ARTIKLER filtreret på Måger

image description Sortér
22. 01. 2014 0

Poesien er i reglen på fri fod, når en ismåge stempler ind på vores breddegrader. Da kalder vi den både snedronningen og...

14. 11. 2013 1

Mågernes skrig er efterhånden stilnet af i mange af de danske byer, hvor beboerne sommeren over har følt sig plaget af larmende...

18. 06. 2012 3

Den danske naturs største måge, den cirka to kilo tunge svartbag, spiller ofte en rolle som havnens og kystnaturens skræk. På...

05. 06. 2012 0

Vinteren 2011/12 vil blandt andet blive husket for invasionen af hvide måger i Danmark. Helt usædvanligt kunne man se op til...

07. 05. 2012 2

De store måger byder til stadighed på udfordringer for feltornitologerne. I havnebyen Essaouira yngler en mindre bestand af...

01. 07. 2011 2

Sildemågen er i foråret 2011 for første gang konstateret ynglende ved ferskvand i indlandet i Danmark. Den marine måge breder...

01. 01. 2011 0

I 2010 blev et projekt til farveringmærkning af unge danske svartbage indledt efter norsk forbillede. I disse måneder vælter det...