Viden fra DOFbasen: På flugt fra kulden

I DOFbasen kan du følge fuglenes kuldeflugt fra Danmark

Vi er midt i den anden hårde vinter i træk efter en årrække, hvor vi næsten glemte, hvad det vil sige at være begravet i sne og omringet af kulde. Men nu befinder vi os i vinterens vold, og flere danske fuglearter er flygtet til mildere egne primært mod sydvest.

På DOFbasen.dk kan man få et indtryk af de forskellige arters kuldeflugt ved at sammenligne antallet af observationer i vintermånederne fra år til år. I databasens rubrik ”Statistik” kan man klikke sig ind på kategorien ”afvigelser” og se, hvilke arter, der denne vinter bliver set i mindre antal, end det har været tilfældet i et gennemsnit af de senere år.

I kraft af kort med observationerne plottet ind kan man få en fornemmelse af, hvordan trækket væk fra kulden og sneen fordeler fuglene i det danske landskab. Kommer der en mildning, vil man naturligvis også kunne se, i hvilken takt vejrfuglene vender tilbage.

Grågåsen blev i de milde vintermåneder af 2007 og 2008 registreret i antal på over 75.000 individer, der var nogenlunde jævnt fordelt i Danmark. I hårde vintre, hvor frost og sne varer ved, rømmer gæssene derimod mange af de senere års vinterlokaliteter. Kortene på DOFbasen viser, at der er en tendens til, at grågæssene i denne tid trækker mod den sydvestlige del af Jylland.

Observationer af grågås fra DOFbasen, januar 2009.

Observationer af grågås fra DOFbasen, januar 2010.

Ikke overraskende forlader klassiske vejrfugle som viben og hjejlen det danske vinterlandskab næsten fuldstændig, når frosten varer ved i ugevis. Vadefladernes fugle trækker først mod sydvest til Vestkysten og Vadehavet og ofte videre til egnene omkring Den engelske Kanal.

Det er ikke kun afvigelser med minus foran, man kan se på DOFbasen. Statistikken kan også fortælle hvilke arter, der hyppigere bliver registreret i vinterens danske landskab og tastet ind i databasen.
Det kan give en fornemmelse for aktuelle invasioner af fugle fra nord og øst. Denne vinter har for eksempel været præget af ekstraordinært høje antal af stor gråsisken i Danmark. Også kernebider og dompap har været hyppigere registreret end de foregående år.

Højdespringeren på plussiden i DOFbasen er dog agerhønen. I december 2010 var der fire gange så mange registreringer af agerhøns sammenlignet med gennemsnittet i samme periode for de foregående år. Men det skyldes nu ikke flere agerhøns i terrænet, men den kendsgerning at hønsefuglene er lettere at registrere, når de som små mørke kugler sidder i det hvide snelandskab ofte ganske tæt på landevejene.

I milde, grønne vintre lever agerhønsene en langt mere skjult og godt camoufleret tilværelse, hvor de sjældnere kommer i DOFbasens statistik.