Sydvestjylland styrede uge 42 | Pandion

Sydvestjylland styrede uge 42

HAANING I FELTEN På trods af at DOFs Felttræf blev afholdt i Skagen, var centervægten af fuglekiggere placeret i Sydvestjylland og det var de sjældne fugle også. Felttræfarrangørerne havde ellers sørget for et meget spændende program og det var, efter min mening, spændende at man turde tænke nyt og vælge et nyt sted. Uheldigt for dem blev den sjældneste art set om søndagen, hvor de fleste (alle?) havde forladt stedet. Også Christiansø, Thy og Sjælland meldte gode fugle, mens f.eks. Gedser var ret stille, småfuglemæssigt.

Uge 42 blev igen en hæsblæsende omgang.

Ugen var bemærkelsesværdig god, fordi især de sjældne phylloscopussangere fra Sibirien viste sig frem i flotte antal.

På felttræffet i Skagen vejrede man morgenluft, da den spændende tur til Hirsholmene om mandagen bød på kanonobs af en rastende hvidnæbbet lom og en rastende topskarv. Turen var på sin vis ret pioneragtig, og resultatet må have føltes godt.  Dagen inden havde de skudt træffet i gang med en dværgværling som også var set i dagene forinden, men fornemmelsen var god. Imidlertid meldte Michael Bjerregaard, klokken 9.20, en ringmærket schwarz’ løvsanger ud fra Keldsnor på Sydlangeland. Det blev starten på en dag der går over i den ornitologiske historie i Danmark.

Hvidnæbbet lom, Hirsholmene den 16. oktober 2017. Foto: Henrik Böhmer

Allerede klokken 9.06 var en brun løvsanger meldt ud fra Stevns, men den blev senere ombestemt og meldt ud som schwarz’! Altså var der pludselig to schwarz’ i Danmark. Noget var i gang.

Klokken 12.16 melder Henrik Wienberg Kristensen en ny schwarz’. Nu i Blåvandsområdet. Allerede nu er der tale om en sensation med tre schwarz’ i Danmark samme dag. Det hidtil bedste år i Danmark var med tre eksemplarer i løbet af et efterår. Nu har vi tre samme dag!

I Thy besluttede ringmærkeren Arne Urvang sig for at prøve noget eftermiddagsringmærkning på Agger Tange efter en morgen og formiddag ved Hanstholm Fyr. Han nøjedes med to net, men allerede på første runde kan han melde om både hvidbrynet løvsanger og schwarz’ løvsanger i samme net.

Hvidbrynet løvsanger og schwarz' løvsanger, Agger Tange den 16. oktober 2017. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Danmark var nu på 4 schwarz’!

Det viser sig snart, at Christiansø næsten samtidig også har fanget en. Dagens femte schwarz’ er dermed en realitet, og alle er måbende overraskede. Dem der får set en, er lykkelige over at have været med, hvor det skete.

I Blåvand er man yderligere glad, da dagen også byder på 2 fuglekongesangere, flere hvidbrynede løvsangere, to sibiriske bynkefugle, høgesanger mm. Uge 42 var i sandhed i gang.

Sibirisk bynkefugl, Nyeng den 14. oktober 2017. Foto: Tony Papillon

Der blev kæmpet mange steder i landet, men det var meldingerne fra Sydvestjylland, der dominerede displayet på Birdalarm appen. Hvidbrynet løvsanger først og fremmest, men også høgesanger, storpiber og sibirisk bynkefugl glædede mange. På Bornholm findes en schwarz’ løvsanger på en ellers ret blæsende tirsdag, hvor håbet om havfugle blev gjort til skamme.

Hvidbrynet løvsanger, Ho Plantage den 17. oktober 2017. Foto: Christian Andersen Jensen

Fuglekongesanger, Blåvands Huk den 16. oktober 2017. Foto: Hans Pinstrup

Høgesanger, Skallingen den 19. oktober 2017. Foto: Henning Larsen

Det var først dagen efter at der kom eftervirkninger fra blæsevejret, da Blåvand meldte om 2 store stormsvaler og lunde, mens Hvide Sande havn meldte om rastende thorshane. Heldigvis var der igen liv i krattene og en ny schwarz’ løvsanger blev endda ringmærket i Blåvand, mens ugens første brune løvsanger blev fundet ved Fiilsø.

Om torsdagen blev der både fundet brun løvsanger i Blåvandsområdet og på Frederiksø samt to fuglekongesangere på Christiansø. Der var dværgværling på Rømø og derudover en del hvidbrynede løvsangere fordelt på især den Jyske Vestkyst.

Dværgværling, Landsende, Rømø den 19. oktober 2017. Foto: Kim Hagen Andersen

Brun løvsanger, Hvidbjerg Camping, Blåvand den 20. oktober 2017. Foto: Frits Rost

Fredag åbner ballet med en ny brun løvsanger i Blåvand samt en på både Mandø og Fanø. Mandø har desuden en dværgværling, Møn melder fuglekongesanger og så melder Blåvand yderligere om en himalayasanger. Det er som om, man bare ønsker at få ryddet op i sjældne østlige sangere i Blåvand i år. På Fanø trækker en gråsejler syd og i Skagen er der stille.

Himalayasanger, Blåvandshuk den 20. oktober 2017. Foto: Lars Jensen Kruse

Lørdag går de fleste rundt med et saligt smil om munden i Blåvand, men ikke meget nyt bliver fundet. Skagen melder om to trækkende hvidnæbbede lommer, Stubben i København har høgesanger og på Mandø var de sjældne småfugle fra gårsdagen endnu stationære.

Den sidste dag i uge 42 slår Skagen til med en rastende og senere trækkende polarlomvie samt 3 hvidnæbbede lommer og to islommer. Desværre var de fleste gæstende felttræfdeltagere taget hjem. Rubjerg Knude havde hærfugl og Lild Strand havde uge 42s tredje høgesanger. I Blåvand blev en ny himalayasanger fundet i mosen.

Der var gang i den i felttræfugen med masser af sjældne phylloscopussangere. En status fra Blåvandshukområdet lyder på hvidbrynet løvsanger ca. 25, himalayasanger 2, fuglekongesanger 2, brun løvsanger 2-3 og schwarz’ løvsanger 2. Samtidig var det påfaldende at felttræffet i Skagen ikke havde en eneste sjælden småfugl fra Sibirien, bortset fra den genfundne dværgværling på førstedagen.

Gad vide hvor felttræffet bliver lagt næste år?

Tak til alle fotografer for billeder til artiklen.