Sølvhejrekoloni opdaget i Vejlerne

HAANING I FELTEN Sølvhejren er opdaget ynglende i koloni med fire reder, tre æg og en stor unge i Vejlerne. Dermed er landets første rigtige koloni en realitet efter enkelte ynglefund på Saltholm og i Vejlerne de sidste par år.

Det er en glad dag, når man kan fortælle denne særlige finderberetning.

Gennem længere tid har jeg haft fiskehejrekolonien i Vejlerne mistænkt for at huse ynglende sølvhejre. Ikke bare et par, ligesom sidste år, men der måtte være flere bedømt ud fra trafikken til og fra kolonien.

For en måneds tid siden fandt jeg en rugende fugl. Den kunne imidlertid kun ses fra meget stor afstand (flere kilometer), og samtidig oplevede jeg, at tilflyvende fugle fløj ind til andre træer.

Der måtte være flere.

Helt tidlig morgen oplevede jeg også fourageringstræk væk fra kolonien, over højderyggen Hannæs, i retning af Tømmerby Fjord og Vesløs Vejle. To, sommetider tre, sammen. Klokken 4 om morgenen.

Det var yderligere indicier på flere ynglende fugle, men selv fra det højeste punkt på Hannæs kunne eventuelle redetræer ikke ses.

Vejlernes sølvhejrer kan opleves fouragere ved især Vesløs Vejle, udfor Tømmerbytårnet, udfor spidsen af Skårup Odde, ved Krapdiget samt i Lund Fjord og i Selbjerg Vejle. På sidste totaloptælling af Vejlerne så jeg 10 sølvhejrer.

Flere gange er tanken om, at en droneflyvning kunne fortælle, om der var hold i mine formodninger, dukket op som et stort ønske.

Da jeg i sidste uge fik en opgave sammen med Lars Maltha Rasmussen om at tælle fuglekolonierne op på øerne i Limfjorden, fik jeg en ide.

Lars er professionel dronefører, og da opgaven i Limfjorden indbefattede droneflyvninger, spurgte jeg, om vi ikke kunne lave en afstikker til Vejlernes fiskehejrekoloni.

Det var han helt med på, og efter at have inspiceret området foretog han en flyvning ind over kolonien.

Hejrerne reagerede ikke på dronen, og da den landede igen, så billederne lovende ud.

Først i mandags, efter at have analyseret billederne grundigt på en god skærm, var dommen fra Lars klar: ”Der yngler fire par sølvhejrer”. ”I den ene rede ses 3 æg og i en anden rede ses en stor unge”!

Dronefoto over fiskehejrekolonien. Lars Maltha Rasmussen har tilføjet, hvor rederne er. På dette foto ses angivelsen af tre reder. Foto: Lars Maltha Rasmussen, Tidal Consult.

På dette foto ses angivelsen af den fjerde rede. Foto: Lars Maltha Rasmussen, Tidal Consult.

Grunden til at sølvhejrerne netop yngler der, skyldes sandsynligvis, at de er blevet tiltrukket af fiskehejrerne, samt at de høje træer yder god beskyttelse mod en lang række prædatorer.

I sandhed en stor dansk fuglenyhed.

Sidste år ynglede et par sølvhejrer i Vejlerne. Se nyheden fra sidste år her. Da var der tale om andet danske ynglefund nogensinde. Nu er der tale om det tredje – og nu endda i form af en mindre koloni. I 2014 blev landets første ynglepar opdaget på Salthom. Læs om det her.

Storartet. Det er med til at gøre livet og professionen som ynglefugletæller endnu sjovere.

SE VIDEO med sølvhejre:

[video:https://youtu.be/5m5IJlkIe5Y]

[video:https://youtu.be/Z8wVlOqgVnk]