Spændende slørugle-fund: Stort kuld med ni unger

Ni næb at mætte på én gang hos et slørugle-par i det vestjyske. Kuldet er et af de største fundet i Danmark.

Der var en, der var to...hele det store kuld samlet. Bemærk forskellen på ungernes størrelse. Foto: Finn T. Nielsen

Jeg har over en årrække fra begyndelsen af 00’erne beskæftiget mig en del med opsætning af redekasser og ringmærkning af slørugler.

Siden har jeg håndteret flere end 200 unger, som har fået ring på.

Men i anden uge af september fik jeg en oplevelse af de usædvanlige på en kvægejendom lidt øst for Videbæk i Vestjylland. Jeg var en del af et lille hold bestående af en landmand og sløruglevært plus yderligere to, som hjalp til med at hænge redekassen op sidste år,

Vi havde aftalt at se til redekassen og mødtes på landmandens adresse. Han mente, at der i hvert fald var to unger, da han havde set, at de stak hovedet ud af kassens åbning flere gange.

Men det slog ikke til, for da der blev sat en klud i fronthullet, og ungerne begyndte at blive taget ud af sidelugen blev det ved og ved. Kuldet bestod af hele ni unger!

Det er et helt vildt antal for en så stor fugl, og jeg har aldrig tidligere set så mange unger hos en slørugle.

En af de største unger håndteres ved den opsatte kasse af ringmærker Lars Holm Hansen. Foto: Finn T. Nielsen
 

I 2003 blev et kuld på syv unger mærket her i Vestjylland, hvilket er det hidtil højeste jeg er stødt på. De otte unger i dette kuld fik ring på, mens nummer ni var for lille.

Ungerne var fint velnærede specielt set i betragtningen af det meget store antal mus, som er nødvendige for forældrefuglene at bringe hjem hver aften og nat til den sultne ”bande”.

Vi fik taget nogle fine fotos og er specielt glad for det med alle ni unger sammen, hvor man kan se de to største, som kun har få dun på kroppen og stort set ligner de voksne slørugler.

Derefter kommer de ellers trip-trap dernedad med flere og flere dun og til sidst ”lilleputten”, som ikke fik ring på.

Lars Holm Hansen ringmærker ungerne. Foto: Finn T. Nielsen

Slørugler ruger omkring en måned på æggene, inden de klækker, men de begynder at ruge, når de har lagt det første æg, og ungerne klækker asynkront, som det er almindeligt for rovfugle.

Hvis vi forudsætter, at denne slørugle-hun har lagt et æg cirka hver anden dag, er der knap tre ugers forskel på ældste og yngste unge.

De yngste unger vil således kun overleve, såfremt der er føde nok, idet de større søskende jo nok skal mase sig på først.

Med ni unger har forældrefuglene således sammenlagt ruget på æggene i næsten 50 dage, hvilket i sig selv også er en kraftpræstation, når de tillige skulle finde føde til de ældste unger.

Dette sløruglepar har virkelig været i en super god kondition på en helt igennem optimal uglelokalitet med masser af mad, inden de startede med at ruge på det første æg i begyndelsen af juni.

Kuldet hører til blandt de største fundet i Danmark.

Kun én gang tidligere er ringmærket et kuld på otte i Sydvestjylland, hvor alle unger fløj fra reden.

Desuden er der ringmærket et par med ti unger i Sønderjylland, men her blev ”kun” syv flyvefærdige unger ringmærket.

En vildt skøn oplevelse var det i hvert fald! Ugler er nogle fantastiske skabninger, som er tilpasset at jage i næsten mørke, hvor de med deres eminente syn og hørelse, tillige med at de også er total lydløse, kan fange masser af mus.

Og så er uglerunger jo bare charmerende på deres måde, alt efter art.

Om Lars Holm Hansen:

Formand for DOF Vestjylland og certificeret ugleringmærker under Zoologisk Museum