Operation Overshooter 2017

Lammegrib, lille skrigeørn, sort stork, rødrygget svale, piroler og sorte glenter blev overskrifterne for Operation Overshooter 2017.

For fjerde år i træk har DOF’s feltudvalg afholdt Operation Overshooter - en satsning i Sydøstdanmark med henblik på at opstøve sjældne arter, der er trukket for langt og skal retur igen. Arrangementet lå på omtrent samme tidspunkt som i 2016, nemlig i weekenden 19. – 21. maj. Vejrudsigten så lovende ud med varme torsdag og fredag. Lørdag slog vejret fuldstændig om med frisk vind fra nordvest, temperaturfald og mange skyer.

Fredag aften på Gedser Fuglestation: Der grilles, lyses natsværmere og lægges planer for næste dag. Foto: Anders Wiig Nielsen.

LØRDAG

Lørdagen lagde hårdt ud, da en RØDRYGGET SVALE blev meldt over walkien fra Sydstenen, Gedser 05.56. Fuglen blev fundet af Kristoffer Hansen og set i måske under 1 minut af 3 omgange af Kristoffer Hansen og Anders Wiig Nielsen mens den fløj lavt ved klinten med nogle landsvaler. Morten Kofoed-Hansen, som var på poststien da fugle blev fundet, nåede at se fuglen i et kort glimt fra poststien takket være meldingen på walkien. Fuglen blev desuden meldt ud på Bird Alarm med det samme, men kun de 3 nævnte observatører nåede at se fuglen. Fuglen trak sandsynligvis mod nord. Kl. 08:21 blev der meldt en rødrygget svale ved Ulvshaleløb og 12:40 en rødrygget svale ved Jættebrink, begge lokaliteter på Møn. Mellem Gedser Odde og Ulvshale er der ikke mere end 60-65 km, når kysten følges. Mellem Ulvshale og Jættebrink omkring 27 km langs kystlinjen på Møn. Det kan derfor næppe udelukkes, at det kunne være samme fugl set på de 3 nævnte lokaliteter!

Kl. 8 bød feltud på morgenbrød og kaffe ved Gedser Fuglestation. Trods de mange dippere var humøret fortrinligt. Den hårde vind havde holdt en del under dynen, men det havde vist sig, at netop vejrskiftet til kold vestenvind gav fugle.

Resten af lørdagen forløb mere roligt. 7 sortstrubede lommer, 3 lærkefalke, en flok på 10 sandløber samt en stor gråsæl blev noteret fra Sydstenen. 3 sorte glenter huserede i området, heraf 2 sammen. 5 røde glenter sås trække ud – måske de samme som sås søndag. I løbet af dagen aftog vinden og i takt hermed tiltog trækket af knortegås, der trak østover i en lind strøm. Ved sammentælling over hele dagen blev det til ikke mindre end 18.333 trækkende. I stationshaven blev ringmærkningen varetaget af Michael Bjerregaard. 2 røde karmindompaphanner samt en rødrygget tornskade han blev dagens bedste fangster.

På Møn var det en sand fuglefest med rødrygget svale, steppehøg 2k, aftenfalk, 2 sorte storke, LILLE SKRIGEØRN, og ikke mindst en ung LAMMEGRIB! En lille skrigeørn sås også på Hyllekrog – nok samme fugl som på Møn. I så fald havde begge rovfugle rute mod nordøst til Østmøn, hvorfra de kunne iagttages fra Jættebrink, Aborrebjerget og senere Spejlsby Skov.

Lammegrib, Sømarkedyssen, Møn den 21. maj 2017. Foto: Allan Haagensen.

SØNDAG

Søndag havde vinden lagt sig. Morgenmad i felten var igen et trækplaster, men fuglemæssigt var søndagen noget mere stille på Gedser Odde. Gulirisk, som er næsten daglig på Gedser, noteredes fra Sydstenen. 3 piroler sås i Gedser By, heraf 1 gul fugl med hvid bug. 4 sølvhejrer trak nord i flok 09:50 – alle med gult næb. 1 sort glente sås trække nord sammen med 5 røde. På Møn sås fortsat LAMMEGRIB, LILLE SKRIGEØRN, turteldue og Rødrygget Svale. På Hyllekrog kom desuden 2 biædere i bogen.

Om søndagen fortsatte lammegribben nordover til Feddet. Mandag og tirsdag var den nået til Jønkøping i Sverige. Mange svenskere har i skrivende stund twitchet fuglen, eller forsøgt på det, ved Jønkøping, uagtet at der på nettet er stor debat om hvilken status fuglen rettelig bør have. Det skyldes at der i Sydeuropa er udsætningsprogrammer flere steder, hvor de oprindelige vilde bestande suppleres med udsatte.  

Operation Overshooter viste sig igen som en succes. Weekenden faldt i år næsten perfekt i forhold til vejrskiftet, og med folk ved Hyllekrog, Gedser og på Østmøn er der nærmest garanti for spændende fugle.

Gedser Fuglestation har med sin nyindrettede 1. sal fået fine rammer for en fugleweekend og trods omkring 25 tilmeldte kan der kun lyde en kraftig opfordring til at endnu flere giver området en chance i slutningen af maj.

Operation Overshooter’s yngste deltager er med på en netrunde i Gedser. Foto: Anders Wiig Nielsen.