ARTIKLER filtreret på Bo Thyge Johansen

image description Sortér
07. 08. 2017 0

Imponerende frivilligt arbejde med fugle: Bo Thyge Johansen har undersøgt ynglefuglene i Tisvilde Hegn og Melby Overdrev i...

21. 04. 2015 0

Vendehalsens foretrukne yngleområder i Danmark er tørre og sandede områder med spredt skovbevoksning. Arten bygger ikke selv...