Steppehøg har fået unger i Holland for første gang

Fire steppehøg-unger er kommet på vingerne i Holland. Det er første gang, steppehøg er fundet ynglende i det vestlige Europa. Se fotos og video fra den fantastiske familie her.

Hunnen i reden. I starten var der fem unger, men kun fire kom på vingerne. Foto: Ruurd Jelle van der Leij 

Findes der noget bedre end at se en steppehøg flyve lavt hen over klitterne ved Skagen med en god sydøstenvind? Ja, flere steppehøge på besøg, som vi heldigvis kan opleve i Danmark.

Men i Holland går det endnu vildere for sig.

Her har man fået de første unger af steppehøg nogensinde.

Fire stykker kom til verden i den nordlige hollandske provins Groningen i år, rapporterer Dutch Montagu's Harrier Foundation.

Normalt skal man til de østeuropæiske stepper og Asien for at finde steppehøgens normale ynglesteder. Finland har som det eneste land uden for det østlige Europa ynglende steppehøg.

Opdaget under fugletælling

Yngleparret blev opdaget i maj, da en frivillig fugleoptæller under optælling af ynglefugle bemærkede et par, som udviste yngleadfærd. Dagen efter fandt han redestedet sammen med høge-ekspert Ben Koks.

Et hegn blev sat op rundt om reden af Dutch Montagu’s Harrier Foundation for at beskytte den mod rovdyr som ræv og skovmår. Fuglene blev studeret grundigt gennem hele ynglesæsonen for at få mere viden om deres yngleadfærd.

Hunnen fra det hollandske ynglepar blev blandt andet set jage på gårde, hvor den som en anden spurvehøg fangede svaler, mejser, spurve og stære.

De fire udfløjne unger. Foto: Thijs Glastra 

Første ynglefund i kornmark

Som om det ikke var nok, er det desuden første gang, man har set steppehøg yngle i en kornmark. Reden var placeret i en bygmark og blev hegnet godt ind for at beskytte den.

Det kender vi også fra DOF’s arbejde med at beskytte hedehøgene i Danmark i tæt samarbejde med lokale landmænd i Projekt Hedehøg

Der var måske en antydning for tre år siden om, at et ynglefund kunne være nært forestående i Holland.

Dengang kærestede en steppehøg han med en hedehøg hun i Groningen. Men det blev ved kæresteriet.

Derudover har flere individer overvintret i Holland de sidste to år. Det er stadig et ubesvaret spørgsmål, hvor fuglene kom fra i år, og hvorfor parret valgte at yngle i år.

Men det giver tanker om, om det samme kan ske i Danmark.

- Hvis steppehøg fortsætter sin fremgang og spredning mod vest, kan vi forvente et ynglefund i Danmark inden for de nærmeste år , siger Knud Flensted, biolog i DOF.

Giv dit bud i en kommentar: Kommer steppehøg til at yngle i Danmark?

Man må sige, at hollænderne har gjort meget for at dokumentere det fantastiske ynglefund i fotos og video.

Se en video af steppehøge-familien her:

[video:https://youtu.be/DrAyfXX3d5k]

Læs mere her og hos RSPB