Ud med æwlerne!

HAANING I FELTEN Frostvejret kan få droslerne ud af buskene og ind på foderpladserne. Måske er vi så heldige, at en af de eftertragtede sjældne drosler fra Sibirien bliver fundet. Se med her og find ud af, hvad du skal kigge efter.

Danmarks Meteorologiske Institut melder om flere dage med frost fra i dag onsdag. Særligt natten mellem lørdag og søndag ser ud til at blive kold. Prognosen siger, at temperaturen lokalt kan komme ned på -12 grader. Det var sådan noget vejr, der fik Gulddroslen i Vejlerne i 2001 til at komme frem fra skoven og opsøge en foderplads, hvor ejeren tilfældigvis var fuglekigger. At hitdrosler dukker op i tilfældige haver, er der yderligere eksempler på. To sortstrubede drosler er således fundet af ikke-fuglekiggere på foderpladser i parcelhushaver, men blev meldt ud for sent til at blive set af andre. Der gemmer sig helt sikkert flere spændende vinterdrosler derude, og de kommende dages vejr kan sparke dem frem…

Sortstrubet drossel, han, Dagbjerg, Viborg 22-31/12 2005. Foto: Hilda Nordbjerg Jørgensen.

De fleste observationer drejer sig om relativt kortvarige hændelser, da fuglene oftest forsvinder ud i landskabet igen når vejret mildner. Man skal med andre ord kende sin besøgstid. Den kommende kuldeperiode er kortvarig, men kulden er hård i et par dage og vil helt sikkert presse en masse fugle ud til foderbrættene. Der er også andre muligheder end drosler, men denne artikel omhandler de vigtigste kendetegn på en række af de sjældne drosler.

Tjek karaktererne på arterne herunder så du er godt forberedt på overraskelsen på dit foderbræt…

Drosler elsker æbler, og de finder dem hurtigt, når de er presset af vejret. Jeg vil opfordre til, at man køber en pose æbler, eller spørger supermarkeder, frugtlagre eller lignende efter, om de har frugt, der har overskredet salgsdatoen. Ofte får man det bare udleveret, uden at skulle betale for det.

Brundrossel og rustdrossel er begge udbredt i Sibirien. Begge er karakteristiske, men de har den ubehagelige egenskab at de hybridiserer i ret stor grad. I Beijing-området i Kina har flere anført at 10-15% udgøres af hybrider! Lad os håbe, at der er tale om en ren af slagsen, hvis vi skulle være så heldige at finde en.

Brundrossel adult han Sydkorea, januar 2013. Brundrossel er omtrent af samme statur og størrelse som sangdrossel. Den er meget karakteristisk og påfaldende med bred hvid øjenbrynsstribe, sort brystbånd og sorte trekanter på bryst og flanker. Det rødbrune vingefelt står markant frem. Foto: Morten Jenrich Hansen.

Brundrossel, 1. vinter, Sydkorea, januar 2013. Kan aldersbestemmes på grundlag af fældningsgrænse i store dækfjer. I forhold til adulte fugle er vingefeltet knap så rødbrunt, men ellers er de sorte tegninger på bryst- og brystsider samt på flankerne de samme, blot en anelse mere diffust aftegnede. Foto: Jens Thalund.

Brundrossel, 1. vinter, Sydkorea, januar 2013. Typisk for yngre fugle er også lysere hovedtegninger i forhold til adulte. Hos nogle brundrosler er flanketegningerne mere brunlige som på denne fugl, og kan udløse diskussioner i forhold til hybridspørgsmål. Arten hybridiserer ofte med rustdrossel, og disse hybrider har netop ofte rødbrune flanketegninger. Farven på denne fugls flanketegninger er brun, nogenlunde af samme farve som ryggen, hvilket er meget afgørende og ligger indenfor variationen hos brundrossel. På hybrider er der tale om rust- (rød-) brune tegninger hvilket ligger udenfor variationen hos rene brundrosler (se nedenfor). Foto: Jens Thalund.

Brundrossel, Sydkorea, januar 2013. Bemærk det rødbrune vingefelt og halebasis samt den brune overgump. Foto: Morten Jenrich Hansen.

Rustdrossel, 1. vinter, Sydkorea, januar 2013. Kan aldersbestemmes på grund af fældningsgrænse i store dækfjer. Bemærk at brundroslens tegninger på undersiden er skiftet ud med rustrøde tegninger, at øjenbrynsstriben er smal og rustrød, samt at ryggen er ensartet gråbrun uden mørke tegninger som hos brundrossel. Foto: Morten Jenrich Hansen.

