Vidste du det om DOFbasen?

Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her følger en række vidt forskellige funktioner og andre ting, som vi véd, at en del har overset.

Mindre garvede brugere er selvfølgelig velkomne til at kigge med. DOFbasen kan bruges af alle.

Du kan se alle DOFbasens lokaliteter på kort

Det er selvfølgelig ikke muligt at huske alle DOFbasens mere end 17.000 lokaliteter, og der kommer løbende nye lokaliteter til. Hvis du vil have en fuldstændig oversigt over alle lokaliteter i et område, skal du bare klikke på den blå tekst under Danmarkskortet på DOFbasens forside.

Kortet kan derefter forstørres, og når du har zoomet tilstrækkelig meget ind på et område, dukker der en blå tekst op øverst til højre: VIS ALLE LOKALITETER I AKTUELLE KORTUDSNIT. Klik på teksten, og alle lokaliteter dukker op som røde dråber.

Holder du musens markør hen over én af dråberne, vises lokalitetens navn. Klik på dråben, og du får mulighed for at se forskellige informationer om lokaliteten og – hvis du er logget ind – indtaste observationer på lokaliteten.

 

Hvor mange arter har du set, og hvor mange lokaliteter har du besøgt?

Er du en af dem, der har lidt konkurrence med andre - eller med dig selv? Så kan du se din aktivitet og din artsliste på DOFbasen.

Gå ind på fanebladene DOFBASEN/STATISTIK og klik på BIDRAGYDERE. Her kan du vælge mellem blandt andet ARTER og LOKALITETER og derefter aflæse, hvor mange arter, du har indtastet i år, eller hvor mange lokaliteter du har besøgt.

Der er flere andre muligheder for søgning. Prøv selv!

 

Forsvinder data, når en lokalitet forsvinder?

DOFbasen udvikles hele tiden. Det betyder for eksempel, at en lokalitet engang imellem bliver opdelt i to eller flere lokaliteter. Men hvad så med de gamle observationer? Forsvinder de? Nej, selvfølgelig ikke!

Selvom en lokalitet bliver lukket for indtastning til fordel for nye lokaliteter, vil man altid kunne søge oplysninger fra den gamle lokalitet. Se under fanebladet OBSERVATIONER/SØG OBSERVATIONER. Her kan du søge alle mulige oplysninger i alle mulige kombinationer.

 

En landsby er større, end du måske tror!

Jeg så en Rødrygget Tornskade i en busk på en mark 750 meter uden for Lille Nørre Udby, og jeg kan ikke finde ud af, hvilken lokalitet den skal tastes ind på.

Sådan lyder det af og til fra fortvivlede fuglekiggere. Svaret er, at DOFbasens landsbylokaliteter ikke blot dækker selve landsbyen, men også de omliggende marker. Men hvor meget? Det kommer an på forholdene. Se på kortet over lokaliteter i området og foretag så en vurdering af, hvor fuglen hører hjemme. Det er dit kvalificerede valg!

Helt præcist, hvad en lokalitet dækker, bliver først helt tydeligt, når vi om forhåbentlig ikke alt for mange år kan tegne lokaliteterne ind på et kort.

Hvordan kan du bruge DOFbasen, når du skal tilrettelægge en fugletur?

Hvor skal jeg tage hen på fugletur i morgen? Selvom du kender mange lokaliteter, kan det somme tider være svært at beslutte sig, og det kan også være svært at finde nye lokaliteter. Prøv at bruge DOFbasen til at tilrettelægge en fugletur. Det kan bedst illustreres ved et par konkrete eksempler.  

Du skal på en forårsfugletur til Vestjylland og vil gerne se pomeransfugl. Hvor og hvornår er det nu, at chancerne for at se arten er størst? Gå ind på fanebladet OBSERVATIONER og klik på SØG OBSERVATIONER. Nu fremkommer der en mængde søgemuligheder. Tast ART (pomeransfugl) og PERIODE (f.eks. år 2011) og klik på søg.

Søgeresultatet viser, at der er særlig gode muligheder for at se pomeransfugl i første halvdel af maj på Pallisbjerg Enge og marker ved Falbækvej på Skjern Enge.  

Et andet eksempel: Du har set, at mange fuglekiggere ser pænt med vadefugle ved Store Vejleås udløb ved Ishøj Strand. Nogle af dem har været så venlige at skrive, at de har set fuglene fra en udsigtsplatform. Men hvor ligger den? Det er faktisk ikke beskrevet nogen steder, og når du engang kommer ud til lokaliteten, vil du også opdage, at der ikke engang er et skilt, som viser til observationsplatformen.

Gå ind på kortet over DOFbaselokaliteter, som det tidligere er beskrevet, og zoom ind på området omkring Ishøj Strand. Se hvor lokaliteten ”Ishøj Strand: Store Vejleås udløb” er markeret med en rød dråbe. Forstør kortet så meget, at du kun har lokalitetens allernærmeste omgivelser på skærmen. Klik derefter på HYBRID øverst i kortets højre hjørne. Så får du et luftfoto af området med indtegnede veje.

Nu kan du faktisk se platformen nær bredden af åen og for enden af en smal sti!

 

Prik en ny lokalitet ind på kortet

På et tidspunkt oplever de fleste, at der er en lokalitet, som de synes kan være nyttig at have i DOFbasen. Derfor er der selvfølgelig mulighed for meget præcist at foreslå en ny lokalitet.

Gå ind på fanebladene BRUGER/LOKALITETSFORSLAG. Her kan du skrive en række oplysninger om den lokalitet, du vil foreslå. Læg især mærke til feltet PLACERING (vælg på kort). Klik på teksten i parentes, og straks dukker der et Danmarkskort op, som du kan zoome ind på.

Når du klikker på lokalitetens præcise placering, sættes der en rød dråbe på stedet. Send forslaget ved at klikke nederst på siden, der beskriver din lokalitet. Nu går forslaget direkte til den lokale DOFbase-koordinator, som nemt kan tage stilling til det takket være den præcise angivelse af placeringen.

 

Afvigelser fra rapporteringen

Er der ikke flere mosehornugler, end der plejer? Skulle der ikke være flere dværgmåger nu?

er en almindelig type spørgsmål. Du kan faktisk få en ide om svaret ved at kigge på forsiden af DOFbasen. I rubrikken afvigelser kan du klikke på fanebladet AFVIGELSER, hvor de seneste 14 dages observationer sammenlignes med gennemsnittet fra årene før. Klik på linket for at se afvigelser for alle arter.

 

Gå på opdagelse i DOFbasen

Som du kan se, er der mange helt forskellige muligheder. Prøv at klikke på alt muligt i DOFbasen. Det er vigtigt at vide, at du ikke kan ødelægge noget! Men måske opdager du noget, som du ikke vidste!

DOFbasen rummer mange flere oplysninger, end de fleste forestiller sig…