ARTIKLER filtreret på Sjældne ynglefugle

image description Sortér
14. 09. 2015 1

Landets ældste biæder-koloni har haft den største ynglesucces i de fem år, den har eksisteret. Vi tager dig med på en lurer....

16. 06. 2015 0

Vandstær er en af Danmarks sjældne ynglefugle. I 2012 blev bestanden vurderet til nul ynglepar. Nu viser foreløbige resultater...

28. 04. 2015 1

Kirkeuglen er stærkt på vej til at forsvinde fra Danmark som et offer for landbrugets udvikling. Forskere har en opskrift på,...

07. 11. 2014 1

De sidste danske hedehøge forlod landet i starten af september og befinder sig nu et sted i det vestlige Afrika syd for Sahara....

12. 08. 2014 1

Den varme sommer med sin rigdom af insekter blev frugtbar for den eksotiske biæder. En koloni på tre par fostrede et dusin unger...

23. 04. 2014 0

I efteråret 2013 væltede en storm fiskeørnenes redetræ i Gribskov, og der var frygt for, at Østdanmarks eneste fiskeørnepar...

27. 08. 2013 6

Fiskeørnene har for andet år i træk ynglet i den rede, de byggede i 2011. Luise Ekberg har som redekoordinator under DOF’s...

14. 08. 2013 2

Hvidbrystet præstekrave er en af de truede danske ynglefugle, som DOF’s Projekt Fokuseret Fugleforvaltning gør en særlig indsats...

20. 06. 2013 5

Den sorte stork er en meget stilfærdig ynglefugl, som man på trods af størrelsen let kan overse, og der har hersket en del tvivl...

30. 11. 2012 1

Et nyt DOF-notat udpeger de bedst egnede lokaliteter til opsætning af redekasser til vandrefalk. Notatet er udarbejdet som en...