ARTIKLER filtreret på Projekt Fokuseret Fugleforvaltning

image description Sortér
07. 11. 2014 1

De sidste danske hedehøge forlod landet i starten af september og befinder sig nu et sted i det vestlige Afrika syd for Sahara....

13. 08. 2014 2

I 2014 har endnu flere end sidste år set direkte med over internettet fra æg og unger hos havørn og stor hornugle. Mindst 225....

14. 08. 2013 2

Hvidbrystet præstekrave er en af de truede danske ynglefugle, som DOF’s Projekt Fokuseret Fugleforvaltning gør en særlig indsats...

30. 11. 2012 1

Et nyt DOF-notat udpeger de bedst egnede lokaliteter til opsætning af redekasser til vandrefalk. Notatet er udarbejdet som en...