Undgå at fejlobse skærpiberne

HAANING I FELTEN Rødligt og ustribet bryst. Bjergpiber eller skærpiber? Et stadigt problem for mange. Tjek (bag-)flankens farve og tegninger samt ryggens grundfarve så er du godt på vej.

I øjeblikket går forårstrækket af skærpiber ret markant gennem landet. Det betyder, at vi nu kan træffe skærpibere på lokaliteter, vi ikke umiddelbart forbinder med arten. Med det mener jeg f.eks. våde ferske- eller brakke enge. Derudover træffer man dem ofte også i flokke i øjeblikket. Flokke på 40 – 50 – 60 individer – eller endda flere. Altså meget forskelligt fra hvad de fleste forbinder skærpibere med, nemlig solitært forekommende, eller enkelte sammen, på havnemoler og i tangen langs kysterne.

Skærpiber, Vejlerne den 17. marts 2017. Skærpibere i sommerdragt kan komme som en overraskelse for mange, da flere af karaktererne kan blive forbundet med bjergpiber: Gråt hoved, tydelig øjenbrynsstribe og en kontrast fra hoved til ryg. Bemærk imidlertid at ryggen, på denne fugl, er olivengrønlig, overgumpen ligeså og så er flankerne "beskidte" i udseende med brede flankestriber. Alle sidstnævnte karakterer passer ikke på bjergpiber, som i stedet ville have vist brun ryg og overgump, hvidere flanker og med smallere flankestriber. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Læg dertil at de er i sommerdragt eller en overgangsdragt som heller ikke umiddelbart forbindes med en typisk skærpiber. Vinterens meget mørke, ensartede, overside og gulligt tonede underside er nu skiftet ud med markant øjenbrynsstribe, gråt hoved og lysere underside.

Kan de have rødt på brystet? Kan de have ustribet bryst?

Svaret er ja til begge spørgsmål.

De fleste er opsatte på at finde en bjergpiber. En bjergpiber i sommerdragt har disse ovennævnte kendetegn. Derfor kan der opstå forvirring i felten. Det er en forvirring, man skal arbejde sig ud af, forstået på den måde, at man skal ud at have erfaring med disse skærpibere. Det får man ved at være i felten, ikke ved at se billeder eller læse artikler, man skal ud at have dem i scopefeltet, og notere sig hvad man ser. (Alligevel vil jeg naturligvis opfordre jer til at læse denne artikel, omhandlende problemet, som jeg skrev sidste år…).

Grunden til denne lille artikel er fordi, jeg forleden faldt over en flok skærpibere, og fordi flere af dem var i spændende dragter, præsenteres et par af dem herunder.

Skærpiber, Vejlerne den 17. marts 2017. Rødt og næsten ustribet bryst, gråt hoved og øjenbrynsstribe! Fedt, DET må være en bjergpiber! Men nej, i stedet er det en skærpiber i sommerdragt. I felten er man nødt til at se sådan en fugl fra en anden vinkel også, men på dette billede kan man bl.a. bide mærke i den meget tydelige øjenring, som er en karakter, man meget typisk oplever hos skærpiber. Desuden ses det at flankestriberne er brede. Samme fugl ses på billedet nedenfor. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Skærpiber, Vejlerne den 17. marts 2017. Samme fugl som ovenfor. Bemærk den olivenfarvede ryg og overgump samt "beskidt" udseende på bagflanken. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Bemærk at selv om dragten er meget bjergpiberlignende på individet med rødtonet bryst, er bagflanken ”beskidt” i udseendet. Det er ikke fordi flankestriberne er brede, men grundfarven på bagflanken er oliventonet, ikke hvid. Bjergpiber har hvid eller hvidlig bagflanke, der ses aldrig en olivengrønlig toning. Det andet eksemplar har meget brede streger på bagflanken, og stadig er bagflanken olivenfarvet. Har man en mistænkt bjergpiber i sommerdragt, tjek da flanken på fuglen, det afslører arten.

Ryggen er også olivengrønligt tonet på skærpiber, også i sommerdragt. Man vil også opleve en kontrast til hovedets grå farve. Bjergpiber har brunlig ryg i sommerdragt – og, som regel, endnu varmere brun overgump. Skærpibers oliventonede ryg fortsætter derimod ud i en olivengrøntonet overgump.

Skærpiber, Vejlerne den 17. marts 2017. Det er i denne dragt at man oplever flest skærpibere i sommerdragt. Øjenbrysstriben er tydelig, men kan højst forvirre lidt, da resten af dragten endnu er ret mørk og særligt flankerne der syner beskidte og med brede flankestriber, gør det nemt at adskille denne fra en bjergpiber. Det "farlige" opstår når der blandt sådanne fugle løber to-tre stykker rundt med rødt bryst og som syner meget kontrastrige. Skærpiber i sommerdragt er altid spændende at stoppe op ved og studere, når muligheden byder sig. Foto: Henrik Haaning Nielsen.