Overraskende fund og bekymring for nogle arter på Atlaslejr

Flere kvadrater i Atlas III har kun få data om ynglefugle. Derfor mødtes 18 aktive på Lolland-Falster for at finde fugle i de kvadrater, hvor de vigtige fugledata mangler. Det blev til overraskende ynglefund og bekymring for nogle arter. Lejren var en stor succes.

Rødtoppet fuglekonge blev fundet syngende i hele fem kvadrater, i to af dem endda med unger. Foto: Luise Ekberg

Med naturskolen på bredden af Maribo Søndersø som base blev der afholdt Atlaslejr på Lolland/Falster 6.-12. juni 2016. Målet var at dække manglende TimeTælleTure og Atlaskvadrater med få rapporteringer.

I alt blev 126 fuglearter registreret til Atlas III, heraf 104 som sandsynlige og/eller sikre.

Mest udbredte art var solsort, som blev fundet i 53 kvadrater. Blåmejse blev dog fundet sikkert ynglende i flest kvadrater (38). Den store fremgang hos rødstjert i Danmark blev også afspejlet af lejrens resultater, hvor den blev fundet i 41 kvadrater, heraf sikkert ynglende i de 11. Rødtoppet fuglekonge blev fundet i hele 5 kvadrater, og med unger i to af dem. Sikre ynglefund blev også gjort af grå fluesnapper, vandrikse og skægmejse, og hele 6 af fuglekonge.

Traner fundet på TimeTælleTur. Foto: Luise Ekberg

Overraskende nok kunne husskade kun findes i 16 kvadrater og agerhøne i kun 5. Bekymrende er det, at bomlærke, bynkefugl og broget fluesnapper kun kunne findes i et enkelt kvadrat hver, og at dobbeltbekkasin, vagtel og græshoppesanger slet ikke blev registreret.

Derudover blev deltagerne forkælet med daglige observationer af havørne, rød glente og rødhovedet and. Nogle var heldige at støde på sort glente, drosselrørsanger, lille fluesnapper, ringdrossel, pirol og hedehøg.

Endnu et sikkert ynglepar i Atlas III. Foto: Luise Ekberg

Lejren var en stor succes, ikke mindst på grund af noget nær optimale vejrforhold. Kun et par dage med blæst gav udfordring, hvilket desværre også medførte aflysning af turen til Vejrø, hvis to kvadrater ellers kunne have været meget spændende at få dækket. Forhåbentlig kan det lade sig gøre på et senere tidspunkt.

Men vigtigst var naturligvis alle deltageres store engagement og gode humør, tak til jer alle! Forhåbentlig på gensyn til atlaslejr igen i juni 2017.

Fem havørne i luften og rødhovedet and i Maribo Søndersø "forstyrrede" den velfortjente aftensmad. Foto: Svend Erik Mikkelsen

Vi var 18 lejrdeltagere, som i alt under lejrens seks dage har indtastet 2883 observationer fra 76 kvadrater i atlasbasen, heraf 841 sikre, 317 sandsynlige og 1727 mulige ynglefund. 

Der var målrettet indsats i 65 kvadrater og sene TimeTælleTure blev udført i 28 af disse, hvilket var samtlige ledige sene TimeTælleTur på Lolland/Falster.

Kort med resultaterne af lejren. Kvadrater med målrettet indsats er markeret med gult. Kvadrater med fed kant angiver udført TimeTælleTur. Tallene angiver antallet arter, der er indtastet i atlasbasen af deltagerne som enten mulig, sandsynlig eller sikker ynglende.