Rustdrossel, 1. vinter, Sydkorea, januar 2013. Nogle eksemplarer (formentlig hunner) er anderledes diffust aftegnede og lyse, og kan påminde en del om unge sort- og rødstrubede drosler. Bl.a. ses her hvidlig øjenbrynsstribe. Sortstrubet drossel vil aldrig fremvise rødlige tegninger, hvorfor rødstrubet drossel skal udelukkes. Denne fugl fremviser markante rødbrunlige tegninger på både bryst, brystsider og flanker, hvilket er typisk for rustdrossel. En 1. vinter hun rødstrubet drossel vil højst fremvise spredte og mere diffuse rødlige tegninger på bryst, brystsider og flanke. En rustdrossel af denne type vil også kun have rødbrun halebasis, hvor rødstrubet drossel har distinkt rød yderhale. Foto: Jens Thalund.

Rustdrossel, 1. vinter, Sydkorea, januar 2013. Bemærk igen den plane ensartede ryg udover fordelingen af rustrøde tegninger. Foto: Jens Thalund.

Rustdrossel, Sydkorea, januar 2013. Mange (ikke alle) rustdrosler har rustrød overgump. Foto: Morten Jenrich Hansen.

Hybrid brundrossel X rustdrossel, Sydkorea, januar 2013. Denne fugl ligner rigtigt meget en brundrossel, men især overgumpen afslører den som en hybrid. Foto: Jens Thalund.

Hybrid brundrossel X rustdrossel, Sydkorea, januar 2013. Igen en type der ligner brundrossel rigtig meget, men de rustrøde tegninger på flanken og på brystsiden afslører den som hybrid. Foto: Jens Thalund.

Sortstrubet og rødstrubet drossel er også sibiriske arter. Tidligere blev de regnet som samme art, men er siden blevet udskilt til to separate arter. Sortstrubet drossel er truffet 12 gange herhjemme, og mange har efterhånden set arten, da flere stationære fugle har gæstet os de senere år. Mest bemærkelsesværdig var en hun, som gæstede Nivå tre vintre i træk 2007-2009. Publikumsvenlige fugle har også været en hun i Universitetsparken i København i 2007, en han ved Vust i Vejlerne 2012/2013 samt en han i Frederiksværk, december 1991. Rødstrubet drossel er endnu ikke truffet herhjemme.

Sortstrubet drossel, han, Vust, Vejlerne, januar 2013. Sortstrubet drossel i denne dragt er karakteristisk, påfaldende og nem at kende. Brysttegningen danner en stor kontrast til både bug og flanker. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Sortstrubet drossel, han, Vust, Vejlerne, januar 2013. Bemærk hvordan det sorte bryst er aftegnet som en markant sort hagesmæk, klart adskilt fra lysere flanker og bug. På flankerne ses kun tynde og diffuse grå striber. Størrelsesmæssigt er sortstrubet drossel (og rødstrubet) en anelse mindre end solsort, men har samme statur. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Sortstrubet drossel, formentlig 1. vinter han, Nepal, april 2009. Nogle individer er mere diffust aftegnede, og ligner hunner (hvilket denne fugl muligvis er). Bemærk det meget grålige indtryk samt at yderhalen ikke er rød, som den vil være hos rødstrubet drossel. Foto: Jens Thalund.

Rødstrubet drossel, 1. vinter han, Nepal, februar 2007. Bemærk i forhold til sortstrubet drossel at hagesmækken er skiftet ud med rødt, men at den endnu kontrasterer til flanke og bug, der er helt uden røde tegninger. Bemærk især den røde yderhale, men også at øjenbrynsstriben har et rødligt skær. Foto: Jens Thalund.

Gulddrossel er kongen af drosler, og da en fugl dukkede op på en foderplads i landsbyen Skårup i Vejlerne, betød det også et massetwitch af både danske og udenlandske fuglekiggere. Fuglen dukkede op, da en hård kuldeperiode satte ind, og fuglen var tydeligvis presset. De første par dage var den oppustet hele tiden, men efter et par dage blev den mere og mere fit og slank i udtrykket. Den forsvandt efter 5 dage på foderpladsen, i forbindelse med at et tøvejr satte ind.

Gulddrossel, 2K, Sydkorea, april 2009. Gulddrossel er meget stor og i samme kaliber som en misteldrossel. I princippet kan arten ikke forveksles med andre arter på grund af det skællede udtryk den får af de sorte tegninger på bug, ryg, hoved og overgump. En misteldrossel minder mest om den, men den har ensartet lys gråbrun ryg uden tegninger. Desuden er pletterne runde, ikke trekantede på undersiden. Undervingen er smukt tegnet sort/hvid hos gulddrossel, mens den er helt hvid hos misteldrossel. Foto: Jens Thalund.

Gulddrossel, Sydkorea, april 2009. Det skællede indtryk på oversiden er fantastisk. Foto: Jens Thalund.

Tjek også denne video ud af en gulddrossel fra Sydkorea, april 2009.

Tak til alle fotografer for udlån af fotos.