten!

Feltud

Lille skrigeørn fra Karensby Bakker, Møn, den 26. maj 2014. Foto: Per Schiermacher-Hansen.