Stormfulde tider forude for havfugle

Stærkere vinde som følge af klimaændringer kan påvirke bestande af vilde dyr, ved at have en effekt på deres evne til at finde føde, antyder en undersøgelse af havfugle.

Forskning på britiske skarver har vist, at når vinden er stærk tager det meget længere tid for hunner at finde føde i forhold til hanner.

Det kan resultere i ringere tilstand hos hunner og i sidste ende få betydning for hele bestandsstørrelser, hvis vindforholdene forværres, som klimaforskere mener.

I vores undersøgelse måtte hunnerne arbejde hårdere end hannerne for at finde føde, og vanskelige vejrforhold forværrede denne forskel. De forventede stigninger i vindhastighed kan derfor påvirke hunnernes tilstand med potentiel afsmittende effekt på hele bestandsstørrelser, siger Dr. Sue Lewis, der ledede undersøgelsen.

Undersøgelsen blev udført på topskarver på Isle of May National Naturreservat i sydøst Skotland af forskere fra Edinburgh Universitet, Center for Økologi & Hydrologi (CEH) og Britisk Antarktisk Undersøgelser.

Tracking udstyr blev monteret på fuglenes ben. Udstyret målte blandt andet, hvor længe fuglene fouragerede efter fisk i havet.

Topskarven ligner skarven, men den er noget mindre og spinklere end denne, og den har en slankere hals og et tyndere næb. Fotograf: Albert Steen-Hansen.

Hos mange havfuglearter er hunnerne mindre og lettere end hannerne, så de må arbejde hårdere for at dykke gennem turbulent vand. Hunnerne kan heller ikke holde vejret så længe, flyve så effektivt eller dykke så dybt som hannerne.

Forskerne bag undersøgelsen mener, at deres resultater kan gælde for mange andre arter med kønsforskelle i deres fouragering. F.eks. kan det herhjemme dreje sig om ederfugl, hvinand og selvfølgelig skarv.

Hvinanden er i vinterhalvåret en almindelig gæst i mange danske farvande. Især hannen er meget karakteristisk med sin hvid-sorte fjerdragt, den iøjnefaldende hvide plet i det grøn-sorte hoved og de gule øjne. Fotograf: John Larsen.

Størstedelen af forskning, der foreligger om klimaændringer har fokuseret på effekten af opvarmning, men der er en voksende bekymring for stigende vindhastigheder og hyppigere storme. Denne undersøgelse viser, hvordan vind kan påvirke vilde bestande, og hvor udbredt det kan være, eftersom mange arter har kønsforskelle i deres morfologi, siger Dr. Francis Daunt fra CEH.

Resultaterne fra undersøgelsen udkom for få dage siden i Journal of Animal Ecology.
Sue Lewis, Richard A. Phillips, Sarah J. Burthe, Sarah Wanless, Francis Daunt. Contrasting responses of male and female foraging effort to year-round wind conditions. Journal of Animal Ecology, 2015; DOI:10.1111/1365-2656.12419